Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Bankarstvo ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Akcije - 50 4
Analiza finansijskih tokova - 50 4
Bankarstvo i novac - prezentacija - 100 80
Bankarstvo pojam i razvoj - seminarski rad - 50 14
Bilans stanja - 10 1
Cene obveznica i tržišna kamatna stopa - 50 4
Cene obveznica i tržišna kamatna stopa - 50 4
Državni Trezor - seminarski rad - 50 10
Drugorazredni hipotekarni krediti - seminarski rad - 50 15
Elektronski platni promet - 50 5
Elektronski platni promet - 100 43
Emisija vrednosnih papira - 50 3
Faktori novih trendova - 50 3
Faktori profitabilnosti banaka - 50 4
Faktoring i lizing - 10 1
Finansijski indikatori banaka - 50 3
Finansijsko posredovanje - 10 2
Funkcije bankarskog sistema - 50 4
Fuzija i akvizicija - 50 3
Institucionalni investitori - 10 1
Investicione banke - 10 1
Investicioni fondovi i kompanije - 50 3
Investicioni portfolio - 10 2
Koncept i struktura kreditnog rizika - 50 4
Koncept likvidnosti - 10 2
Koncept sekjuritizacije kredita - 10 3
Krediti - 50 4
Kreditne institucije - 10 1
Kreditni rizik - seminarski rad - 100 13
Međubankarski krediti za likvidnost - 50 4
Međunarodna koordinacija - 10 1
Nalozi za plaćanje - 50 4
Neoklasična sinteza - 100 11
Novi projekat regulisanja kreditnih rizika - 100 7
Obveznice - 50 3
Perspektive bankarstva - 50 4
Primarno i sekundarno tržište - 10 1
Princip mogucnosti provere, jasnosti,materijalne ispravnosti - 10 1
Projektovanje likvidnosti - 10 2
Promene u finansijskoj strukturi - 100 2
Proširenje uloge subordiniranih obveznica - 10 1
Prudenciona kontrola i supervizija - 50 4
Racunovodstvo-evidencija materijala - 50 4
Ročnost kredita - 10 3
Sistemi međubankarskih obračuna - 50 5
Stabilizaciona politika u KEnzijanskoj ekonomiji - 50 2
Strategija kratkoročnih zajmova - 10 3
Svojinska transformacija banaka - 50 4
Tehnologija kreditiranja, pripremanja i donošenja odluka - 50 3
Transakcioni depoziti - 50 3
Upravljanje aktivom, pasivom i likvidnost - 10 2
Upravljanje tržišnim rizicima - 50 4
Uticaj naplativosti kredita na bilans stanja i uspeha-prezentacija - 50 10
Verovatnoća bakrotstva kompanije - 10 2
Vrste kredita prema pokriću - 10 1