Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

cilindri

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"cilindri" pronađeni su rezultati pretrage 10


Neke specijalne klase površi

Ravan, krive u prostoru, cilindri, sfera, projekcije krivih na koordinatne ravni, površi drugog reda. Ravan, krive, cilindri, sfera, projekcije, povr?i drugog reda, elipsoid, jednograni hiperboloid, dvograni hiperboloid, konus, elipti?ki hiperboloid, hiperboli?ki hiperboloid
Matematika
Broj strana: 20

Dvojni i trojni, krivolinijski i površinski integrali

Dvojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, smena promenljivih pomoću polarnih koordinata), trojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, cilindrične i sferne koordinate), krivolinijski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), krivolinijski integral druge vrste (izračunavanje), površinski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), površinski integral druge vrste (izračunavanje), formule Grina, Stoksa i Ostrogradskog, . Dvojni integral, trojni integral, polarne koordinate, cilindri?ne koordinate, sferne koordinate, krivolinijski integral, povr?inski integral, prva vrsta, druga vrsta, grinova formula, stoksova formula, ostrogradski
Matematika
Broj strana: 17

Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zupcima

. Cilindri?ni, zup?anici, pravim, kosim, zupcima, pravi, kosi, zupci |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Histologija i vrste epitela

Histologija i vrste epitela - beleske sa predavanja. Histologija, epitel, vrste epitela, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanje, epitelno tkivo, regeneracija, jednoslojni plocast epitel, plocast epitel, kockast epitel, cilindrican epitel, pseidostratifikovani epitel, viseslojni epitel
Ekofiziologija
Broj strana: 3

Prenosnici

. Prenosnici, prenosnik, tipovi, broj, obrta, obrtni, momenat, frikcioni, radne, povr?ine, prenosni, stepen, iskori??enja, cilindri?ni, koni?ni |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 4

Kombinovani prenos toplote

Skripta termodinamika, kombinovani prenos toplote, ravan zid. Termodinamika, skripta terodinamika, toplota, masinski fakultet, ravan zid, cilindrican zid, kombinovani prenos toplote, konvekcija, fluid
Termodinamika
Broj strana: 5

Podela epitela po gradji

Podela epitela po gradji - skripta. Podela epitela po gradji, podela epitela, epitel, genetika, skripta, jednoslojni plocast epitel, kockast niskoprizmaticni epitel, cilindrican visokoprizmatican epitel
Genetika
Broj strana: 1

Vrste veza

Vrste veza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Vrste veza, mehanika, veze, srednja skola, tacka vesanja, cilindricni zglob |
Mehanika
Broj strana: 3

Veze i reakcija veza

Veze i reakcija veza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Veze, reakcija veza, cilindricni zglob, glatka povrs, sferni zglob, reakcija veze, mehanika, srednja skola, beleske |
Mehanika
Broj strana: 1

Zemljlište kao kompleks ekoloških faktora

Skripta biologija, zemljliste kao kompleks ekoloskih faktora. Zemljiste, ekoloski faktor, zemljiste kao ekoloski faktor, biologija, skripta biologija, srednja skola, pedoloski noz, platnene kese, plasticne kese, metalni cilindri
Biologija
Broj strana: 2


"cilindri" pronađeni su rezultati pretrage 10