Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Fiziologija ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Adaptacija receptora - 10 1
Akcioni potencijal - Njetove faze - 10 1
Analogija izmedju nervnog vlakna i koakijalnog kabla - 10 2
Autonomni nervni sistem - 10 1
Bioenergetske kodnuktorske aktivnosti - 10 1
Donanova ravnoteža i Nerstov zakon (jednačina) - 10 2
Dužinska konstansa i otpor membrane - 10 2
Efektorno - receptorni sistem - 10 2
Elektrokardiogram EKG - 10 1
Endoplazmaticni retikulum - 10 4
Endozomski sistem - 10 2
Energija, njeno skladistenje i iskoriscenost - 10 2
Faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja - 10 5
Fiziologija disanja - 10 5
Fiziologija granicnih membrana - 10 4
Fiziologija imunog sistema - 10 4
Fiziologija izlucivanja - 10 3
Fligerova pravila i zakon polarnog dejstva struje - 10 4
Geneza impulsa u miokardu - 10 1
Glatki mišići - 10 1
Intra i ekstracelularna distribucija jona i zakon difuzije - 10 1
Jonske struje kroz membranu - 10 4
Mehanoreceptori skeletnih mišića - 10 1
Miokard i njegove specificnosti - 10 1
Motorna ploca i ogledi Klod - Bernara - 10 2
Mreznjaca i fotoreceptori - 10 2
Nervna celija, neuron i nervni impuls 0 / 1 (0%) 10 2
Neurogram - 10 1
Ogledi oto levi i vegetativna regulacija srcane aktivnosti - 10 3
Ogledi sa Panicijevim telascem - 10 1
Opšte karakteristike receptora - 10 1
Popustljivost membrana u mirovanju - 10 2
Potencijal motorne plocice - 10 1
Razlike izmedju elektrotonicnih i akcionih potencijala - 10 1
Sarkomera i njene primene pri kontrakciji - 10 1
Skeletni mišići i njihove karakterisitke - 10 2
Stimulus, eksitacija, prag nadražaja - 10 2
Struktura miozinskih i aktinskih filamenata - 10 2
Šematski prikaz odnosa generatorskog potencijala - 10 1
Zavisnost nadražljivosti od polarizovanosti u mirovanju - 10 1
T sistem i njegova uloga u kontrakciji - 10 1
Termoreceptori, osnovi podaci - 10 2
Tubularna reasopcija i sekrecija - 10 2
Uho, fonoreceptori i zvucni talasi - 10 2
Uloga i resinteza ATP - 10 1
Vidovi mišićne kontrakcije - 10 3