Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Naučite pjesan, M. Pavlovic priprema za čas

Broj strana 3
Ime Naučite pjesan, M. Pavlovic priprema za čas
Predmet Srpski jezik i knjizevnost
Institucija Srednja škola
Cena 50 poena
Ocena kvaliteta 1 / 1 (50%)
Dodato 02-08-2013
Dodao aya
Preuzeto 31
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta doc
Ključne reči -srpski jezik i knjizevnost , savremena srpska poezija , priprema , priprema za cas , srpski jezik , knjizevnost
Format: doc
Cena: 50 poena
Opis materijala:
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Наставник: Амира Петровић

Предмет, разред и одељење: Српски језик и књижевност ; четврти разред : 2,3,5

Назив теме-модула: Савремена поезија

Наставна јединица (рб часа): 3. Смисао и задаци проучавања књижевног дела, Миодраг Павловић, “Научите пјесан”

Циљ часа: Уочавање емоција, исказивање мисаоног и емоционалног унутрашњег стања, поезија као пут оплемењивања људи, уочавање лепоте, богаћење речника.


Очекивани исход: Да ученици освесте и умеју да изнесу утисак о људској патњи, препознају неопходност отпора насиљу и злу, схвате моћ која лежи у поезији чији је циљ оплемењивање људи, препознати у песми основни мотив, споредне мотиве, два слоја песме, стилске фигуре (директно обраћање, анафора, асонанца).

Тип часа: Обрада.

Облик наставног рада : Групни облик рада, индивидуални облик рада.

Метод рада: Радионица, презентација.

Потребна предзнања: Увид у историјски период којим је песма инспирисана (историја), теорија књижевности.


Наставна средства: Читанка, папири, фломастери.

Сегменти Време Садржај рада Активност ученика Материјали
Увод 15 мин. Општи преглед карактеристика лирског књижевног рода.
Понављање лирских књижевних врста.
Упућивање у одлике савремене поезије, услове настанка, основне поетске карактеристике стваралаштва Миодрага Павловића. Наводе карактеристике лирског књижевног рода.
Одговарају на питања о врстама лирских песама. Читанка
Свеска
Хамер папир
Фломастери
Главни део часа 20 мин. Рад на песми у групама на постављене задатке.
Прва група: Смисао песме (однос према злу и патњи, стање огорчености лирског субјекта, осећај срамоте и ниподаштавања, песма као синоним отпора насиљу)
Друга група: Уочити две целине унутар песме, одредити значење прве и друге целине, позивање на побуну, непристајање на поробљеност, уочити контраст између поробљивача и поробљених.
Трећа група: Песнички језик, стилске фигуре, асонанца, анафора, метафоричност језика, архаичност језика. Улога песме и песничког израза на подизање људске свести о слободи. Унутар група, на постављене задатке, ученици уочавају, бележе и издвајају одговоре.
Свака група има наставни листић са постављеним задацима и текст песме. Заједнички, договором, усклађују писане одговоре на хамер, што ће касније излагати пред одељењем.
Закључни део 10 мин. Основни мотив песме,
споредни мотиви, песнички језик, анафора, директно обраћање, мирољубиви став, хумани односи насупрот приказаној слици друштва. Заједнички, ученици дају преглед основних мотива у песми, поруке, атмосфере и језика.


Начин вредновања рада ученика на часу: Активност ученика на часу (могући бодови који ученици унутар групе сами додељују једни другима).


Теме за следећи час и упутства за припрему за следећи час: Правописна вежба. Интерпункција.


Запажања о часу (да ли дошло до одступања и зашто, предлог за другачији приступ и сл) :
Sadržaj:
-priprema za cas, obrada pesme Naucite pjesan, M. Pavlovic


Slični materijaliKomentari za materijal "Naučite pjesan- M. Pavlovic priprema za čas"

Alenka83
18:51 13-09-2014
dobra priprema
mtoplican
16:23 04-10-2013
Priprema je nedovršena!Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar