Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Termodinamika ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Desnokretni ciklusi - 10 3
Desnokretni kružni proces sa idealnim gasovima - 10 2
Desnokretni parni ciklusi - 10 3
Dieselov kružni proces - 10 3
Drugi zakon termodinamike - 10 4
Drugi zakon termodinamike, primeri - 10 3
Eksergija lekcija termodinamika - 10 2
Energija lekcija termodinamika - 10 9
Eriksonov kružni tok - 10 2
Idealni gas - 10 4
Jednačine stanja - primeri, zadaci - 10 5
Kombinovani prenos toplote - 10 5
Kondenzacija i ključanje - 10 3
Konvekcija lekcija termodinamika - 10 5
Kružni ciklusi - 10 2
Kružni procesi primeri za vezbanje - 10 6
Levokretni ciklusi - 10 2
Levokretni ciklusi sa realnom materijom - 10 6
Maksimalni rad i eksergija - primeri - 10 3
Mešavine idealnih gasova - 10 9
Mešavine idealnih gasova - 10 5
Naknadno pregrevanje pare - 10 3
Nepovratni procesi - 10 2
Povratni procesi lekcija termodinamika - 10 6
Promena stanja idealnih gasova, primeri - 10 9
Promena stanja, izentropska, izotermska, izohorska, izobarsk - 10 8
Promene stanja u ravanskim dijagramima - 10 5
Prostiranje toplote, provođenje toplote - 10 7
Prvi zakon termodinamike - 10 5
Prvi zakon termodinamike, primeri - 10 5
Razmena toplote zračenjem i koeficijent prolaza toplote - 10 5
Ravanski dijagrami stanja - 10 3
Realna materija - vodena para - 10 4
Sabatiev i Jouleov kružni tok - 10 5
Stanje radne materije - 10 3
Strucna praksa - seminarski rad - 50 10
Zadaci za vežbanje - 50 3
Zračenje lekcija termodinamika - 10 4
Termodinamički potencijali - 10 5
Termodinamički procesi - 10 10
Termodinamika osnovni pojmovi - 10 10
Uticaj parametara na termodinamički stepen korisnosti - 10 3
Veličine stanja mokre pare i veličine promena stanja - 10 3
Veličine stanja u jednofaznom području i pojedinačnih faza - 10 5
Vodena para primeri za vežbanje - 10 5