Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ciklus

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ciklus" pronađeni su rezultati pretrage 42


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Kružni ciklusi

Skripta termodinamika, kruzni ciklusi, toplotni rezervoari. Termodinamika, skripta termodinamika, kruzni ciklusi, toplotni rezervoar, toplota, hladjenje, masa, unutrasnja energija, masinski fakultet, kruzni proces
Termodinamika
Broj strana: 2

Karnotov ciklus

. Karnotov, ciklus, sadi, karnot, izoterma, slika, termodinami?ki, stepen |
Termodinamika
Broj strana: 1

Tenhološke zakonitosti

Prezentacija na temu tehnoločke zakonitosti iz predmeta proizvodno masinstvo. Tehnoloske zakonitosti, projektovanje tehonloskih procesa, tehnoloski zakoni, procesi, tipovi proizvodnje, automatizacija, nivo mehanizacije, mehanicki procesi, sirovine, materijal, poluproizvod, finalni proizvod, proizvod, ks, koeficijent serijnosti, putevi, vreme kretanja, ciklus, faktori, fleksibilnost proizvodne opreme
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 22

Poslovni ciklusi

. Poslovni, ciklusi, vrste, varijabla, varijable, ekonomske |
Makroekonomija
Broj strana: 1

Ćelijski ciklus

Skripta biologija, celijski ciklus. Celije, celijski ciklus, hromozomi, biologija, skripta, skripta biologija, srednja skola, membrana, presinteticki ciklus, sinteticki ciklus, possiteticki ciklus, celijska membrana
Biologija
Broj strana: 1

Hlamidije - Chlamydiaceae

Hlamidije, bakterije, njihove opste karakteristike, gradja, razvojni ciklus.... Hlamidije, bakterije, gradja, razvojni, ciklus, mikrobiologija, imunologija, medicinski, fakultet, proteini, inkluzija, disulfidne, veze, celije, domacina
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 22

Ćelijski ciklus

Ćelijski ciklus, beleske sa casa, Rad je rucno pisan.. ?elijski ciklus, inerfaza, celijska deoba, sinteza, prokariote, eukariote, biologija, srednja skola |
Biologija
Broj strana: 1

Seksualni ciklusi

Seksualni ciklusi - beleske sa predavanja. Seksualni ciklusi, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, ovulacija, ovuliranje, materica, ovarijum, jajna celija, endokrini sistem, estrus, metaestrus, diestrus, proestrus, monoestricne, folikularna faza, folikula, proliferativna faza, sekretorna faza, estrogen
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Projektovanje tehnoloških procesa - prezentacija

Prezentacija na temu projektovanje tehnoloskih procesa iz predmeta proizvodno masinstvo. Prezentacija, tehnoloski proces, ciklus, obrada, vreme, predmet, transport, model protocne linije, ciklus vremena, duzina trajanja, neprekidni tok, sema, predmeti obrade, sinhronizacija vremena, probni rad, elementarne operacije, podrucje, radno mesto, montazna linija, gubici, varijanta
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 24

Desnokretni ciklusi

Skripta termodinamika, desnokretni ciklusi. Termodinamika, skripta termodinamika, desokretni ciklusi, elektricna energija, kruzni proces, masinski fakultet, specificna entropija |
Termodinamika
Broj strana: 3

Levokretni ciklusi

Skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi za hladjenje i grejanje. Termodinamika, skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi hladjenje grejanje, grejanje, hladjenje, kruzni procesi, masinski fakultet, prenos toplote, kolicina toplote
Termodinamika
Broj strana: 2

Ciklusi klipnih motora

. Ciklusi, klipnih, motora, klipni, motori, otoov, ciklus, otto, slika, kretanja, toplota, koli?ina, dizelov, disel, termi?ki, stepen, sabatov, sabathe, kombinovani, kru?ni, proces |
Termodinamika
Broj strana: 4

KNJIŽEVNOST

Podela književnosti, osobine, primeri. Knji?evnost, narodna knji?evnost, umetni?ka knji?evnost, poezija, proza, lirika, epika, drama, epsko-lirska, mitolo?ke pesme, obredne pesme, obi?a pesme, ljubavne pesme, porodi?ne pesme, posleni?ke pesme, ?aljive pesme, rodoljubive pesme, neistorijski ciklus, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, o marku kraljevi?u, oslobo?enje srbije, oslobo?enje crne gore, balade, romanse, bajke, novele, legende, basne, pri?e o ?ivotinjama, ?aljive pri?e, poslovice, izreke, zagonetke, pitalice, brzalice, opisne pesme, rodoljubive pesme, ljubavne pesme, misoane pesme, socijalne pesme, elegije, satiri?ne pesme, pesme u prozi, idile, poema, ep, epopeja, epska pesme, komedija, tragedija, drama u u?em smislu, pripovetka, satira, novela, putopis, biografija, autobiografija, dnevnik, memoari
Srpski jezik
Broj strana: 9

Životni ciklus proizvoda - seminarski rad

Seminarski rad na temu životni ciklus proizvoda iz proizvodnog masinstva

NAPOMENA: rad je pisan cirilicom. Seminarski, seminarski rad, proizvod, zivotni ciklus, zivotni ciklus proizvoda, alat, masina, masinski sistem, cep za centriranje, upravljanje, kreiranje modula, modelske forme, relacije, roditelj-dete, asocijativnost modela, vizuelna komunikacija, zicani model, povrsinski model, zapreminski model, geometrijske forme, inzinjerske forme, zapreminske forme, modelske forme znanja, skeletni modeli, ravanski projekat, ravanska projekcija, parametarsko modeliranje, sad, sistemsko, direktno, indirektno, knowledgeware tehnologije, familije delova
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 12

Baze podataka, DATA SET - prezentacija

Prezentacija u power point-u, na temu baze podataka iz predmeta projektovanje aplikacija nad bazama podataka. Prezentacija, seminarski rad, baze podataka, podaci, aplikacije, projektovanje, skladiste podataka, diskonektovan pristup bazi podataka, dbms, ado, net, konektovanje, arhitektura podataka, update, insert, delete, data set, data columns, constraint, rows, alat, sortiranje podataka, data relation, racunar, vizuelni prikaz, parametri, dodavanje parametara, data provider, server, data reader, zivotni ciklus aplikacija, proizvodjaci
Projektovanje aplikacija nad bazama podataka
Broj strana: 19

Životni ciklus biljaka

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biljke, zivotni ciklus biljaka, reproduktivna faza, vegetativna faza, auksini |
Biologija
Broj strana: 3

Pitanja i odgovori II kolokvijum Menadzment

Blic pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz predmeta Menadzment. Menadzment, kolokvijum, planiranje, h, mintzberg, faze razvoja, kontigentno planiranje, kontigentne teorije, menadzment iznenadjenja, swot analiza, portfolio menadzment, portfolio, sbu, bcg portfolio matrica, bcg, metod scenarija, zivotni ciklus preduzeca, delfi metoda, brainstorming tehnika, porter, porterov lanac, vizija, misija, ciljevi, takticki ciljevi, budzet, odlucivanje
Menadzment
Broj strana: 15

Desnokretni parni ciklusi

Skripta termodinamika, desnokretni parni ciklusi. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, parni ciklusi, desnokretni parni ciklusi, rankineov ciklus, t-s dijagram, kolicina toplote, jednacine, stepen korisnosti
Termodinamika
Broj strana: 3

Pesme pokosovskog ciklusa

. Zene, cast, postenje, hrabrost, pokosovski ciklus, srpski jezik, pesme |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Levokretni ciklusi sa realnom materijom

Skripta termodinamika, levokretni ciklusi sa realnom materijom, kompresorski parni rashladni ciklus, kompresorski parni grejni ciklus, . Termodinamika, skripta termodinamika, levokretni ciklusi, levokretni ciklusi saa realnom materijom, realna materija, rashladni ciklus, grejni ciklus, masinski fakultet, kompresorski parni ciklus
Termodinamika
Broj strana: 6

Termidinamika

Zadaci iz termidinamike. Termodinamika, zadaci, ciklusi, para |
Termodinamika
Broj strana: 5

Pitanja i odgovori-I oblast

Pitanja i odgovori za pripremu prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije. Ekonomija, mikroekonomija, makroekonomija, normativni iskaz, pozitivni iskaz, ekonomisanje, ekonomska dobra, tro?kovi, oportunitetni tro?ak, grani?ne promene, tr?i?na privreda, inflacija, poslovni ciklus
Osnovi ekonomije
Broj strana: 6

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni ciklusi

Skenirana skripta. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, ciklusi, knjigovodstvo, dvojno, obuhvatanje, knjigovodstveno, poslovnih, promena, poslovne, promene, principi, vrednovanja, vrednovanje, sredstava, obaveza, kapitala, kapital, obaveze
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Familija proteidae seminarski rad

Hordati, familija proteidae: Staniste, rasprostranjenost,sistematika, Čovečija ribica- proteus anguinus, istorijat proučavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, životni ciklus i razmnožavanje istih. Crna čovečija ribica, ugroženost vrste.

. Hordati, familija proteidae, staniste, rasprostranjenost, sistematika, covecija ribica, proteus anguinus, istorijat proucavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, zivotni ciklus i razmnozavanje istih, crna covecija ribica, ugrozenost vrste, konzervacioni status
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Ženski likovi u pesmama pokosovskog ciklusa

Likovi Anđelije i Jelice, Dioba Jakšića i Smrt vojvode Prijezde. Andjelija, jelica, dioba jaksica, smrt vojvode prijezde, zenski likovi u pesmama pokosovskog ciklusa, srpski jezik, knjizevnost
Srpski jezik
Broj strana: 2

Lema Bernsajda (Burnisde) i Polijeva teorema

. Kona?na grupa, primijenjena matematika, teorije grupa, paqb teorema, permutacija, kombinatorika, niz, ciklus, transpozicija, simetri?na grupa, elementi, skup, lema, ekvivalencija |
Matemtika
Broj strana: 10

Arhitektura CPU - prezentacija

Prezentacija u power pointu, na temu arhitektura CPU iz predmeta arhitektura racunara. Prezentacija, seminarski rad, arhitektura, arhitektura racunara, cpu, sabirnica, bus, magistrala, memorija, ram, rom, ulazne jedinice, mis, tastatura, izlazne jedinice, monitor, stampac, konzolni terminal, papirna traka, logicka sema, mikroprocesor, regbistarsko polje, markeri, bafer podataka, opfetch, masinski ciklus pripreme naredbe, izvrsenje naredbe, naredba, execution
Arhitektura računara
Broj strana: 8

Podela zivih biva, virusi

Beleske sa casa, podela zivih bica, virusi, bakterije. Ziva bica, virusi, bakterije, biljke, zivotinje, celija, dnk, rnk, receptori, membrana, bakteriofage, liicki ciklus |
Biologija
Broj strana: 4

Sabatiev i Jouleov kružni tok

Skripta termodinamika, sabatiev i jouleov kruzni tok. Termodinamika, skripta termodinamika, kruzni tok, sabatiev kruzni tok, jouleov kruzni tok, masinski fakultet, termodinamicki ciklus, gasna turbina, izentropska kompresija
Termodinamika
Broj strana: 5

Eriksonov kružni tok

Skripta terrmodinamika, eriksonov kruzni tok. Termodinamika, skripta termodinamika, eriksonov kruzni tok, kruzni tok, masinski fakultet, eriksonov ciklus, gasna turbina, regenerator toplote |
Termodinamika
Broj strana: 2

Narodna epska poezija, sistematizacija priprema za čas

. Ciklusu, epska poezija, junaci, odlike, sistematizacija, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, narodna epska pesma priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 8

Karakteristike bioloskih satova

Karakteristike bioloskih satova. Bioloski sat, biologija, srednja skola, slobodan hod, per, clk, cyc, tim, frq, dbt, satni gen, sisari, ciklus |
Biologija
Broj strana: 1

Drugi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov ciklus, definicija drugog zakona termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov zakon, masinski fakultet, entropija, pogled na entropiju
Termodinamika
Broj strana: 4

Eksergija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, eksergija. Termodinamika, skripta termodinamika, eksergija, termodinamicka masina, toplota, termodinamicki ciklus, toplotni ponor, masinski fakultet, povratni proces |
Termodinamika
Broj strana: 2

Dieselov kružni proces

Skripta termodinamika, dieselov kruzni proces. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, diesel, dieselov kruzni proces, rudolf diesel, otov ciklus, visok pritisak |
Termodinamika
Broj strana: 3

Uticaj parametara na termodinamički stepen korisnosti

Skripta termodinamika, Uticaj razlicitih parametara na termodinamički stepen korisnosti Rankineovog ciklusa. Termodinamika, skripta termodinamika, termodinamicki ciklus, uticaj razlicitih parametara, rankineov ciklus, masinski fakultet, para, turbina, temperatura, vrednost temperature
Termodinamika
Broj strana: 3

Azot, kruzenje azota

. Azot, ciklus azota, azotofiksacija, sinteza organske materije, azotna djubriva |
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 2

Pojam mahovine

Pojam mahovine, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, pojam mahovine, mahovina, biljke, gametofit, zivotni ciklus mahovine |
Biologija
Broj strana: 3

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"ciklus" pronađeni su rezultati pretrage 42