Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

beleske

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"beleske" pronađeni su rezultati pretrage 298

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 ... 6


Lingvistika-beleske

. Lingvistika, beleske, sa, predavanja, nemacki, jezik |
Lingvistika
Broj strana: 10

Morfologija - beleske sa casa

Morfologija, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Morfologija, fonetika, srpski jezik, beleske, srednja skola, sintaksa, glasovno oblicje |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Leksikologija

Lesikologija, srpski jezik za srednju skolu, beleske sa casa.. Leksikologija, srpski jezik, srednja skola, beleske sa casa, rec, dijalektizam, zargonizam, vulgarizam |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Hemijski sastav celije

Hemijski sastav celije, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Hemijski sastav celije, hemja, celije, sastav, srednja skola, beleske, biogeni elementi, mineralne soli, rastvori, disaharidi
Hemija
Broj strana: 10

Hebrejska knjizevnost

Hebrejska knjizevnost, beleske sa casa, rad je rucno pisan. Srpski jezik, hebrejska knjizevnost, knjizevnost, srednja skola, beleske, sveto pismo, stari zavet, novi zavet, biblija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Pocetak slovenske knjizevnosti

Pocetak slovenske knjizevnosti, beleske sa casa. Pocetak slovenske knjizevnosti, slovenska knnjizevnost, knjizevnost, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Nacelo slobode saobracaja

beleske sa predavanja. Nacelo, slobode, saobracaja, principi, plovidba, sloboda, mora, more, konvencija, teritorijalna, pravila, teritorijalno, moreuz, prolaz, kanal, resenje, bratislavski, sporazum, drumski, zeleznicki, saobracaj, vazdusni, prostor
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Nacelo povlascenije nacije

beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Savremeni nemacki jezik

beleske sa predavanja. Savremeni, nemacki, jezik, beleske, predavanja, uvod, teorija, sosir, lang, parol, strukturalizam, signifikant |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Kategorijalno obelezje tempus

beleske sa predavanja. Kategorijalno, obelezje, tempus, kategorija, vreme, 3, grupe, vremena, opis, karakteristike |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 2

Maternji jezik

beleske sa predavanja. Maternji, jezik, sociolingvistika, kompetencija |
Lingvistika
Broj strana: 1

Terenske metode ispitivanja slatkovodnih zooplanktona

Terenske metode ispitivanja slatkovodnih zooplanktona. Slatkovodno, zooplankton, biologija, ekologija, srednja skola, terenske beleske, parametri, planktonska mreza, velicina pora, karaman chapuis, freatska pumpa, freatska mreza, bentosna mreza, pumpice, sisaljke, hidrobioloske boce
Biologija
Broj strana: 7

Prelazak L u O

Prelazak L u O, beleske sa casa, rad je rucno pisan. Prelazak l u o, srednja skola, srpski jezik, beleske |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Strukturalisticka obelezja

beleske sa predavanja. Strukturalisticka, obelezja, grundform, koordinirajuce, subordinirajuce, konjukcija |
Lingvistika
Broj strana: 1

Subjektivna gradjanska prava

beleske sa predavanja. Subjektivna, gradjanska, prava, atributi, fizicka, lica, prebivaliste, boraviste, narodnost, pravna, lica, pravno, lice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Humanizam i renesansa

Humanizam i renesansa, beleske sa casa. Humanizam, renesansa, srpski jezik, srednja skola, beleske, anticka kultura, obrazovanost coveka, gradja istorijskog karaktera |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Kad su cvetake tikve

Kad su cvetake tikve, beleske sa casa. Kad su cvetake tikve, srpski jezik, lektira, prepricavanje, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pokretni vokali i vokalska apofonija

Pokretni vokali i vokalska apofonija, beleske sa casa, rad je rucno pisan. Pokretni vokali, vokalska apofonija, srpski jezik, srednja skola, beleske, cas, prevoj vokala |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Nepostojano A

Nepostojano A, beleske sa casa, srednja skola. Nepostojano a, beleske, srednja skola, beleske, srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Strani jezik

beleske sa predavanja. Strani, jezik, usvajanje, nemacki |
Lingvistika
Broj strana: 1

Kliptike i akcenat recenice

Kliptike i akcenat recenice, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Kliptike, akcenat recenice, recenica, srpski jezik, beleske, srednja skola, enklitike, proklitike, akcenat |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Knjizevnost starog veka

Knjizevnost starog veka, beleske sa casa. Knjizevnost starog veka, knjizevnost, stari vek, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ropstvo Jankovic Stojana

Ropstvo Jankovic Stojana, prepricavanje i beleske sa casa. Ropstvo jankovic stojana, prepricavanje, srpski jezik, lektira, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Knjizevni jezici, srpsko podrucje, srpski jezik, beleske, srednja skola, crkvenoslovenski jezik, dusanov zakonik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Sibilarizacija

Sibilarizacija, srednja skola, beleske sa casa, rad je rucno pisan. Sibilarizacija, srpski jezik, srednja skola, gimnazija, beleske |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Morfema

beleske sa predavanja. Morfem, morphem, morfema, fonema, simplex, tvorbene, gramaticke, tvorbena, gramaticka |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Sinhronija i dijahronija jezika

beleske sa predavanja. Sinhronija, dijahronija, jezika, oblast, lingvistika, grupa, jezika, luter, komunikativna, situacija, varijanta |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 5

Fonetika i fonologija i anticka drama

Fonetika i fonologija i anticka drama, beleske sa casa. Fonetika, fonologija, anticka drama, drama, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Miroslavljevo jevandjelje

Miroslavljevo jevandjelje, beleske sa casa. Miroslavljevo jevandjelje, lektira, prepricavanje, srednja skola, srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Morfem

beleske sa predavanja. Morfem, morphem, morfemska, konstrukcija, leksema, monosema, semema, frazema |
Lingvistika
Broj strana: 2

Prvi put s ocem na jutrenje

Prvi put s ocem na jutrenje, beleske sa casa. Lektira, srednja skola, srpski jezik, prvi put s ocem na jutrenje |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Jednacenje suglasnika po mestu izgovora

Jednacenje suglasnika po mestu izgovora, beleske sa casa. Jednacenje suglasnika, mesto izgovora, srpski jezik, srednja skola, beleske, gramatika, prednjonepcani |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Prava, obaveze i odgovornosti privrednih drustava, Pravne ci

beleske sa predavanja. Prava, obaveze, odgovornosti, privrednih drustava, pravne, cinjenice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Preterito-prezentski, infinitvni glagoli

beleske sa predavanja. Preterito-prezentski, infinitvni, glagoli, oblici, finitni, obelezja |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 1

Pohvala knezu Lazaru

Pohvala knezu Lazaru, beleske sa casa. Pohvala knezu lazaru, jefimija, knez lazar, srpski jezik, lektira, prepricavanje, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Opsti pogled na tradicije srednjovekovne knjizevnosti

Opsti pogled na tradicije srednjovekovne knjizevnosti, beleske sa casa.. Tradicija srednjovekovne knjizevnosti, knjizevnost, srpski jezik, srednja skola, beleske, pesnistvo |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Opsti pojmovi o jeziku

Opsti pojmovi o jeziku, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Opsti pojmovi, jezik, srpski jezik, srednja skola, beleske, bioloska pojava, socioloska pojava, psiholoska pojava, zavicajna pripadnost, stepen obrazovanosti, emotivno stanje
Srpski jezik
Broj strana: 2

Strukturalizam 2

beleske sa predavanja. Strukturalizam, metode, sistem, znakova, signifikat, signiofikant, arbitraran, podrustvljenost, praska, skola, morfema |
Lingvistika
Broj strana: 4

Dejstvo pravnih poslova

beleske sa predavanja. Dejstvo, pravnih, poslova, pravni, poslovi, posao, odnos |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Modalni glagoli

beleske sa predavanja. Modalni, glagoli, ponasanje |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Komunikacija

beleske sa predavanja. Komunikacija, tipovi, jezicka, sredstva, jezik, kanal, jednosmerna, pismena, posredovana, ekonomicnost |
Lingvistika
Broj strana: 2

Jezicka norma i standardizacija

Jezicka norma i standardizacija, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Jezicka norma, standardizacija, srpski jezik, srednja skola, beleske, ortoepska, ortografska, leksicka norma, sintaksicka norma, morfoloska norma
Srpski jezik
Broj strana: 2

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Translation

beleske sa predavanja. Translation, prevod, prevodjenje, prevodilac, pismeno, usmeno, komunikacija, verbalna, neverbalna, semantika, agens |
Lingvistika
Broj strana: 1

Pravopisna pravila - nije nego

Pravopisna pravila - nije nego, beleske sa casa. Srpski jezik, srednja skola, pravopis, pravila, nije nego |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Knjizevni rodovi

Knjizevni rodovi, beleske sa casa. Knizevnost, knjizevni rodovi, srpski jezik, srednja skola, lirika, epika, drama |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Palatalizacija i jotovanje

Palatalizacija, beleske sa casa. Palatalizacija, srpski jezik, srednja skola, beleske, jotovanje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Zitije Svetog Simeona

Zitije Svetog Simeona, beleske sa casa. Zitije svetog simeona, sveti simeon, sveti sava, srednja skola, srpski jezik, knjizevnost, lektira, prepricavanje |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Marko Kraljevic - Marko pije uz ramazan vino

Marko Kraljvic - Marko pije uz ramazan vino, beleske sa casa. Marko kraljevic, marko pije uz ramazan vino, srednja skola, literatura, lektira, prepricavanje |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 ... 6


"beleske" pronađeni su rezultati pretrage 298