Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Nasilje u školi

Broj strana 25
Ime Nasilje u školi
Predmet Metodologija pedagoskog istrazivanja
Institucija Univerzitet
Univerzitet UCITELJSKI FAKULTET
Cena 100 poena
Ocena kvaliteta 0 / 0 (100%)
Dodato 10-07-2016
Dodao Biljce25
Preuzeto 0
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta doc
Ključne reči nasilje u ?koli , istra?iva?ki rad
Format: doc
Cena: 100 poena
Opis materijala:
Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.
Sadržaj:
SADRŽAJ

1. TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU……………………………......3
1.1. Istorija nasilja………………………………………………..4
1.1.1. Zakon………………………………………………....5
1.1.2. Preduzete mere……………………………………..6
1.2. Porodično nasilje kao okidač burnih emocionalnih reakcija………………………………………………………….............6
1.3. Nasilno ponašanje u porodici……………………………...9
1.4. Tipovi nasilnika……………………………………………..11
1.5. Mitovi o zlostavljanju……………………………………....12
1.6. Poreklo i priroda nasilničkog ponašanja………………...13
1.7. Motivi nasilničkog ponašanja……………………………..13
1.8. Vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja u školi………..14
2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA…………………………….....17
2.1. Predmet istraživanja…………………………………….…17
2.2. Cilj i zadaci istraživanja…………………………………...18
2.3. Hipoteze istraživanja……………………………………...18
2.4. Metode, tehnike, instrumenti……………...………….....19
2.5. Uzorak istraživanja………………………………………..19
2.6. Analiza i interpretacija rezultata………………………....21
2.7. Zaključna razmatranja…………………………………....27
Literatura……………………………………………………………....28
Prilozi………………………………………………………………......29


Slični materijaliKomentari za materijal "Nasilje u školi"

Niko nije proverio ovaj materijal. Budite prvi i objavite svoje mišljenje.Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar