Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

akuzativ

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"akuzativ" pronađeni su rezultati pretrage 11


Značenje i funkcija padeža

Pojam i funkcija padeža u srpskom jeziku. Padezi, znacenje padeza, funkcija padeza, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental, zavisni padezi, padezna sinonimija |
Srpski jezik
Broj strana: 18

Akuzativ priprema za čas

. Akuzativ, srpski jezik, priprema, priprema za cas, priprema za cas akuzativ, knjizevnost, padezi, padez akuzativ, nastavna jedinica akuzativ, zavistan padez akuzativ |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži

Padeži, pravila, primena, upotreba, primeri. Nominativ, genitiv, deoni, partitivni, prisvojni, posesivni, ablativni, kvalitativni, temporalni, kvalifikativni, kauzalni, slovenski, pravi objekat, nepravi objekat, dativ, eti?ki dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ
Srpski jezik
Broj strana: 5

Predlozi

. Tabela predloga sa dativom i akuzativom |
Nemacki jezik
Broj strana: 3

Pravi objekat priprema za čas

. Pravi objekat, akuzativ bez predloga, dioni genitiv, slovenski genitiv, priprema, priprema za cas |
Srpski
Broj strana: 5

Glagoli sa akuzativom i dativom, i nepovratni glagoli

. Glagoli, sa, akuzativom, dativom, nepovratni, glagoli, akuzativ, dativ |
Lingvistika
Broj strana: 2

Kontrukcije nominala sa infinitivom

Kontrukcije nominala sa infinitivom, definicije i primeri. Konstrukcije, nominala, nominali, infitiv, subjekt, klauza, klauze, objekt, objekat, subjekat, akuzativ, sa infinitivom, nominativ, for, for-akuzativ, that
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Rekcija glagola

. Rekcija, glagola, glagoli, akuzativ, dativ, prefiks, be, be-, genitiv, predlozni, objekat, povratni |
Lingvistika
Broj strana: 4

Padeži (najosnovnije)

Padezi, najosnovnije, pitanja, funkcija. Padezi, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental, pitanja padezi, funkcija padeza, odnosi u recenici, imenski oblici reci, pojam padeza, zavisni padezi,
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži vežba

Vežba sa deset zadataka u kojima se proverava znanje iz oblasti . Padezi, kontrolna vezba, srpski jezik, vezbanje srpski jezik, padezi srpski jezik, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži, pojam padeža

. Padezi, srpski jezik, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental |
Srpski jezik
Broj strana: 4


"akuzativ" pronađeni su rezultati pretrage 11