Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

biljke

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"biljke" pronađeni su rezultati pretrage 84

[1] [1]


Sinekologija - prezentacija

Sinekologija, prezentacija . Sinekologija, prezentacija, ekologija, jadransko more, crvenice, zbunaste biljke, kamenjar, sume, vegetacija, tvrdolista zimzelena vegetacija, zimzeleno drvece, mediteranska vegetacija, makija, gariga, degradacija tvrdolistih suma, zivotinjski svet, endemiti, covek
Ekologija
Broj strana: 73

Antropogeni ekosistemi - prezentacija

Prezentacija na temu antropogeni ekosistemi, konkretni primeri, prezentacija na 47 slajdova. Prezentacija, antropogeni ekosistemi, skosiste, zastita zivotne sredine, ruderalna vegetacija, balkansko poluostrvo, srbija, rederalna flora, vegetacija, segetalna vegetacija, biljke, zivotinje, antropogene sume, agroekosistemi, dunav, reke, priroda
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 47

List biljke

List biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, list biljke, pojam gradja lista biljke, biljke, fotosinteza, transpiracija, uloga lista biljke
Biologija
Broj strana: 3

Floristička podela kopna - prezentacija

Floristicka podela kopna, . Flore, floristicka podela kopna, kopno, ekologija, biologija, prezentacija, floristicka podrucja, klima, biljke, zivotinje, monsunsko podrucje, tropske familije, tropska klima, havajska ostrva
Ekologija
Broj strana: 30

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Močvarna vegetacija - prezentacija

Prezentacija na temu mocvarna vegetacija. Mocvarna vegetacija, vegetacija, ekosistem, ekologija, biljke, zivotinje, mocvare, mocvarni masiv, lokve, bare, jezera, prelazne mocvare, niske mocvare, visoke mocvare, flora, vodozemci
Ekologija
Broj strana: 27

Izdanik biljke

Izdanik biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, izdanik biljke, izdanik, nadzemni deo biljke, krtola, lukovica
Biologija
Broj strana: 4

Biljni svijet

. Razvoj, biljke, zitarice, selekcija, hibridizacija, ukrstanje |
Biologija
Broj strana: 4

Genetski modifikovane biljke i životinje - prezentacija

Prezentacija na temu Genetski modifikovane biljke i životinje. Biotehnologija, ekologija, prezentacija, biljke, zivotinje, genetski modifikovane biljke ?ivotinje, geni, metode, gmo, gm, genetika, herbicid, gmo tehnologija
Biotehnologija
Broj strana: 20

Biljke kao motiv turističkih manifestacija - prezentacija

biljke kao motiv turistickih manifestacija, prezentacija. Biljke, biljke kao motiv turistickih manifestacija, sajam sljiva, prezentacija, ekologija, festival vatrene vode, biljober, kosidba na rajcu, karneval cveca, karneval, cvece, pasuljijada
Ekologija
Broj strana: 17

Kriobiologija - seminarski rad

Seminarski rad na temu kriobiologija. Seminarski rad, kriobiologija, ekologija, biologija, dzejms arnot, organizmi, zaledjivanje zivih organizama, bakterije, biljke, beskicmenjaci, kicmenjaci, covek
Uporedna fiziologija
Broj strana: 10

Medonosne biljke Srbije - prezentacija

Medonosne biljke Srbije, prezentacija iz ekologije. Medonosne biljke, biljke, med, pcele, prezentacija, ekologija, nektar, cvetovi, flora, flora srbije, vrste medonosne biljke, maslacak, kajsija, zalfija
Ekologija
Broj strana: 11

Korišćenje biljaka za uređenje eksterijera - prezentacija

Prezentacija na temu koriscenje biljaka za uredjenje eksterijera, zbunaste biljke. Ekologija, prezentacija, biljke, zbunaste biljke, flora, magnolija, forzicija, rhododendron, kleka, planinski bor, azaleja, zimski jasen
Ekologija
Broj strana: 14

Livade - prezentacija

Livade, prezentacija iz ekologije. Livade, vegetacija, prezentacija, ekologija, biogeografija, zeljaste biljke, mezofitan karakter, vegetacijske zone, poreklo livada, kosenje, sumska vegetacija, trave, dolinske livade
Ekologija
Broj strana: 16

Holartička floristička oblast - prezentacija

Prezentacija holarticka floristicka oblast. Flora, holarticka floristicka oblast, ekologija, biljke, zivotinje, prezentacija, arktorercijarna flora, geneza, taxodium distichum, sequoia, magnolia, ranunculaceae, ljutici
Ekologija
Broj strana: 16

Sistematika biljaka

Sistematika biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, sistematika biljaka, biljke, gametofit, sporofit, silur, gimija |
Biologija
Broj strana: 1

Stablo biljke, pojam i gradja

Stablo biljke, pojam i gradja, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, stablo biljke, pojam gradja stabla biljke, biljke, stablo, nadzemni deo biljke, zeljasto stablo, drvenasto stablo, valjasto stablo
Biologija
Broj strana: 3

Kapska floristička oblast - prezentacija

Prezentacija, kapska floristicka oblast. Flora, prezentacija, kapska floristicka oblast, biljke, zivotinje, klima, familija proteaceae, familija oxalidaceae, frezia, rod pelargonium |
Ekologija
Broj strana: 13

Resursi proizvodnje hrane

Resursi proizvodnje hrane, osnovni resursi za proizvodnju hrane (zemljište, agrohemijski resursi, ekonomski resursi), poljoprivredna proizvodnja i njena podela, globalni problemi, genetski modifikovana hrana.

NAPOMENA:Materijal je pisan rucno!. Ishrana, ugljeni hidrati, belancevine, masti, proteini, kiseline, zemljiste, agrohemijski resursi, ekonomski resursi, biljke, poljoprivredna proizvodnja, zelene revolucije, podhranjenost, neuhranjenost, preuhranjenost, genetski modifikovana hrana, gm proizvodi
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 9

Listopadne šume - prezentacija

Listopadne sume, prezentacijaiz ekologije. Listopadne sume, prezentacija, sume, biljke, vegetacija, klimatski uslovi, liscarske listopadne sume, svetle liscarske listopadne sume, tamne liscarske listopadne sume, brezove sume, bukove sume, hrastove sume, zivotinjski svet
Ekologija
Broj strana: 12

Pojam i gradja korena

Pojam i gradja korena, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, koren, koren biljaka, osnovna skola, biljke, pojam korena, gradja korena |
Biologija
Broj strana: 4

Pojam i definicija ekologije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam i definicija ekologije. Ekologija, definicija ekologije, pojam ekologije, ekosistem, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, oikos, dom, staniste, zivotinje, biljke, humana ekologija, razvoj ekologije, prezentacija
Osnovi ekologije
Broj strana: 10

Pojam lišajeva

Lišajevi, pojam, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, lisajevi, pojam lisajeva, biljke, alge, gljive, talust, umereni parazitizam |
Biologija
Broj strana: 2

Ekoloski modeli

Ekoloski modeli i ekoloski procesi. Ekoloski modeli, ekoloski procesi, fizicki poremecaj, kompeticija, predatorstvo, kaskadna troficka interakcija, herbivori, vodene biljke, primarni karnivori, biomanipulacija
Biologija
Broj strana: 6

Paprati i golosemenice

Paprati i golosemenice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, paprati, pojam paprati, golosemenice, pojam golosemenica, semene paprati
Biologija
Broj strana: 5

Biljke indikatori svojstva zemljista

Skripta biologija, biljke indikatori svojstva zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, reljef, klima, podzemne vode, vegetacija
Biologija
Broj strana: 1

Afrička floristička podobnost - prezentacija

Prezentacija na temu africka floristicka podobnost. Afrika, flora, africka floristicka podobnost, ekologija, ekosistem, biljke, zivotinje, vegetacija, savansko podrucje, stepsko podrucje, pustinjsko podrucje, stepe, pustinje
Ekologija
Broj strana: 9

Dubina i ocednost zemljista

Skripta biologija, Dubina i ocednost zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, dubina i ocednost zemljista, dubina zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama. Bilogija, slatine, ekoloski tipovi, biljke, soloncak, solonjec, solodj, fitocenologija, morfologija, sinekologija, fiziologija, sinhronologija, singenetika, sistematika, bil zajednice
Biologija
Broj strana: 2

Pojam mahovine

Pojam mahovine, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, pojam mahovine, mahovina, biljke, gametofit, zivotni ciklus mahovine |
Biologija
Broj strana: 3

Životinje u slatkoj vodi

Skripta biologija, srednja skola. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, slatke vode, zivotinje u slatkoj vodi, slatkovodne zivotinje |
Biologija
Broj strana: 3

Kisele kiše - lekcija, skripta

Lekcija kisele kise iz ekologije. Kisele kise, ekologija, lekcija, humus, stabla, uticaj kiselih kisa na zivotinje, uticaj kiselih kisa na biljke, ostecenja izazvana kiselim kisama, ostecenje kore, ostecenje drveta
Ekologija
Broj strana: 1

Poreklo živog sveta u kopnenim vodama

Skripta biologija, poreklo zivog sveta u kopnenim vodama. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, more, organizmi, morske vode, slatke vode, gregorci, ribe |
Biologija
Broj strana: 5

Osmotska i jonska regulacija

Skripta biologija, osmotska i jonska regulacija. Biologija, osmotska regulacija, jonska regulacija, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, morske zivotinje, slatkovodne zivotinje
Biologija
Broj strana: 3

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Odredjivanje Ca u zemljistu

Odredjivanje Ca u zemljistu, biljke indikatori Ca u zemljistu, . Kalcijum, zemljiste, srednja skola, skripta, biologija, biljke, laboratorijske metode, kalcifilne biljke, kalcifobne biljke, indiferentne biljke
Biologija
Broj strana: 2

Pojam ekosistema

Skripta biologija, Pojam ekosistema

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biologija srednja skola, ekosistem, pojam ekosistema, ekoloski sistem, biocenoza, sunceva energija, biljke, fotosinteza, organske materije
Biologija
Broj strana: 2

Odredjivanje karbonata u zemljistu

Odredjivanje karbonata u zemljistu. Karbonat, srednja skola, podologija, zemljiste, organske kiseline, obligatne kalcifile, fakultativni kalcifili, indiferentne biljke, kalcifobne biljke, tezinsko odredjivanje co2
Pedologija
Broj strana: 3

Paprati, rastavići, prečice

Paprati, rastavici, precice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, beleske sa casa, paprati, rastavici, precice, pojam paprati, pojam rastavica, pojam precice
Biologija
Broj strana: 5

Vazdusne, toplotne i vodne osobine zemljista

Skripta biologija, Vazdusne, toplotne i vodne osobine zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, reljef, klima, podzemne vode, vegetacija, vazdusne toplotne i vodne osobine zemljista, osobine zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Podela zivih biva, virusi

Beleske sa casa, podela zivih bica, virusi, bakterije. Ziva bica, virusi, bakterije, biljke, zivotinje, celija, dnk, rnk, receptori, membrana, bakteriofage, liicki ciklus |
Biologija
Broj strana: 4

Slatkovodni kičmenjaci

Skripta biologija srednja skola. Biologija, kicmenjaci, slatkovodni kicmenjaci, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, slatke vode, kolouste, kosljoribe, anadromne ribe, katadromne ribe
Biologija
Broj strana: 3

Psihrofite, kriofite, oksilofite

Psihrofite, kriofite, oksilofite, higrofite, hidrofite - vodene biljke. Psihrofite, kriofite, oksilofite, higrofite, hidrofite, vodene biljke, biologija, emerzne hidrofite, submerzne hidrofite, flotantne hidrofite
Biologija
Broj strana: 2

Trajna složena tkiva

Trajna slozena tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, trajna slozena tkiva, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, pokoricna tkiva, provojna tkiva
Biologija
Broj strana: 6

Plodnost zemljista

Skripta biologija, Plodnost zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, primarna plodnost, prirosna plodnost, tradicionalna plodnost, tehnoloska plodnost biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, plodnost zemljista, plodna zemljista
Biologija
Broj strana: 1

Pojam tkiva

Pojam tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid
Biologija
Broj strana: 3

Edafon - zemljisni uslovi

Skripta biologija, Edafon - zemljisni uslovi. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, edafon, zemljisni uslovi, mehanicki sastav zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Trajna prosta tkiva

Trajna prosta tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, trajna prosta tkiva, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, mehanicka tkiva
Biologija
Broj strana: 3

Pojam četinara

Pojam četinara, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cetinari, pojam cetinara, zimzeleno drvece, zbunovi, drvece, sisarica, muska sisarica
Biologija
Broj strana: 2

Rasprostranjenost pojedinih grupa životinja

Skripta biologija, rasprostranjenost pojedinih grupa životinja. Biologija, rasprostranjenost vrsta, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, vrste zivotinja, zivotinjski svet, rasprostranjenost pojedinih grupa zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

[1] [1]


"biljke" pronađeni su rezultati pretrage 84