Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Obligaciono pravo ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Akcije - pojam i vrste akcija - 10 4
Bankarska garancija - pojam i načela - 10 2
Bankarski poslovi - 10 3
Ček - pojam i vrste čekova - 10 5
Dozvola za upotrebu i primopredaju objekta - 10 3
Hartije od vrednosti - menica - 10 11
Jemstvo i zakonsko založno pravo u privrednim odnosima - 10 2
Obaveze izvođača radova i naručioca iz ugovora o gradnji - 10 4
Obaveze prodavca da isporuči prodatu robu - 10 7
Obveznice lekcija rimsko pravo - 10 2
Odgovornost i pravni subjektivitet pravnih društava - 10 4
Odgovornost za kršenje obaveza iz ugovora u privredi - 10 3
Odgovornost u slucaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu - 50 12
Odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora - 10 4
Ortačko, komanditno, DOO, akcionarsko društvo - 10 5
Pojam i bitne osobine ugovora o prodaji - 10 3
Pojam i karakteristike ugovora u privredi - 10 2
Pojam i pravne forme privrednih društava i njihovo osnivanje - 10 5
Pojam i predmet privrednog prava - 10 3
Poslovne knjige, kontrola cena - 10 2
Povezivanje privrednih društava, promena pravne forme - 10 2
Prava kupca i prodavca - 10 4
Pravne norme, vrste - prezentacija - 50 6
Pravni odnosi potrošača i proizvođača - 10 2
Pravni položaj primaoca pošiljke - 10 3
Preduzetnici, zadruge, poslovne banke, javna društva - 10 5
Pregovori za ispunjenje ugovora, zaključivanje ugovora - 10 6
Prelaz rizika i troškova prodate robe sa prodavca na kupca - 10 2
Sanacija, likvidacija i stečaj privrednih društava - 10 6
Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora seminarski rad - 50 7
Zaštita tržišta i njegovih učesnika - 10 3
Tovarni list, skladišnica, teretnica - 10 6
Tumačenje ugovora o privredi, ispunjenje ugovora - 10 4
Ugovor o građenju - pojam, vrste, zaključenje - 10 4
Ugovor o komisionu - 10 3
Ugovor o kreditu - pojam i vrste 1 / 0 (100%) 10 5
Ugovor o mešovitom prevozu stvari - 10 4
Ugovor o osiguranju - 10 7
Ugovor o posredovanju, špediciji i kontroli robe i usluga - 10 4
Ugovor o prevozu putnika i stvari železnicom - 10 5
Ugovor o prevozu stvari drumskim saobraćajem - 10 3
Ugovor o prevozu stvari morem - 10 8
Ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom - 10 3
Ugovor o zakupu, lizingu seminarski rad - 100 10
Ugovor o trgovinskom zastupanju - 10 3
Ugovor o turističkim uslugama - 10 4
Ugovori koji se zaključuju sa unapred utvrđenim uslovima - 10 4
Upravljanje DOO i organi akcionarskog društva - 10 3