Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Predrag i Nenad, narodna pjesma priprema za čas

Broj strana 3
Ime Predrag i Nenad, narodna pjesma priprema za čas
Predmet Srpski jezik i književnost
Institucija Osnovna škola
Cena 50 poena
Ocena kvaliteta 0 / 0 (100%)
Dodato 15-01-2016
Dodao slavaa
Preuzeto 5
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta docx
Ključne reči narodna epsko/lirksa pjesma , balada , priprema
Format: docx
Cena: 50 poena
Opis materijala:
kompletna priprema za cas srpskog jezika, Predrag i Nenad, narodna pjesma
Sadržaj:
Разред:VIII1и 2
Наставна област Књижевност
Наставна јединица „ Предраг и Ненад“ народнапјесма

Предавач:

Датум: 10.11.2015.
Циљеви часаАнализа пјесме, појам и одлике народнелирскo-епскe пјесме; указивање на значај и љепоту народне поезије.
Тип часаОбрада новог градива
Облик радаФронтални, рад у пару
Метода радаДијалошка, метода рада на тексту
Наставна средстваЧитанка, стр. 30-32, свеска, табла, наставни листићи
Исход часа Ученици разликују народну од ауторске књижевности, знају одлике народних лирско-епских пјесама, препознају стилске фигуре, устаљене епитете и устаљене изразе у народној поезији.

Ток и садржај часа
Уводни дио часа
• Наставник најављује наставну јединицу, народну пјесму„Предраг и Ненад“.
• Наставник чита пјесму, ученици износе своје утиске.
• Читамо мање познате ријечи и изразе и проналазимо их у пјесми.
Главни дио часа
• Обнављамо које врсте народне књижевности смо учили, подјелу и одлике.
Народна књижевност се дијели на поезију и прозу. А народну поезију смо подијелили на епску, лирску и лирско-епску. Епска поезија опјевава догаћаје, а лирска осјећаје. Лирско-епске пјесме имају одлике и епских и лирских пјесма, њих чине баладе. Народна балада је лирско-епска пјесма у којој је опјеван неки тужни догађај. Балада у нама изазива дубока осјећања. Догађај је најчешће из породичног живота. Балада није ведра пјесма, већ потресна, драматична и тужна. Стил и језик у бладамајелијеп и богат.
• Утврђујемо којој врсти припада ова пјесма.
• Приступамо анализи пјесме. Наставник кроз разговор и постављањем одговарајућих питања покушава навести ученике да самостално дођу до одређених закључака.
• Који је основни мотив у пјесми?
(Основни мотив је братоубиство.)
• Ко су ликови? (Браћа Предраг и Ненад су главни ликови, њихова имена и чине наслов пјесме, још се спомиње њихова мајка и хајдуци.)
• Како је могуће да се браћа не познају?
( Због друштвених и историјских прилика Предраг је још као млад отишао у хајдуке тако да га његов млађи брат није запамтио.)
• Како Предраг реагује када је чуо Ненадов глас?
Шта Предраг наређује своји хајдуцима?
(Нешто је навело Предрага на помисао да је тај незнани јунак што пјева кроз гору, можда његовог рода, зато је наредио својим људима да ухвате и доведу му тог коњаника.
„Нит' га бијте, нити га глобите, / Већ га жива мени доведите: / Откуд год је, он је рода мога!“)
• А шта ради његова дружина, како они поступају када угледају Ненада?
Шта нам то говори како они доживљавају Ненада?
(Они не смију прићи Ненаду да прихвате коња испод њега, значи да је Ненад наочита мушка фигура која одаје необичну снагу и изазива страх. Све нам то пјевач једноставно и вјешто каже: „Нитко не сме пред њег' да изиђе“.)
• Како је Ненад раговао на њихове нападе? Шта им је говорио?
(Понесен великом жељом да види брата, Ненад покушава код хајдука да изазове саосјећање: „Не стрељајте, браћо из горице, / Не била вас вашег брата жеља, / Кано мене и брата мојега, / Што ме тужна овуд потералао!“
Мада не доликује јунаку да моли за свој живот када је навикао да се за њега бори а да други од њега траже милост, овај ипак у великој жељи за братом заборавља на обзире и два путамоли хајдуке да га поштеде.)
• А како је раговао на трећи напад?
( Трећи пут се разљутио и напаохајдуке што показује да он и поред својих изузетних душевних и физичких вриједности, није човјек без мане, напротив, показује људске слабости и умије да плане.)
• Како Предраг реагује када је сазнао шта се десило са његовим хајдуцима?
(Чим је Предраг добио вјест о сукобу своје чете са непознатим јунаком, у великој љутњи заборавља да је раније помислио да му је незнани делија род, узима лук и стријелу и смртно погађа Ненада.)
• Шта Ненад говори након што га је Предраг ранио? (Ненадкуненезнаногјунака: „Ј'ојуначеизгорезелене! Живатебе, брате, богубио!/Десницатиусануларука,/ Изкојесистрелеиспустио!/ И деснотиокоискочило, /С којимсиме, моренамотрио!/ Јоштетвогабратажељабила/ каномене и братамојега, /штометужнаовудпотерало, /Наопако, а помојуглаву!“)
• А како Предраг на то реагује? ( Предраг га пита ко је и чијег је рода, тада се мало прибрао и сјетио да је раније помислио да је тај незнани јунак његовог рода.)
• Како му Ненад одговара?
(Ненад му се исповиједа али се примјети из његових ријечи скрушеност, да се он већ помирио са својом судбином и да већ зна да за њега нема спаса.)
• Објаснитестихове „ КадјеПредрагречиразабао/ Одстра' љутастрелеиспустио...“
(Предрагјесхватиоштајеучинио, и првогајеобузеострах, као и обичноштоседешаванаконшточовјекучининештозбогчегаћесекајати, недолазиодмахжаљење, већпрвогаухватинејасанстрах, патекондаосјетиморалнуодговорност, тежину и непоправљивостучињеногдјела.)
• Шта је Предраг питао Ненада, када је сазнао да му је он брат?
(Предрагјепокушаодапоправисвојугрешку. ОдмахјепритрчаоНенаду, скинуогасакоњанатраву и упитаогагласомочајника:
„Татилиси, мојбратеНенаде! / ЈасамПредраг, твојбратацрођени, / Можешлимиранепреболети? / Даподеремтананекошуље, / Датевидам и датезавијам.“)
• ШтамуНенадодговара, штапрвокаже, штанамтоговори о Ненадукаоособи?
(Ненаднинасамртинепоказујељутњунегосамозадовољствоштојенајзаднашаобрата.
Првокаже: „Татилиси, мојбратерођени! / Валабогукадсамтевидео, / Темеживамојажељамину!“ А текондамуодговаранапитањеданеможепребољетиране и користипосљедњеминутеживотададаопростбрату: „Већтипростамојакрвцабила!“
ТењеговеријечинамговореколикојеНенадхрабар, добар и коликајењеговаљубавпремабрату.)
Ученици записују сљедећа питања и писмено одговарају у паровима.
1.Како завршава пјесма?
( На крају ове пјесме долази најљепши дио, долази тужбалица (нарицаљка) Предрагова пуна снажних емоција. „Ј'о Ненаде, моје јарко сунце! / Рано ти ми ти беше изишло, / Па ми тако рано ти заседе! / Мој босиљче из зелене башче! / Рано ти ми беше процватио, / Па ми тако рано ти увену!“ Врисак брата над убијеним братом. Врисак у коме су се стопиле Предрагова радост што има брата и жалост што га је олако и несрећно изгубио. Иза ове тужбалице која је још више дирљива и необична када је изречена мушким гласом, долази већа од ријечи и виша од гласа – смрт другог брата.)
• 2. Како је представљен Предраг, а како Ненад? Пронађи описе, поступке ријечи које нам о томе говоре.
(Прва слика Предрагова је у хајдучком стилу. „Предраг седи под јелом зеленом, / Предраг седи пије рујно вино.“ А касније кроз његове поступке видимо да је он снажан, храбар, добар и осјећајан.)
Народни пјевач нам поступно описује Ненада. Прво нам казује како се нико не усуђује да прихвати коња испод Ненада, значи да је Ненад наочита мушка фигура која одаје необичну снагу и изазива страх. А касније кроз његове ријечи и поступке видимо да је добар, али и да зна планути, да је осјећајан и видимо колика је његова љубав према брату.


Завршни дио часа
У завршном дијелу часа ученици читају своје одговоре, анализирамо и поредимо одговоре.Ученицидобијају домаћи задатак да ријеше питања из интерпретација.Slični materijaliKomentari za materijal "Predrag i Nenad- narodna pjesma priprema za čas"

Niko nije proverio ovaj materijal. Budite prvi i objavite svoje mišljenje.Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar