Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

[ Fizika ] - Materijali


Naslov Ocena kvaliteta Cena
Sila teže i težina tela - prezentacija - 50 11
Atomska fizika seminarski rad - 50 14
Bernulijeva jednacina - seminarski rad - 100 10
Cvrsta tela - 10 3
Energija elektrostatičkog polja - 10 3
Fazni prelazi - 10 2
Fizika - fundamentalna prirodna nauka - 10 1
Fizika Teorija 1 / 0 (100%) 10 5
Gasovi i podela gasova - 10 4
Impuls i sila - 10 1
Jačina gravitacionog i elektrostatičkog polja - 10 3
Kinematika i dinamika rotacionog kretanja - 10 2
Kontrakcija dužine - 10 1
Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje - 10 2
Kulanov zakon 0 / 1 (0%) 10 2
Makroskopska tela - 10 2
Maturski rad - FOTOMETRIJA - 100 16
Maturski rad kretanje planeta - fizika - Besplatno 23
Mehanicki harmonijski oscilator - ppt - 50 43
Mehanički rad - 10 2
Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni, princip - 10 2
Moment inercije i dinamika kružnog kretanja - 10 2
Nikola Tesla i Mihajlo Pupin prezentacija - 10 9
Njutnov zakon gravitacije - 10 1
Njutnovi zakoni 1 / 0 (100%) 50 2
Oduzimanje i množenje vektora - 10 2
Osnovni pojmovi termodinamike 1 / 0 (100%) 10 1
Pojam brzine i ravnomerno pravolinijsko kretanje - 10 2
Pojam fizičkih veličina - 10 2
Pojam i vrste fizičkih polja - 10 2
Pojam mehaničke energije - 10 3
Pojam ubrzanja - 10 5
Pojam vektora - 10 4
Polilejev princip relativnosti - 10 2
Poluprovodnici - 50 23
Poluprovodnicke diode, tranzistori i fotootpornici prezentacija - 50 18
Poluprovodnicki p-n spoj prezentacija - 50 19
Potencijal elektrostatickog polja - 10 3
Potencijal gravitacionog polja - 10 3
Potencijal gravitacionog polja - 10 3
Predmet, metodi i zadaci fizike prezentacija - 50 14
Prolazak svetlosti kroz optičku osu - 100 4
Rad i snaga elektricne struje - 50 9
Rotaciono kretanje seminarski rad 1 / 0 (100%) 50 9
Skalarni proizvod vektora - 10 2
Slaganje Vektora - 10 5
Sunčeva aktivnost prezentacija 1 / 0 (100%) 100 21
Zakon odrzanja - 10 4
Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije - 10 2
Treći Njutnov zakon - zakon akcije i reakcije - 10 2
Treci Njutnov zakon - zakon inercije - 10 2
Ultrazvuk seminarski rad - 10 15
Unutrasnja energija - 10 1
Vektorski proizvod vektora - 10 2