Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

boja

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"boja" pronađeni su rezultati pretrage 12


Boj na Kosovu kroz narodnu književnost

Kosovski boj kroz narodnu književnost,tematika u pjesmama prije u toku i nakon Kosovskog boja.. boja na kosovu, srpski jezik, knjizevnost, srpska knjizevnost, car lazar, knez lazar, lazareva kletva, boj na kosovu kroz narodnu knjizevnost
Uvod u tumačenje književnosti
Broj strana: 25

Srpsko pravo - kratka pitanja

Prezentacija iz Srpskog prava sa pitanjima i odgovorima
Npr:
1. Sta se zna o teritoriji srpske drzave u prva tri veka po doseljavanju Srba na Balkansko poluostrvo?
Spis o narodima
Srpske zemlje – izmedju Save, Cetine i bojane
Knezevine (arhontije): Dioklitija, Travunija, Zahumlje, Paganija,(Neretljanska knezevina) i "Brdska Srbija"
Ras - na granici. Srpsko pravo, pravni fakultet, srpske zemlje, srbija, srpski narod, balkansko poluostrvo, zahumlje, travunija, cetina, sava, bojana, monarhija, zupani, mutimir, petar gojnikoiv, stefan nemanja
Srpsko pravo
Broj strana: 20

Fiziologija krvi seminarski rad

. Akustika, seminarsi rad, fiziologija krvi seminarski rad, boja krvi |
Akustika
Broj strana: 13

ZAŠTITA METALA OD KOROZIJE TALOŽENJEM Zn KOMPOZITNIHPREVLAKA

Danas gotovo ni jedan predmet ne napušta fabriku u kojoj je proizveden bez predhodne obrade spoljne površine. Najčešće zastupljen način obrade površine predmeta jeste nanošenje jednog ili više slojeva boja. Posle toga najviše je zastupljena tehnologija nanošenja metalnih prevlaka na površinu predmeta i konstrukcija [1].
Cink je metal svetlo-sive boje, krt i relativno mek. U vlažnom vazduhu i vodi prekrije se po površini belom skramom oksida i karbonata cinka, koja ga dalje štiti od atmosferske korozije. Iz ovog razloga se i koristi za zaštitu od korozije čelika, pošto u galvanskom spregu cink-gvožđe, cink čini negativan pol tj. anodu. Lako se rastvara u kiselinama i alkalijama i lako reaguje sa sumpordioksidom i sumportrioksidom, pa zato u ovakvim uslovima nije postojan.
Cink se topi na 419°C, ima gustinu 7,2 g/cm3, normalani elektrodni potencijal E_(Zn,Zn^(2+))^0=-0,763 V, a elektrohemijski ekvivalent 1,22 g/Ah [2].
Cinkovanjem, kao i nizom drugih postupaka štitimo čelične proizvode od uticaja korozije. Šta je korozija i od kada je poznata pod tim imenom? Od 1885. godine propadanje metala pod uticajem hemijskih, odnosno elektrohemiskih reakcija naziva se korozijom. Korozijom se može smatrati oštećenje koje je posledica interakcije konstrukcionog materijala i okoline. Oštećenje polazi sa površine struktura materijala. To je zapravo hemijski proces koji se odigrava na graničnoj fazi sredine i konstrukcione materije. Prema tome to je reakcija na granici faze. Korozija se deli na dve velike grupe i to na hemijsku i elektrohemijsku koroziju.
Na osnovu podataka iz različitih zemalja,štete od korozije dostižu 1-3% nacionalnog dohotka na godišnjem nivou. Smatra se da bi se 30% ovih šteta moglo izbeći svestranijim korišćenjem naučnih dostignuća na polju korozije i zaštite od korozije. Kako se savremeno društvo suočava sa sve većim nedostatkom energije i materijala, očekuje se porast proizvodne trajnih proizvoda. Time optimalna zaštita od korozije dobija svoj pravi značaj . Zahvaljujući tome cinkovanje treba da zablista u svom punom sjaju, kao moćna, efikasna i ekonomična zaštita od korozije.
Postoji više tehnologija koje tretiraju nanošenje matalnih prevlaka. Jedan od njih je i tehnlologija cinkovanja. Svetska iskustva pokazuju da je toplo cinkovanje najefikasnija i najekonomičnija zaštita čeličnih predmeta i konstrukcija od korozije. Prevlake dobijene ovim postupkom značajno su trajnije od drugih vrsta zaštite.
. Zn legure, dobijanje prevlaka zn, elektrohemijsko talo?enje
Fizika okoline
Broj strana: 17

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema sa vežbama. Pokretne vode, struje, plima, oseka, kretanje, vodostaj, vodostanje, proticaj, klima, reljef, geolo?ka podloga, vegetacija, antropogeni faktori, brzina vode, talasi, svetlost, providnost, boja, transmisija, temperatura, epilimnion, metalimnion, termi?ka klasifikacija
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Asad

FDSFSFKOMISIJSKI ZAPISNIK br. 69
Sastavljen dana 01. 08. 2009. u stovarištu trgovinskog preduzeća za promet
tekstila na veliko „TEKSTL“ u Beogradu, u ulici 7. jula 16, u vezi sa
primljenom robom od trikotaže „VELUR“ iz Priboja. Roba je prispela
kamionom Kupca BG 245-67. Prijem robe vrši se po otpremnici br. 678, a na
osnovu porudžbine od 20. jula o. g.
Članovi komisije: Marko Marković, Petar Petrović i Bogosav Mirković.
NALAZ KOMISIJE
Po otpremnici br. 678 prispelo je 20 sanduka uredno označenih na adresu
kupca, a u svakom sanduku treba da bude spakovano po 50 košulja.
Sanduci su ispravni bez bilo kakvog otvaranja, svaki označen rednim brojem
od 01 do 20.
Manjak je nadjen u sanduku br. 16, u kome je kao što je brojanjem utvrdjeno,
upakovano 40 košulja umesto 50. Fakturna vrednost je nepoznata jer je sa
robom prispela samo otpremnica.
MIŠLJENJE KOMISIJE
Komisija je mišljenja da je do manjka došlo isključivo kod prodavca i to
prilikom pakovanja. Naime, radnik je pogrešno brojao. U sanduku je nadjen i
kontrolni kupon radnika br. 2-888, koji se prilaže ovom zapisniku.
Komisija je počela rad u 11,00 časova, a završila u 14,00. Ovaj zapisnik je
sačinjen u tri istovetna primerka. Da su navodi zapisnika tačni, uz punu
krivičnu i materijalnu odgovornost tvrde:
Članovi komisije
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________. Fsdfsdf
Psihologija
Broj strana: 3

Balkansko poluostrvo u praistoriji

Balkansko poluostrvo i narodi koji su ga naseljavili u praistroji. Balkansko poluostrvo, balkan, prvobitna ljudska zajednica, kameno doba, metalno doba, iliri, kelti, tracani, lepenski vir, starcevo, vinca, gradac, sava, drina, lim, juzni sloveni, istocni sloveni, zapadni sloveni, raska, duklja, dalmatinska hrvatska, panonska hrvatska, knez vlastimir, piva, tara, ibar, zapadna morava, knez mihailo visevic, srpsko bugarski rat, knez caslav, hum, tavunija, bosna, boka kotorska, reka bojana, dokleja
Istorija
Broj strana: 6

Zagadjivanje prirodnih voda

Zagadjivanje prirodnih voda, zagadjujuce stupstance u otpadnoj vodi i njihov uticaj na ekosistem recipijenta. Prirodne vode, zagadjenje, biologija, supstance, ekosistem, recipijent, hemijska industrija, organske materije, suspendovane cestice, patogeni organizmi, nutrijenti, teski metali, suva materija, boja, miris, temperatura
Biologija
Broj strana: 5

Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar

Dečaci pavlove ulice
U Pavlovoj ulici živela je grupa dečaka čije je najveći neprijatelj bila ratnička grupa crvenih košulja iz botaničke bašte. Povod za sukob ove dve grupe je zaplena klikera malom plavokosom dečaku Nemačeku iz Pavlove ulice od strane braće Pastor, članova protivničke grupe.
Jednog dana, prilično dosadan čas hemije prekionuo je iznenadni zvuk muzike. Bila je to vesela mađarka melodija koja je imala ritam marša. Dečji pogledi su sa eksperimenta odlutali kroz otvoren prozor, tražeći izvor muzike i dok je profesor uzalud pokušavao da povrati njihovu pažnju, dečaci iz Pavlove ulice su se krišom dopisivali. Između njih je kružila poruka: "Posle podne u tri glavna skupština. Biranje predsednika na gradilištu. Obnarodovati".
Gradilište u Pavlovoj ulici bilo je centar sveta za ove dečake. Ono je bilo domovina, grad, šuma, stenovit brdski kraj, jednom rečju sve ono za šta su ga proglasili. Na njemu su svi bili oficiri, a samo je mali Nemeček bio redov. Njega su svi dečaci potcenjivali. Smatrali su ga plašljivim i nedovoljno zrelim za njihovo društvo, ali nisu znali da taj mali plavi dečak nije ni nezreo ni plašljiv, već izuzetno hrabar i uvek spreman da sve učini za svoju družinu.
Kad se čas završio, dečaci su bila veseli, i njihovu razdraganost nije mogla pomuti ni činjenica što je prodavac slatkiša tog dana povećo cene. Našli su se na gradilištu i na skupštini su izabrali vođu, Janoša Boku koji je sa jedanaest glasova pobedio svog druga Gereba. Sutradan popodne vođa dečaka iz Pavlove ulice sa Nemačekom i još jednim dečakom otišlo je u botaničku baštu, na "teren" crvenih košulja. Odlučili su da prodru na njihovo ostrvo, a da bi to ostvarili, morali su da prođu kroz razne prepreke i opasnosti. Kad su prodrli u protivničku teritoriju iznenadili su se kad su među svojim neprijateljima videli Gereba. Boki je to palo najteže, jer mu je Gereb bio njegov drug, imao je poverenja u njega, a ovaj ga je izdao.
Nekoliko dana posle toga Nemaček je odlučio da sam ode na teritoriju crvenih košulja po zastavu svoje grupe koju su crvenokošuljaši zaplenili. Dok je sedeo na drvetu i čekao da mu se oslobodi prolaz čuo je Gereba koji kaže da niko od njegovih drugova nije hrabar, To ga je mnogo povredilo, pa nije mogao da izdrži, a da se ne suprostavi takvom mišljenju. Kada je Feri Ač, vođa crvenih košulja video da je Nemačak sam došao po zastavu zadiviila ga je njegova hrabrost, pa ga je pozvao u svoju družinu, ali mališa ga je ponosno odbio. Kaznili su ga tako što su ga zagnjurili u plitko jezero, a on je ćutke sve podneo, iako je bio prehlađen.
Pred glavnu bitku za odbranu gradilišta družina Pavlove ulice ostala je bez jedinog svog redova, jer mali Nemeček razboleo. Uzrok njegove bolesti je bilo kupanje u haldnoj vodi, prvi put za domovinu, drugi put slučajno i treći put skad su ga crvenokošuljaši na to primorali. U međuvremenu Gereb poslao je pismo komandantu i generalu Boki u kojem priznaje grešku za izdaju, moli ga za oproštaj i traži da se vrati u družinu kao običan redov i učestvuje u borbi za spas gradilišta. Boka i njegovi oficiri primaju Gereba, a Boka još naređuje da sa o Gerebovoj grešci ne govori. Dečaci obe ratničke družine prihvataju objavu rata, a time i pravila ratovanja. Neće biti tuče, biće upotrebljen samo peščane bombe, pravilno rvanje i borba kopljem. Presudan momenat za ishod bitke bio je kad je pred Ača stao Nemeček, koji je za čitavu glavu bio niži od njega. Taj mali plavi i bolesni dečak oborio je na zemlju Feri Ača, a onda i sam pao preko njega pri čemu se onesvestio. To je bila njegova poslednja borba u životu u kojoj je dobio čin kapetana.
Dečaci Pavlove ulice su pobedili, a veliku radost pobede pomutila je činjenica da se Nemeček smrtno razboleo. Obilazili su ga drugovi iz družine, čak i Fren Ač i članovi njegove grupe. Dečaci su bili mnogo tužni znog bolesti svoga malog drugara. Divili su mu se jer je on za svoju družinu učinio više od ostalih. Dok je veter tresao prozore sobe u kojoj se mali kapetan mučio u groznicu, čule su se njegove reči izgovorene šapatom: "Sa gradilišta duva. S dragog gradilišta duva".To pokazuje koliku je ljubav ovaj dečak imao prema svom igralištu.
Ubrzo, posle Nemečekove smrti, na gradilište su došli radnici da ga prekopaju. Zajedno sa Nemačekom nestali su dečja igra i bezbrižni dečji dani.
Boske, januar 2011
Roman Dečaci Pavlove ulice Autor Fernec Molnar Tema
Nemirno detinjstvo dečaka iz Pavlove ulice koje su oni provodili u ratnim igrama, kopirajući junake iz pročitanih avanturističkih romana
Mesto i vreme radnje
Budimpešta, krajem 19. veka
Glavni likovi
Nemaček, Janoš Boka, Gereb, Feri Ač, braća Poter
Poruka
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka"
Čovek se meri delima koje čini. Fizički slabije od sebe ne treba da maltretiramo i da ih ponižavamo, jer pravo jačeg vlada među životinjama, ali i ne među ljudima ljude.
Glavni negativci romana:
Braća Poter
U braći Poter nema nimalo dečačke topline. Uvek su skloni nasilju, naročito prema malim i nejakim dečacima. Pisac za njih kaže: "Oni su uvek išli opuštene glave, mrko i namrgođeno su gledali, bili su crni, suncem opaljeni momci i još ih niko nikad nije video da se smeju. Njih se valjalo bojati".

. Glavni, likovi, analiza dela, nemecek, gereb, fren, ac, fernec, molnar, decaci, pavlove, ulice, bra?a, poter, decaci pavlove ulice analiza dela, ferenc molnar decaci pavlove ulice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Fizicke karakteristike vode-povrsinski napon,svetlost i boja

Skripta biologija, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja. Bilogija, skripta biologija, voda, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja, boja, svetlost, viskoznost, gustoca, tacka kljucanja, toplota topljenja, povrsinski napon
Biologija
Broj strana: 2

Karakteristike otpadne vode

Skripta bilogija, karakteristike otpadne vode. Otpadne vode, karakteristike otpadne vode, biologija, skripta biologija, srednja skola, suva materija, boja, miris, temperatura, hemijske karakteristike vode, bioloske karakteristike vode
Biologija
Broj strana: 1

NEBO - Stevan Raičković

Nebo, Stevan Raičković, analiza pesme, definicija simbola, definicija misaone (refleksivne) pesme. Nebo, golub, nebo, plava boja, simbol, tema, knji?evni rod, knji?evna vrsta, lirika, misaona pesma, refleksivna pesma, versifikacija, katren
Srpski jezik
Broj strana: 2


"boja" pronađeni su rezultati pretrage 12