Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

administrativni stil

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"administrativni stil" pronađeni su rezultati pretrage 3


Administrativni i kjnizevno umetnicki stil

Srpski jezik, administrativni i kjnizevno umetnicki stil. Srpski jezik, srednja skola, administrativni i kjnizevno umetnicki stil, administrativni stil, knjizevni stil, umetnicki stil, knjizevnost
Srpski jezik
Broj strana: 1

Stil i Stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Funkcionalni stilovi

Srpski jezik, Funkcionalni stilovi. Srpski jezik, srednja skola, funkcionalni stilovi, administrativni stil, knjizevni stil, umetnicki stil, knjizevnost |
Srpski jezik
Broj strana: 1


"administrativni stil" pronađeni su rezultati pretrage 3