Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

brzina

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"brzina" pronađeni su rezultati pretrage 38


Zadaci2

. Zadaci, putnicko, vozilo, pesak, udar, sudarna, brzina, automobil, intenzivno, kocenje |
Mašinstvo
Broj strana: 26

Hemijska kinetika

-Hemiska kinetika -definicija
-brzina na hemiska reakcija
-Faktori koi vlijaat na brzina na hemiska reakcija
-Sto se katalizatori
-sto se enzimi. Kinetika, brzina, reakcija, temperatura, pritisak, dodirna povrsina, katalizatori, biokatalizatori
Hemija
Broj strana: 22

Pojam ubrzanja

Skripta fizika, pojam ubrzanja. Fizika, srednja skola, skripta fizika, brzina, ubrzanje, ubrzanje tela, intenzitet brzine, vremenski interval, promena brzine |
Fizika
Broj strana: 5

Senzori protoka - prezentacija

Prezentacija na temu senzori protoka . Senzori, protok, merenje, upravljanje, merni uredjaji, instrumenti, monitoring, blok-sema, merenje protoka, brzina proticanja, staticki, kinematicki, pristup, pitotova cev, instalacije, fluidi, otvorene instalacije, zatvorene instalacije, lopaticki vodomer, kombinovani vodomer, snimaci protoka, elektronska detekcija, efekti merenja, efekti upravljanja, komunikacija
Upravljanje i nadzor distributivnim informacionim sistemima
Broj strana: 17

Maturski rad - FOTOMETRIJA

Maturski rad iz fizike na temu "Fotometrija" sa primerom.
. Maturski, rad, fizika, fotometrija, svetlost, izvori, svetlosti, brzina, svetlosti, odbijanje, svetlosti, prelamanje, svetlosti, svetlosni, fluks, osvetljenje, zakon, fotometrije
Fizika
Broj strana: 16

Proracun reduktora

Proracun jednostepenog reduktora sa konicnim zupcanicima. Proracun reduktora, zupcanici, masinski elementi, ugaona brzina, radni vek, zadaci |
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 12

Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Zadaci5

. Izmicanje, zadaci, brzina, vozilo, sematski, prikaz, uslovi, bezbednost, put, vreme, zaustavni, put, podloga, asfalt, nalet |
Mašinstvo
Broj strana: 7

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema sa vežbama. Pokretne vode, struje, plima, oseka, kretanje, vodostaj, vodostanje, proticaj, klima, reljef, geolo?ka podloga, vegetacija, antropogeni faktori, brzina vode, talasi, svetlost, providnost, boja, transmisija, temperatura, epilimnion, metalimnion, termi?ka klasifikacija
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Fizika Teorija

Ukratko, definicija fizike, bezine, vektora, kretanja. Fizika teorija vektor, brzina, ubrzanje, rotacioni, kretanje, kretanje, skalari |
Fizika
Broj strana: 5

Bernulijeva jednacina - seminarski rad

Bernulijeva jednacina - seminarski rad. Bernulij, bernulijeva jednacina, pitoova cev, venturij, venturijeva cev, fizika, maturski, srednja skola, zavrsni rad, jednacina kontinuiteta, toriceli, toricelijeva teorema, primena, hidrodinamika, fluidi, brzina, pritisak, tecnost
Fizika
Broj strana: 10

Brzina i vježbe za razvoj brzine

Sjedeći statički zamasi rukama
„A“ Skiping
„B“ Skiping
Trčanje preko prepreka
Vježba za razvoj ubrzanja
Vježba sa partnerom
Vježba sa partnerom i rekvizitom. Brzina, vezbe, metodika, skiping, telesni odgoj, trcanje preko prepreka, antropomotorika
TJELESNI ODGOJ
Broj strana: 5

Zadaci3

. Granicna, brzina, zadaci, putnicko, vozilo, kocenje, motor, menjac, sudarna, brzina, krivina, kretanje |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Zadaci

. Zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje |
Mašinstvo
Broj strana: 2

Zadaci1

. Zadaci, zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje, sudarna |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Zadaci4

. Zadaci, prakticna, brzina, raspon, teziste, radijus, krivina, granicna, poluprecnik, krivine, nezgoda |
Mašinstvo
Broj strana: 3

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Bočni sudar

. Bocni sudar masinstvo, bezbednost, masinstvo, bocni sudar, postolje, parametri testa, stub, brzina udara |
Bezbednost
Broj strana: 6

Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja

Skripta fizika, Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, kretanje, kretanje u svakodnevnom zivotu, referentno telo, putanja, put, brzina kretanja
Fizika
Broj strana: 5

Brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu

Skripta fizika, brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, brzinakretanja tela, podela prema predjenom putu, fizicka velicina, vektorska velicina, pojam brzine
Fizika
Broj strana: 5

Priprema za sesti razred - stalna brzina

. |
Fizika
Broj strana: 2

Povratni i nepovratni procesi

. Povratni, nepovratni, procesi, jedna?ine, povratni, proces, uslov, brzina, diferencijalni, oblik, grafi?ki, prikaz |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije

Skripta hemija, uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, brzina hemijske reakcije, uticaj faktora na brzinu hemijske reakcije
Hemija
Broj strana: 2

Ravnomerno pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, Ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, ravnomerno pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put, izracunavanje predjenog puta
Fizika
Broj strana: 4

Promenljivo pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, Promenljivo pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, promenljivo pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put |
Fizika
Broj strana: 4

Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije

Skripta fizika, Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, masa, brzia, energija, zavisnost mase od brzine, veza mase i energije, brzina tela, brzina svetlosti, masa tela, telo
Fizika
Broj strana: 2

Polilejev princip relativnosti

Skripta fizika, Polilejev princip relativnosti i klasičan zakon sabiranja brzine. Fizika, skripta fizika, srednja skola, princip relativnosti, polilejev princip relativnosti, brzina, sabiranje brzina, brzina tela, brzina pokretnog sistema
Fizika
Broj strana: 2

Pojam brzine i ravnomerno pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, pojam brzine, ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, pojam brzine, ubrzanje, vektor, vektorska velicina brzina, smer, kretanje, pravolinijsko kretanje
Fizika
Broj strana: 2

Kontrakcija dužine

Skripta fizika, Kontrakcija dužine. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, kontrakcija du?ine, duzina, duzina tela, skracivanje duzine |
Fizika
Broj strana: 1

Osnovno pravilo sprezanja zupčanika

. Osnovno, pravilo, sprezanja, zup?anika, sprezanje, zup?anik, zup?anici, normala, trenutna, brzina, komponente |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Brzina gađanja, osnovni delovi streljačkog oružja

. Oruzje, streljacko oruzje, pistolj, osnovni delovi streljackog oruzja, gadjanje, brzina gadjanja, horizont oruzja |
Naoružanje
Broj strana: 2

Impuls i sila

Skripta fizika, Impuls i sila. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, impuls, sila, trenje, kretanje tela, dimenzija tela, oblik tela, proizvod mase i ubzanja |
Fizika
Broj strana: 1

Metak, proces opaljenja metka

. Metak, pojam metka, elementi emtka, proces opaljenja metka, brzina zrna, promena brzine zrna metka, pritisak barutnih gasova |
Naoružanje
Broj strana: 3

Početna brzina projektila, pojam trzaja prilikom pucnja

. Projektil, pocetna brzina projektila, oruzje, zrno metka, metak, brzina projektila, pojam trzaja, trzaj, pistolj, pojam pucnja, pucanj, bljesak |
Naoružanje
Broj strana: 2

Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje

Skripta fizika, Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, kruzno kretanje, krivolinijsko kretanje, ravnomerno kruzno kretanje, ubrzanje, tangenciono ubrzanje, normalno ubrzanje
Fizika
Broj strana: 2

Pojam mehaničke energije

Skripta fizika, Mehanička energija. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, mehanicka energija, pojam mehanicke energije, kineticka energija, potencijalna energija, ugaona brzina, moment inercije
Fizika
Broj strana: 3

Stimulus, eksitacija, prag nadražaja

Skripta fiziologija, Stimulus, eksitacija, prag nadrazaja. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, stimulus, eksitacija, prag nadrazaja, stimulus eksitacija prag nadrazaja, nervni impuls, brzina nervnog impulsa
Fiziologija
Broj strana: 2

Kinematika i dinamika rotacionog kretanja

Skripta fizika, Kinematika i dinamika rotacionog kretanja. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, diamika kretanja, kinematika kretanja, rotaciono kretanje, kinematika i dinamika rotacionog kretanja, obrtno kretanje
Fizika
Broj strana: 2


"brzina" pronađeni su rezultati pretrage 38