Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

banaka

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"banaka" pronađeni su rezultati pretrage 11


Bankarstvo i novac - prezentacija

Prezentacija na temu novac i bankarstvo. Prezentacija, novac, bankarstvo, banke, funkcije novca, novac kao opstge sredstvo razmene, cuvanje vrednosti, standard, vrednost novca, novac kao obracunsko sredstvo, kreditni novac, novac kao sredstvo placanja, oblici novca, novcani agregati, razvoj bankarstva, poslovi banaka, centralna banka, bankarski sistem, monopol banaka, zajam, kredit, monetarni multiplikator
Bankarstvo
Broj strana: 80

Elektronski platni promet

KARAKTERISTIKE SAVREMENOG BANKARSTVA
BANKA KAO SAVREMENA ISTITUCIJA
SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG POSREDOVANJA
VRSTE banaka I RAZVOJ BANKARSKIH POSLOVA
INFORMACIONI SISTEM U POSLOVANJU banaka
PLATNI PROMET U BANKAMA – PODSTICAJ ELEKTRONSKOM BANKARSTVU
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
EFT – OSNOVA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
PLATNE KARTICE U BANKARSTVU
SISTEMI RETAIL e-BANKARSTVA
TEHNIČKA PODRŠKA

. Savremeno bankarstvo, banka kao savremena istitucija, specifi?nosti bankarskog posredovanja, vrste banaka i razvoj bankarskih poslova, informacioni sistem u poslovanju banaka, platni promet u bankama ? podsticaj elektronskom bankarstvu, elektronsko bankarstvo, eft ? osnova elektronskog bankarstva, platne kartice u bankarstvu, sistemi retail e-bankarstva, tehni?ka podr?ka
Bankarstvo
Broj strana: 43

Osnovni finansijski izveštaji banaka seminarski rad

. Osnovni finansijski izvestaji banaka, finansijski posrednici, ekonomski fakultet, seminarski rad, bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o tokovima gotovine, kupci, javnost, drzava, bilansiranje
Finansijsko posredovanje
Broj strana: 23

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Vrste i znacaj finansijskih izvestaja u bankarstvu

Seminarski rad. Finansijski izvestaji, bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o novcanim tokovima, racunovodsvo banaka |
Racunovodstvo banaka
Broj strana: 14

Investiciona aktivnost banaka

Skenirano. Investiciona, aktivnost, banaka, banka, finansiranje, rezerve, personalizacija, likvidnost, inicijativa, investitor, hov, ulaganje, diskontne, kuponske, obveznica, rizik, likvidni, inflacija
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 4

Faktori profitabilnosti banaka

. Faktori, profitabilnosti, banaka, profitabilnost, mikroekonomski, planiranje, organizovanje, kadrovanje, upravljanje, kontola, kvalitet, ekonomija, obima, okvira, obim, okvir, vanbilansne, operacije, tro?kovi, profirni, centri, sektorske, krize
Bankarstvo
Broj strana: 4

Finansijski indikatori banaka

. Finansijski, indikatori, banaka, ciljna, funkcija, likvidna, aktiva, ukupna, pasiva, ukupne, obaveze, zajmovi, vrednosni, papiri, akcijski, kapital, rashodi, kamatonosna, kamatna, neto, mar?a, operativni, profit, metodologija, oecd
Bankarstvo
Broj strana: 3

Svojinska transformacija banaka

. Svojinska, transformacija, banaka, poslvne, alijanse, zajedni?ka, ulaganja, akvizicija, doma?e, banke, rekapitalizacija, modeli, centralizovan, decentralizovan |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Pravila za investicione aktivnosti banaka

Skenirano. Pravila, investicione, aktivnosti, banaka, banka, ivesticije, oscilacija, inflacija, rast, prinos, tr?i?ne, cene |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 3


"banaka" pronađeni su rezultati pretrage 11