Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

atributivne serije

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"atributivne serije" pronađeni su rezultati pretrage 9


Metodi planova prijema za atributivne karakterist. kvaliteta

Prezentacija na temu Metodi planova prijema za atributivne karakteristike kvaliteta.. Metodi, planovi, prijem, kvalitet, atributivne karakteristike, klasifikacija planova, jednostruki planovi prijema, uzorak, primanje serije, odbijanje serije, bp, l, lp, interval, dvostruki plan prijema, sekvencijalni planovi prijema, mil std 105 d, aql, dodz romigov sistem
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 44

Analiza disperzije

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, analiza disperzije, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, mere disperzije, varijansa, standardna devijacija, negrupisani podaci, skup, analiza oblika
Statistika
Broj strana: 5

Analiza varijanse

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, analiza varijanse, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, varijansa, varijabilitet
Statistika
Broj strana: 6

X test i test homogenosti skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i zadaci sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, x test, test homogenosti, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, frekvencije, skup, homogenost skupa
Statistika
Broj strana: 10

Statistika zadatak br 19

Skripta iz statistike u ekonomiji, zadatak sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan

. Statistika, zadaci iz statistike, pareto dijagram, kumuativna serija, frekvencije, atributivne serije, zadaci iz statistike sa resenjima, grupisani podaci, intervalna serija, interval, razmak varijacije, varijansa
Statistika
Broj strana: 4

Statistika zadatak br 16

Skripta iz statistike u ekonomiji, zadatak br 16

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, standardno odstupanje, zadaci iz statistike sa resenjima, modus, medijana
Statistika
Broj strana: 3

Alati savremenog menadzmenta

Skripta iz statistike u ekonomiji, primer sa resenjem

rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, alati savremenog menadzmenta, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima
Statistika
Broj strana: 2

Amplituda vremenskih serija

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer sa resenjem

rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, anplituda vremenskih serija, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, linearni trend, graficki metod, metod diferencija, metod pokretnih sredina, statisticko ocenjivanje sezonske komponente
Statistika
Broj strana: 5

Centralni momenti rasporeda

Skripta iz statistike u ekonomiji, primer i teorija

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, centralni momenti rasporeda, negrupisani podaci, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, grupisani podaci, medijana, modus, koeficijent varijacije
Statistika
Broj strana: 4


"atributivne serije" pronađeni su rezultati pretrage 9