Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Prekrsajno pravo ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka - 10 1
Carinski prekrsaji - 10 1
Devizni prekrsaji - 10 3
Dostavljanje pismena i razmatranje spisa - 10 2
Gašenje sankcija za privredne prestupe - 10 2
Glavni postupak za privredne prestupe - 10 1
Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku - 10 1
Ispitivanje okrivljenog - 10 1
Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka - 10 2
Izvršenje rešenja o prestupu - 10 2
Kockanje i preprodaja ulaznica - 50 1
Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica - 10 1
Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica - 10 1
Mali značaj prekršaja i sticaj prekršaja - 10 2
Mere za obezbedjenje prisustva optuzenog - 10 2
Neovlašćeno paljenje raketa ili pucanje iz vatrenog oružja - 10 2
Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga - 10 1
Novčana kazna i uslovna osuda za privredne prestupe - 10 2
Nužna odbrana i krajnja nužda - 10 2
Odgovornost za privredne prestupe - 10 1
Odmeravanje kazni, kazna zatvora, novčana kazna i opomena - 10 3
Oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem, zastare - 10 2
Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja - 10 1
Osnovna nacela prekrsajnog postupka - 10 3
Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka - 10 1
Pojam i elementi prekršaja - 10 2
Pojam i elementi privrednog prestupa - 10 2
Pojam i vrste dokaza - 10 1
Pojam i vrste zaštitnih mera i sankcije prema maloletnicima - 10 2
Pojam JRM i opšte karakteristike prekršaja - 10 1
Pokušaj prekršaja, pojam i oblici saučesništva - 10 3
Poreski prekrsaji - 10 1
Posebni prekršajni postupci - 10 1
Postupak dokazivanja - 10 1
Postupak po pravnim lekovima - 10 1
Pravne posledice osude, brisanje osude i davanje podataka iz - 10 1
Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisiti - 50 2
Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom - 10 2
Prekrsaji pravnog lica u vezi sa oruzjem i municijom - 10 2
Prekrsaji u vezi sa licnom kartom - 10 1
Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku - 10 1
Prekrsajno procesni subjekti - 10 4
Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak - 10 3
Prekršaji i nedolična ponašanja na sportskim priredbama - 50 4
Prekršaji u vezi sa javnim okupljanjem - 10 2
Prekršajne odgovornosti, vrste prekršajnih kazni - 10 2
Preprodaja ulaznica, vračanje, prostitucija, davanje pića ve - 10 3
Prethodni postupak za privredne prestupe - 10 2
Privredne prestupi protiv zdravstvene ispravnosti i privredn - 10 2
Privredni prestupi iz oblasti platnog prometa i opšta pravil - 10 2
Privredno prestupno pravo, pojam, predme, nastanak, izvori - 10 2
Produženi, kolektivni i prekršaj sa indiferentnim brojem rad - 10 1
Protivpravnost i određenost u procesu i objekat i subjekat p - 10 2
Radnja, posledica i uzročni odnos - 10 2
Remećenje mira muzičkim instrumentima, držanje životinja bez - 10 2
Rešenje o prekršaju - 10 2
Rokovi u prekrsajnom postupku - 10 2
Saslusanje svedoka - 10 1
Sastav suda za privredne prestupe i privredno prestupne proc - 10 2
Skraćeni postupak i posebni postupci - 10 1
Spoljno trgovinski prekrsaji - 10 1
Stvarna i pravna zabluda, sila, pretnja i prinuda - 10 2
Svađa, vika, pretnja, ucena, vređanje - 10 2
Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka - 10 2
Zaštitne mere za privredne prestupe - 10 2
Žalba u prekršajnom postupku i postupak po žalbi - 10 2
Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica - 10 2
Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica - 10 1
Troskovi u prekrsajnom postupku - 10 1
Uračunljivost i vinost - 10 2
Vanredni pravni lekovi - 10 2
Vreme i mesto izvršenja prekršaja - 10 1
Vrste kazna - 10 3