Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

anu

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"anu" pronađeni su rezultati pretrage 58

[1] [1]


Projektovanje pomoću računara u procesima obrade metala def.

Prezentacija na temu Projektovanje pomoću računara u procesima obrade metala deformisanjem. Prezentacija, projektovanje, racunar, obrada metala, deformisanje, transformacija, proizvod, alat, zapreminska obrada, cim, cad, cam, cae, cap, 3d, manualno, poluautomatizovano, automatizovano, crtanje, geometrijski modeler, modul za prikazivanje, baza podataka, masiniranje, softver, fem, metoda konacnih elemenata, easyform, pam-stamp, deform, forge, marc, ls-dyna, c-tehnologija, vp&m, trumpf group, adhfd, ekspertni sistem, extrusoft, sistemske funkcije, algoritam
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 44

Potencijali za razvoj geoturizma u zaledju Budvanske rivijere seminarski rad

1. Sta je to GEOTURIZAM ?

Geoturizam je ukratko definiran kao turizam koji podržava, podupire, unaprijeđuje i uvažava geografski karakter mjesta koje se posjećuje – njegov okoliš, kulturu, estetiku, naslijeđe i dobrobit ljudi koji tamo obitavaju.
Koncept održivog turizma nije nikakva novost kod turističkog planiranja destinacija, ali je u prošlosti takav koncept ponajprije podrazumjevao podupiranje u očuvanju ekološke ravnoteže okoline i minimiziranje negativnih utjecaja masovnog turizma. E sad, pojam geoturizma je blisko povezan sa tim konceptom ali znatno proširen jer ne samo da ima veze sa očuvanjem geografskog karaktera destinacije nego uvažava punu kombinaciju prirodnih obilježja i karaktera ljudi koje razlikuju jednu destinaciju od druge. Najbliži su ovom konceptu danas agroturizam i ekoturizam, ali geoturizam pod kapu stavlja i njih i druge forme i znatno proširuje priču.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.

. Turizam, geoturizam, potencijali za razvoj geoturizma, budvanska rivijera, prostor, seminarski rad, geografija, budva, kulturne manifestacije
Turizam i prostor
Broj strana: 29

Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Meni za svečanu večeru za 130 osoba seminarski rad

. Usluzivanje u kafani, oprema ugostiteljskog osoblja, moteli, usluzivanje u avionu, tatar biftek, palacinke suzet, orezivanje rejona, odredjivanje servisa, specijalni kuveri |
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 20

Poslovni ručak za 10 osoba seminarski rad

U ovom radu mozete pronaci kompletno opisanu temu iz usluzivanja, Poslovni rucak za 10 osoba.. Restorateljstvo, meni za poslovni rucak, potrebni inventar, svedski sto, seminarski rad, hotelijarstvo seminarski rad
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 20

Kriminologija skripta

. Kriminologija, skripta, kriminologija skripta, evropsko udruzenje za kriminologiju, medjunarodno udruzenje za drustvenu odbranu |
Kriminologija
Broj strana: 20

Značaj diverziteta žaba (ordo anura) u Bosni i Hercegovini seminarski rad

U ovom seminarskom radu se pristupa iznošenju činjenica o opštim karakteristikama, ugroženosti, značaju, dok će poseban akcenat biti stavljen na diverzitet vrsta reda Aura koje naseljavaju područje Bosne i Hercegovine. . Znacaj diverziteta zaba u bosni i hercegovini, diverzitet zaba, zabe, ordo anura, seminarski rad, zastita diverziteta
Zastita biodiverziteta
Broj strana: 19

Maturski rad-lik Vuka Isakovica u romanu Seobe

Maturski rad na temu "Lik Vuka Isakovica u romanu Seobe". Radom su obuhvaceni zivot i rad, tj biografija Milosa Crnjanskog, lik Arandjela Isakovica, lik gospodje Dafine, i inspiracija Milosa C, za pisanje romana Seobe.. Seobe, milos crnjanski, vuk isakovic, arandjel isakovic, gospodja dafina, dusan beric, pesma sudba, manastir sisatovac
Srpski jezik za IV razred gimnazije
Broj strana: 16

Obveznice - prezentacija

Prezentacija, vrednovanje obveznica sa primerima. Obveznice, prezentacija, vrednovanje obveznica, kupon, glavnica, kuponska stopa, faktor anuiteta, cene obveznica, tekuci prinos, prinos do dospeca, kamatna stopa, rizik kamatne stope, nominalne kamatne stope, realne kamatne stope, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 17

Holartička floristička oblast - prezentacija

Prezentacija holarticka floristicka oblast. Flora, holarticka floristicka oblast, ekologija, biljke, zivotinje, prezentacija, arktorercijarna flora, geneza, taxodium distichum, sequoia, magnolia, ranunculaceae, ljutici
Ekologija
Broj strana: 16

Drugorazredni hipotekarni krediti - seminarski rad

. Seminarski rad, krediti, drugorazredni hipotekarni-krediti, kriza stedionica sad, kriza u japanu, hipotekarni krediti |
Bankarstvo
Broj strana: 15

Pojam i vrste braka u rimskom pravu

Seminarski rad na temu Pojam i vrste braka u rimskom pravu. Rimsko pravo, seminarski rad, vrste braka, brak, brak sa manusom, zakljucenje braka, razvod braka, institucija, licni odnosi, imovinski odnosi, miraz, veridba,
Rimsko pravo
Broj strana: 12

Simbolika u romanu Dve Marije Slavka Janevskog - seminarski rad

Simbolika u romanu "Dve Marije" Slavka Janevskog. Dve marije, slavko janevski, roman, simbolika, uporedna knjizevnost, knjizevnost, filozofski fakultet, seminarski rad |
Uporedna knjizevnost
Broj strana: 12

Ateroskleroza

Powerpoint prezentacija iz patologije na temu "Ateroskleroza". Patologija, aterskleroza, bolesti krvnih sudova, holesterol, angina pektoris, anurizma arterija, infarkt mikarda |
Patologija
Broj strana: 10

Koštana srž

. Kostana srz, ekofiziologija, skripta ekofiziologija, hemocitoblast, granulociti, ekologija |
Ekofiziologija
Broj strana: 3

Ekstradicija seminarski rad

Borba protiv kriminaliteta, koja se ogleda u blagovremenom i efikasnom suprotstavljanju kriminalitetu na međunarodnom planu, ne bi mogla efikasno da se ostvaruje bez međunarodne krivično-pravne pomoći. Međunarodna pravna pomoć označava pomoć koju pravosudni i drugi nadležni organi jedne države ukazuju pravosudnim i drugim organima druge države povodom, ili u vezi, sa izvršenim krivičnim delima, a na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora i domaćeg zakonodavstva. ekstradicija predstavlja najvažniji vid međunarodne krivično-pravne pomoći, s ciljem da se onemogući učiniocima krivičnih dela da izbegnu krivično gonjenje, odnosno izvršenje kazne bekstvom iz jedne države u drugu. . Pravo, ekstradicija, medjunarodni odnosi, medjunarodni odnosi, ekstradicija, seminarski, rad
Međunarodni odnosi
Broj strana: 9

Endoplazmaticni retikulum

Skripta fiziologija, Endoplazmaticni retikulum. Fiziologija, medicinska skola, srednja skola, endoplazmaticni retikulum, mitohondrija, plazmalema, biologija, nukleus, membrana, eukariotska celija, granularni retikulum, hromatin, ribozomi
Fiziologija
Broj strana: 4

Ivan Gundulić - Osman - analiza dela

Podaci o piscu Ivanu Gundulicu i analiza dela Osman. Ivan gundulic, osman, srpski jezik, anliza dela, samuilo korevski, hocinska bitka, osmanovo ubistvo, pesma o lepoti, |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 7

Prevlast Osmanlija na Balkan prezentacija

Zanimljiva prezentacija o Osmanlijama. Ovo je za ucenike osnovne skole (7. razred) i za ucenike srednje skole (2.godina)!!!. Prezetnacija, osmanlije, turci, prevlast osmanlija na balkanu, istorija, prezentacija istorija
Istorija
Broj strana: 10

Jonske struje kroz membranu

Skripta fiziologija, Jonske struje kroz membranu. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, membrana, jonska struja, jonske struje kroz membranu |
Fiziologija
Broj strana: 4

Ćelijske organele

Ćelijske organele,beleske sa casa. Rad je rucno pisan.. ?elijske organele, biologija, srednja skola, beleske, rnk, celijska membrana, granularni ep, glatki ep |
Biologija
Broj strana: 4

Organizacija i nacin rada procesne kontrole u kocnoj tehnici

Količina uskladištenih zrnastih kultura u skladištu i po ćelijama treba u svakom trenutku da bude evidentirana kroz zapise o izvršenim postupcima prijema, pomeranja, čišćenja sušenja i izdavanja zrnastih kultura. Pored transparentno evidentirane količine kroz zapise u skladištu je neophodno periodično izvršiti proveru ovih podataka. Procesna kontrola količina obavlja se merenjem zapremine uskladištene robe po ćelijama silosa a periodičnost kontrole je precizirana u planu.
Procesna kontrola količina može se obaviti i merenjem mase uskladištenog zrna propuštanjem preko protočnih vaga, ali je ovaj postupak dugotrajan, zahteva pomeranje komplenih količina uskladištene robe i iziskuje značajne troškove, te se njemu pribegava samo u ekstremnim situacijama.
PROCESNA KONTROLA – vrši se na velikom broju predefinisanih tačaka u toku proizvodnje, koja odmah eliminiše komade koji ne zadovoljavaju standarde.. Organizacija i na?in rada procesne kontrole u ko?noj tehnici, ppt, procesna kontrola, proizvodi koji su prosli procesnu kontrolu, pojam, o fabrici \"prva petoletka\", pogon ?ppt ko?na tehnika ad?
Upravljanje poslovanjem
Broj strana: 9

Elementi donhuanizma u dramskom delu Don Juan Tenorio

. Don huan, seviljski zavodnik, kameni gost, hose sorilja, alborg, istorija knjizevnosti, teatro de la cruz, manuel delgado, don luis, don gonsalo |
Spanska knjizevnost
Broj strana: 7

Brak i polozaj zene

Brak i pojam braka i polozaj zene. Brak, polozaj zene, raspad patrijarhalnog morala, razvod, zakljucenje, licni odnosi, imovinski odnosi, manus, miraz, brak sa manusom |
Rimsko pravo
Broj strana: 3

Novi vek

Velika naucna i geografska otkrica, kapitalizam i manufaktura. Pojam, trajanje, primeri, naucna otkrica, geografska otkrica, novi vek, kapitalizam, manufaktura |
Istorija
Broj strana: 3

Priča o kmetu Simanu, analiza dela i likova

Srpski jezik, Priča o kmetu Simanu, analiza dela i likova

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, srpski jezik i knjizevnost, prica o kmetu simanu, analiza dela, analiza dela prica o kmetu simanu
Srpski jezik
Broj strana: 6

Operativni plan rada nastavnika za mesec januar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec januar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec januar
Nastavni planovi
Broj strana: 6

Na Gazimestanu - priprema za cas

Priprema za cas za nastavnu jedinicu Na Gazimestanu od Milana Rakica. Priprema za cas, nastavna jedinica, srpski jezik, hrvatski jezik, cilj casa, tema casa, zadaci casa, na gazimestanu, milan rakic
Srpski jezik
Broj strana: 3

Transport kroz ćelijsku membranu

Skripta biologija, transport kroz celijsku membranu. Transport kroz c elijsku membranu, centriole, celije, celija, membranski sistem celija, srednja skola, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, proteini, cilije, flagelumi, bazalna tela, celijaska membrana, proteini kanala
Biologija
Broj strana: 3

Operativni plan rada nastavnika za mesec januar

Operativni plan rada nastavnika za treći razred za mesec januar (ZUNS). Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec januar, operativni plan rada za treci razred
Nastavni planovi
Broj strana: 5

Operativni plan rada nastavnika za mesec januar

Operativni plan rada nastavnika za četvrti razred za mesec januar (ZUNS). Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec januar
Nastavni planovi
Broj strana: 5

Operativni plan rada za četvrti razred januar

. Operativni plan rada nastavnika, operativni plan, nastavni plan, srpski jezik, matematika, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, cuvari prirode, operativni plan rada za januar |
Nastavni planovi
Broj strana: 5

Lista likova u Gilgamešu

Lista likova u Gilgamešu, uključujući i listu božanstava sa kratkim opisima. Lik, likovi, gilgame?, enkdiu, ?amat, utnapi?tim, ?ena, utnapi?timova, ur?anabi, lovac, anu, humbaba, ?ovek, ?korpion, ?korpija, siduri, tamuz, enlil, ere?kigal, lugalbanda, ninsun, ?ama?
Srpski jezik
Broj strana: 3

Simbolika naslova u romanu Koreni

Analiza simbolike naslova romana Koreni s osvrtom na likove i njihove sudbine. Koreni, simbolika, srpski jezik, lektira koreni, simbolika naslova u romanu koreni, cosic koreni, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Pasivni otpor individue u romanu Stranac - esej

. Alber kami - stranac, esej, srpski jezik, knjizevnost, stranac esej, roman stranac, albert kami stranac, pasivni otpor individue u romanu stranac |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar

Dečaci pavlove ulice
U Pavlovoj ulici živela je grupa dečaka čije je najveći neprijatelj bila ratnička grupa crvenih košulja iz botaničke bašte. Povod za sukob ove dve grupe je zaplena klikera malom plavokosom dečaku Nemačeku iz Pavlove ulice od strane braće Pastor, članova protivničke grupe.
Jednog dana, prilično dosadan čas hemije prekionuo je iznenadni zvuk muzike. Bila je to vesela mađarka melodija koja je imala ritam marša. Dečji pogledi su sa eksperimenta odlutali kroz otvoren prozor, tražeći izvor muzike i dok je profesor uzalud pokušavao da povrati njihovu pažnju, dečaci iz Pavlove ulice su se krišom dopisivali. Između njih je kružila poruka: "Posle podne u tri glavna skupština. Biranje predsednika na gradilištu. Obnarodovati".
Gradilište u Pavlovoj ulici bilo je centar sveta za ove dečake. Ono je bilo domovina, grad, šuma, stenovit brdski kraj, jednom rečju sve ono za šta su ga proglasili. Na njemu su svi bili oficiri, a samo je mali Nemeček bio redov. Njega su svi dečaci potcenjivali. Smatrali su ga plašljivim i nedovoljno zrelim za njihovo društvo, ali nisu znali da taj mali plavi dečak nije ni nezreo ni plašljiv, već izuzetno hrabar i uvek spreman da sve učini za svoju družinu.
Kad se čas završio, dečaci su bila veseli, i njihovu razdraganost nije mogla pomuti ni činjenica što je prodavac slatkiša tog dana povećo cene. Našli su se na gradilištu i na skupštini su izabrali vođu, Janoša Boku koji je sa jedanaest glasova pobedio svog druga Gereba. Sutradan popodne vođa dečaka iz Pavlove ulice sa Nemačekom i još jednim dečakom otišlo je u botaničku baštu, na "teren" crvenih košulja. Odlučili su da prodru na njihovo ostrvo, a da bi to ostvarili, morali su da prođu kroz razne prepreke i opasnosti. Kad su prodrli u protivničku teritoriju iznenadili su se kad su među svojim neprijateljima videli Gereba. Boki je to palo najteže, jer mu je Gereb bio njegov drug, imao je poverenja u njega, a ovaj ga je izdao.
Nekoliko dana posle toga Nemaček je odlučio da sam ode na teritoriju crvenih košulja po zastavu svoje grupe koju su crvenokošuljaši zaplenili. Dok je sedeo na drvetu i čekao da mu se oslobodi prolaz čuo je Gereba koji kaže da niko od njegovih drugova nije hrabar, To ga je mnogo povredilo, pa nije mogao da izdrži, a da se ne suprostavi takvom mišljenju. Kada je Feri Ač, vođa crvenih košulja video da je Nemačak sam došao po zastavu zadiviila ga je njegova hrabrost, pa ga je pozvao u svoju družinu, ali mališa ga je ponosno odbio. Kaznili su ga tako što su ga zagnjurili u plitko jezero, a on je ćutke sve podneo, iako je bio prehlađen.
Pred glavnu bitku za odbranu gradilišta družina Pavlove ulice ostala je bez jedinog svog redova, jer mali Nemeček razboleo. Uzrok njegove bolesti je bilo kupanje u haldnoj vodi, prvi put za domovinu, drugi put slučajno i treći put skad su ga crvenokošuljaši na to primorali. U međuvremenu Gereb poslao je pismo komandantu i generalu Boki u kojem priznaje grešku za izdaju, moli ga za oproštaj i traži da se vrati u družinu kao običan redov i učestvuje u borbi za spas gradilišta. Boka i njegovi oficiri primaju Gereba, a Boka još naređuje da sa o Gerebovoj grešci ne govori. Dečaci obe ratničke družine prihvataju objavu rata, a time i pravila ratovanja. Neće biti tuče, biće upotrebljen samo peščane bombe, pravilno rvanje i borba kopljem. Presudan momenat za ishod bitke bio je kad je pred Ača stao Nemeček, koji je za čitavu glavu bio niži od njega. Taj mali plavi i bolesni dečak oborio je na zemlju Feri Ača, a onda i sam pao preko njega pri čemu se onesvestio. To je bila njegova poslednja borba u životu u kojoj je dobio čin kapetana.
Dečaci Pavlove ulice su pobedili, a veliku radost pobede pomutila je činjenica da se Nemeček smrtno razboleo. Obilazili su ga drugovi iz družine, čak i Fren Ač i članovi njegove grupe. Dečaci su bili mnogo tužni znog bolesti svoga malog drugara. Divili su mu se jer je on za svoju družinu učinio više od ostalih. Dok je veter tresao prozore sobe u kojoj se mali kapetan mučio u groznicu, čule su se njegove reči izgovorene šapatom: "Sa gradilišta duva. S dragog gradilišta duva".To pokazuje koliku je ljubav ovaj dečak imao prema svom igralištu.
Ubrzo, posle Nemečekove smrti, na gradilište su došli radnici da ga prekopaju. Zajedno sa Nemačekom nestali su dečja igra i bezbrižni dečji dani.
Boske, januar 2011
Roman Dečaci Pavlove ulice Autor Fernec Molnar Tema
Nemirno detinjstvo dečaka iz Pavlove ulice koje su oni provodili u ratnim igrama, kopirajući junake iz pročitanih avanturističkih romana
Mesto i vreme radnje
Budimpešta, krajem 19. veka
Glavni likovi
Nemaček, Janoš Boka, Gereb, Feri Ač, braća Poter
Poruka
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka"
Čovek se meri delima koje čini. Fizički slabije od sebe ne treba da maltretiramo i da ih ponižavamo, jer pravo jačeg vlada među životinjama, ali i ne među ljudima ljude.
Glavni negativci romana:
Braća Poter
U braći Poter nema nimalo dečačke topline. Uvek su skloni nasilju, naročito prema malim i nejakim dečacima. Pisac za njih kaže: "Oni su uvek išli opuštene glave, mrko i namrgođeno su gledali, bili su crni, suncem opaljeni momci i još ih niko nikad nije video da se smeju. Njih se valjalo bojati".

. Glavni, likovi, analiza dela, nemecek, gereb, fren, ac, fernec, molnar, decaci, pavlove, ulice, bra?a, poter, decaci pavlove ulice analiza dela, ferenc molnar decaci pavlove ulice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Morfologija bakterija

Skenirano (kucano). Morfologija, bakterija, op?ta, bakteriologija, oblik, karakteristike, vrste, bacili, loptaste, spirale, borelije, treponeme, gra?a, bakterijska, ?elija, citoplazma, membrana, zid, kapsula, hymenolepis, de?ja, pantlji?ara, diminuta, diphylobotrium, latum, echinococcus, granulosus, multilocularis, trematode, isospora, schistosoma, dermatitis
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 5

Roman Koreni Dobrica Ćosić

Kompleks korena i nagona za trajanjem u romanu Koreni. Koreni, kompleks, cosic, kompleks korena i nagona u romoanu koreni, koreni dobrica cosic, acim |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Ep o Gilgamešu - šesta ploča

Prepričavanje i analiza šeste ploče Epa o Gilgamešu. Ep, gilgame?, ?esta, plo?a, i?tar, mu?, ljubavnici, smrtnici, nebeski bik, anu, odbijanje, analiza, prepri?avanje, prepri?ano, ukratko, sa?etak
Srpski jezik
Broj strana: 3

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Oogeneza - osnovni pojmovi

Oogeneza - osnovni pojmovi - beleske sa predavanja. Oogeneza, beleske, predavanja, ekologija, ekofiziologija, ovarium, embrionalni razvoj, embrion, jajna celija, celija, mitoza, oogonije, stratum granulosum, corona radiata, area pelucida, antrum
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Leukociti i trombociti

Skripta biologija, Leukociti i trombociti. Skripta biologija srednja skola, biologija, leukociti, trombociti, krv, bela krvna zrnca, granulocite, limfociti, celije, trombin, plazma |
Biologija
Broj strana: 4

Reakcija društva na zločin i sankcije

Skripta kriminologija: reakcija drustva na zlocin i sankcije, vidovi reakcije drustva na zlocin, formalna socijalna kontrola, novi trendovi u kontroli kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, sankcija, reakcije drustva na zlocin i sankcije, kontrola kriminaliteta, formalna socijalna kontrola kriminaliteta, princip jurisdikcije, princip nepostupanja po sluzbenoj duznosti, princip prava na odbranu
Kriminologija
Broj strana: 3

Hronobiologija i proucavanje bioloskih ritmova

Hronobiologija i proucavanje bioloskih ritmova. Biologija, srednja skola, bioloski ritmovi, hronobiologija, bioloski sat, organizam, plimski, mesecni, cirkadijalni, cirkasemilunarni, cirkalunarni, cirkaanualni, cirkadijalni, egzogeni ritam
Biologija
Broj strana: 3

Endozomski sistem

Skripta fiziologija, endozomski sistem. Fiziologija, medicinska skola, srednja skola, endozomi, endozomski sistem, mitohondrija, plazmalema, biologija, nukleus, membrana, kasni endozomi, granularni retikulum, hromatin, ribozomi
Fiziologija
Broj strana: 2

Operativni plan rada likovna kultura januar i februar, prvi razred

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred iz predmeta likovna kultura, ZUNS. Nastavni plan, operativni plan rada nastavnika likovna kultura, likovna kultura, operativni plan rada za prvi razred, operativni plan, pripreme, operativni plan rada za mesec januar, operativni plan rada za mesec februar
Nastavni planovi
Broj strana: 3

Operativni plan rada muzička kultura januar i februar, prvi razred

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred iz predmeta muzička kultura, ZUNS. Nastavni plan operativni plan rada nastavnika muzicka kultura, muzicka kultura, operativni plan rada za prvi razred, operativni plan, pripreme, operativni plan rada za mesec januar, operativni plan rada za mesec februar
Nastavni planovi
Broj strana: 3

Podrška strateškom planu, kompjuterska podrška Compstat

Podrška Planu kompjuterska podrška Compstat. Policija u zajednici skripta, kriminalisticko policijska akademija, policija, kriminologija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, strateski plan, podrska strateskom planu, kompjuterska podrska strateskom planu, compstat
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Pripovetke - Ivo Andric

Ukratko prepričana lektira Ive Andrića, Pripovetke, "Priča o kmetu Simanu-Veletovci", ukratko o piscu i delu. Ivo andri?, pripovetke, pri?a o kmetu simanu, siman, ibraga kolos, veletovci, stojan veletovac, hajduk, ?i?a miloje, turci, crnojevi?, srbija, bosna
Srpski jezik
Broj strana: 2

PRIČA O KMETU SIMANU-Ivo Andrić

Kratka analiza. Nobelova nagrada, romani, pripovetke, eseji, kompozicija, ibraga, siman, vekovni megdan, metafora |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"anu" pronađeni su rezultati pretrage 58