Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Broj strana 19
Ime Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača
Predmet Mikroekonomija
Institucija Srednja škola
Cena 50 poena
Ocena kvaliteta 0 / 0 (100%)
Dodato 10-04-2012
Dodao Dina_91
Preuzeto 7
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta doc
Ključne reči mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena , tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli , oligopoli , monopolisti?ka konkurencija
Format: doc
Cena: 50 poena
Opis materijala:
Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.
Sadržaj:
SADRŽAJSadržaj..............................................................................................................................

Uvod.................................................................................................................................. 1

1. Osnove potražnje..................................................................................................2
1.1. Tržište i konkurencija....................................................................................2
1.2. Tržišna potražnja.......................................................................................... 3
1.2.1 Krivulja potražnje.......................................................................................3
1.2.2. Pomaci krivulje potražnje...........................................................................4

2. Elastičnost potražnje...............................................................................................5
2.2. Cjenovna elstičnost potražnje.....................................................................5
2.3. Unaksrsna elastičnost potražnje..................................................................6
2.4. Dohodovna elastičnost potražnje................................................................6
2.5. Engelovi zakoni..........................................................................................7

3. Ponašanje potrošača...............................................................................................8
3.2. Logika potrošačevog izbora.......................................................................8
3.3. Sklonosti potrošača....................................................................................9
3.4. Krivulje indiferencije...............................................................................10
3.5. Ukupna i marginalna korisnost................................................................13
3.6. Ordinalna i kardinalna korisnost..............................................................15
3.7. Budžetsko ograničenje.............................................................................15

Zaključak.......................................................................................................................18

Literatura.......................................................................................................................19Slični materijaliKomentari za materijal "Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača"

Niko nije proverio ovaj materijal. Budite prvi i objavite svoje mišljenje.Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar