Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Srpski jezik ] - Materijali

[1] [1]


Naslov Ocena kvaliteta Cena
"Orlovi rano lete" Branko Ćopić 0 / 1 (0%) 50 3
Akcenat 5 / 2 (71.4%) 10 2
Akcenti priprema za čas - 10 4
Akcenti priprema za cas - 50
Akcenti vežbanje - 50 1
Aktiv i pasiv - 10 2
Akuzativ priprema za čas - 10 2
Alisa u zemlji čuda 1 / 0 (100%) 10 2
Analfabeta, Branislav Nušić 1 / 1 (50%) 10 2
Analiza pesme Dioba Jakšića 1 / 0 (100%) 10 2
Aorist - 100 2
Aorist priprema za čas - 100 2
Aorist, menjanje glagola - 10 3
Aorist, predjašnje svršeno vreme - 10 3
Aska i vuk priprema za čas - 50 2
Aska i vuk, Ivo Andrić - analiza dela 0 / 1 (0%) 10 2
Atribut i apozicija - vezbanje - 10 2
Atribut, apozicija, apozitiv 1 / 0 (100%) 10 3
Atributska i predikatska funkcija imenica - 10 3
Au sto je skola zgodna priprema za čas - 10 5
Bajka - 50 1
Banović Strahinja analiza - 10 1
Banovic Strahinja utisci, doživljaji i razmišljanja priprema za čas 0 / 1 (0%) 50 1
Bila jednom jedna bajka - 10 2
Branislav Nusic, Autobiografija - 50 2
Branko radicevic kad mlidijah umreti - 50
Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin 5 / 2 (71.4%) 50 2
ČINOVNIKOVA SMRT-Anton Pavlovic Čehov 3 / 2 (60%) 10 1
Cudesna sprava - 50
Cvrčak i mravi - Ezop - 10 1
Danijel Defo - Robinson Kruso - 50 3
Danilo Kiš, o piscu 1 / 0 (100%) 10 1
Dečaci Pavlove ulice - prepričano - 10 5
Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar - 50 4
Desanka maksimovic krvava bajka priprema za cas - 50
Diktati - 50
Dioba jaksica priprema za cas 1 / 0 (100%) 50
Dječak Aron, Isak Samokovlija - 50 7
Dječak Aron, Isak Samokovlija priprema za čas - 50 7
Dnevnik Ane Frank 0 / 1 (0%) 50 1
Doživljaji kapljice vode sastav - 10 1
Drama i njena struktura, tragedija i komedija - 10 2
Dvanaest mrva, priprema za čas 1 / 0 (100%) 100 11
Đurđevak, Prežihov Voranc priprema za čas - 50 5
Epika, epsko lirske vrste, balade - 10 2
Fonologija, vežbanje srpski jezik - 10 2
Funkcionalni stilovi priprema za čas 1 / 0 (100%) 50 6
Futur II, složeni glagolski oblik - 10 2
Futur priprema za čas - 50 4
Glagoli - 50 4
Glagoli - 50 2
Glagoli priprema za čas - 50 10
Glagolski oblici 0 / 1 (0%) 50 1
Glagolski oblici - 50 10
Glagolski oblici 2 / 0 (100%) 100 40
Glagolski oblici - tabela podsetnik - 10 2
Glagolski oblici utvrdjivanje - 50
Glagolski prilog sadašnji - 10 2
Glasovi i pisana slova Nj i Dž priprema za čas - 100 14
Glasovi u srpskom jeziku, suglasnici i samoglasnici - 50 5
Glasovne alternacije vežbanje - 10 2
Glasovne promene 4 / 1 (80%) 10 5
Glasovne promene 0 / 1 (0%) 50 7
Glasovne promene - 50 3
Glasovne promene i gubljenje suglasnika vežbanje - 10 3
Glasovne promene - zadaci sa resenjima 6 / 2 (75%) 10 2
Glasovne promene vezbanje - 10 2
Glasovne promene vežba - 10 10
Glasovne promene, ukratko, obnavljanje - 10 2
Glasovne promene, vežbanje - 10 4
Glavni rečenični članovi vežbanje - 50 6
Godisnji plan za 6. razred 1 / 1 (50%) 10 17
Godišnji test za šesti razred - 50 2
Govorni aparat i podela glasova priprema za čas - 10 4
Gradinar, kratka analiza 0 / 1 (0%) 10 2
Gradjenje reci 1 / 1 (50%) 10 1
Gradjenje reči - 50 17
Građenje reči, izvođenje reči - 10 6
Gramatičke kategorije glagola - 50 5
Gubljenje suglasnika prezentacija za čas - 50 40
HAJDUK STANKO - Janko Veselinović 4 / 4 (50%) 10 2
Hasanaginica analiza dela - 10 1
Hipokoristici priprema za čas - 50 15
Hvala suncu, zemlji, travi priprema za čas - 50 2
Imeničke zamenice - nastavni plan 1 / 0 (100%) 10 4
Imeničke, pridevske i pokazne zamenice 1 / 0 (100%) 10 3
Imenski i glagolski predikat - 50
Imperativ priprema za čas - 50 7
Imperativ priprema za čas - 50 4
Imperativ, zapovedni način - 10 3
Imperfekat i građenje imperfekta - 10 3
Imperfekat pomoćnog glagola biti i hteti - 10 2
Imperfekat priprema za cas - 50
Imperfekat, građenje imperfekta - 10 4
Individualno obrazovni plan, primeri dobre prakse - 50 3
Infinitiv i infinitivna osnova priprema za čas - 50 4
Infinitiv priprema za čas - 50 3
Inicijalni test 6 razred 1 / 1 (50%) 50 2
Inicijalni test peti razred - 50 2
Integrativna nastava - 50 11

[1] [1]