Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Ekofiziologija ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Adaptacija receptora - 10 2
Aferentni, dinamogeni i inhibitorni impulsi - 10 2
Akcioni potencijal i njegove faze - 10 2
Aktivacija skleletnih misica i refleks na istezanje - 10 1
Brazdanje - osnovni pojmovi - 10 1
Diferencijacija - efekat embrionalne indukcije - 10 2
Ekstraembrionalne tvorevine i vitelusna kesa - 50 4
Embrion i sredina - 10 1
Fibroblaste, fibrocite, retikularne celije i dr - 10 3
Fizioloski faktori kontrole embriogeneze - 10 1
Gametogeneza i partenogeneza- osnovni pojmovi - 10 2
Gastrulacija - osnovni pojmovi - 50 4
Gastrulacija amfiba - 10 1
Gastrulacija kod ptica - 10 1
Gastrulacija kod sisara - 10 1
Geneticki faktori u toku embriogeneze - 10 1
Hemizam induktora - 10 1
Histologija i vrste epitela - 10 3
Hrskavičavo tkivo - 10 3
Indukcija embriogeneze - 10 2
Jajna celija - 10 1
Jajna opna - 10 1
Klasifikacija receptora - 10 3
Kontrakcija, relaksacija - 10 2
Kontrola upravljanja embriogeneze - 10 1
Koštana srž - 10 3
Koštano tkivo - 10 3
Krv, sastav krvi - 10 2
Metamorfoza insekata - 10 1
Metamorfoza vodozemaca - 10 1
Modifikacije procesa oplodjenja - 10 1
Morfonegeneza - 10 1
Morula i blastula - 10 1
Mozaicka i legulatorna jaja - 10 1
Nervni impulsi i metode njihove elektrofizioloske eksploracije - 10 3
Ocplazmatska segregacija - 10 2
Oogeneza - osnovni pojmovi - 10 2
Oplodjenje - osnovni pojmovi - 10 3
Organogeneza - osnovni pojmovi - 10 1
Organogeneza-sema embrionalnpog porekla tkiva i organa - 10 2
Podela epitela prema funkciji - 10 2
Podela veziva - 10 2
Pojam rasta kod zivotinja - 10 2
Polno razmnozavanje - osnovni pojmovi - 10 1
Pupcana vrpca i placenta - 50 5
Razmnozavanje pomocu spora i gameta - 10 1
Razviće životinja i faze ontogenetskog razvoja - 10 1
Razvoj receptornog, kondutorskog i efektornog sistema - 10 4
Regeneracija kod zivotinja - 10 2
Reprodukcija - osnovni pojmovi - 10 2
Retikulatno i masno tkivo - 10 1
Sarkomera i njene promene pri kontrakciji - 10 1
Seksualni ciklusi - 10 2
Spermatogeneza - osnovni podaci - 10 1
Stimulus, ekscitacija i prag nadrazaja - 10 2
Struktura aktinskih filamenata - 10 1
Zavisnot stimulusa, generatorskog potencijala i frekvencije - 10 2
Uticaj nikotina na standardne hematološke parametre krvi pacova prezentacija - 50 39
Vezivno tkivo - 10 1
Vidovi sinapsi i sinapticka transmisija u CNS-u - 10 2
Vlakna vezivnog tkiva - 10 1