Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

dativ

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"dativ" pronađeni su rezultati pretrage 10


Dativ

. Daziv, pade? |
Crnogorski jezik
Broj strana: 1

Značenje i funkcija padeža

Pojam i funkcija padeža u srpskom jeziku. Padezi, znacenje padeza, funkcija padeza, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental, zavisni padezi, padezna sinonimija |
Srpski jezik
Broj strana: 18

Padeži

Padeži, pravila, primena, upotreba, primeri. Nominativ, genitiv, deoni, partitivni, prisvojni, posesivni, ablativni, kvalitativni, temporalni, kvalifikativni, kauzalni, slovenski, pravi objekat, nepravi objekat, dativ, eti?ki dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ
Srpski jezik
Broj strana: 5

Belančevine, mineralne materije i vitamini

. Belan?evine, vitamini, minerali, hrana, ishrana, namirnice, proteini, proteidi, nukleoproteidi, fosfoproteidi, hemoproteidi, glukoproteidi, lipoproteidi, azotna ravnote?a, telesna te?nost, ko?tano tkivo, kalcijum, fosfor, magnezijum, kalijum, natrijum, hlor, sumpor, gvo??e, bakar, cink, selen, fluor, hipovitaminoza, avitaminoza, folna kiselina, energetske potrebe organizma, biolo?ke potrebe organizma, oksidativni priocesi
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 10

Predlozi

. Tabela predloga sa dativom i akuzativom |
Nemacki jezik
Broj strana: 3

Padeži (najosnovnije)

Padezi, najosnovnije, pitanja, funkcija. Padezi, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental, pitanja padezi, funkcija padeza, odnosi u recenici, imenski oblici reci, pojam padeza, zavisni padezi,
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži vežba

Vežba sa deset zadataka u kojima se proverava znanje iz oblasti . Padezi, kontrolna vezba, srpski jezik, vezbanje srpski jezik, padezi srpski jezik, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, vokativ, instrumental
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži, pojam padeža

. Padezi, srpski jezik, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Glagoli sa akuzativom i dativom, i nepovratni glagoli

. Glagoli, sa, akuzativom, dativom, nepovratni, glagoli, akuzativ, dativ |
Lingvistika
Broj strana: 2

Rekcija glagola

. Rekcija, glagola, glagoli, akuzativ, dativ, prefiks, be, be-, genitiv, predlozni, objekat, povratni |
Lingvistika
Broj strana: 4


"dativ" pronađeni su rezultati pretrage 10