Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

doma

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"doma" pronađeni su rezultati pretrage 28


Hlamidije - Chlamydiaceae

Hlamidije, bakterije, njihove opste karakteristike, gradja, razvojni ciklus.... Hlamidije, bakterije, gradja, razvojni, ciklus, mikrobiologija, imunologija, medicinski, fakultet, proteini, inkluzija, disulfidne, veze, celije, domacina
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 22

Klasa 200000 obaveze seminarski rad

Seminarski rad. Seminarski rad, racunovodstvo, budzetsko racunovodstvo, poresko racunovodstvo, klasa 200000, obaveze, obaveze prema dobavljacima, obaveze prema kupcima, domace dugorocne obaveze, dugorocne obaveze po osnovu garancije, kratkorocne obaveze
Budzetsko i poresko racunovodstvo
Broj strana: 25

Turistički aranžmani

Pojam i vrste turističkih aranžmana, kako se dele, kako se formiraju turistički aranžmani, utvrđivanje uslova turističkih aranžmana. Pojam vrste turistickih aranzmana, turisticki aranzmani, turizam, aranzmani, agencijska marza, cena, prevoz putnika, putnik, trajanje aranzmana, vrsta obim kvalitet usluga, sadrzina aranzmana, nacin nastanka aranzmana, dinamika putovanja, mesto stvaranja aranzmana, klasicni aranzman, posebni aranzman, boraviste, tura, avionski prevoz, brodski prevoz, zeleznicki prevoz, autobuski prevoz, kombinovani prevoz, it avionski prevoz, grupni aranzman, pojedinacni aranzman, domaci aranzman, inostrani aranzman, formiranje aranzmana, itenerer, kalkulacija turistickih aranzmana, kalkulacija, turisticka agencija, kalkulacija troskova, autobus, avion, voz, brod, troskovi agencije, plasman turistickog aranzmana, plasman, booking, agencijski katalog, katalog, vreme, cena, propaganda, publicitet, primer kalkulacija, primer, lista ucesnika
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 16

Bermudski trougao/ prezentacija

Radi se o power point prezentaciji iz geografije za sedmi razred osnovne skole, moze se koristiti kao materijal na casu ili kao domaci zadatak, ili pak kako god korisnik zeli.. Bermudski trougao, bermudski trokut, prezentacija, bermudski trougao prezentacija, juzna amerika, bermuda, bermudian triangle
Geografija
Broj strana: 12

Ekstradicija seminarski rad

Borba protiv kriminaliteta, koja se ogleda u blagovremenom i efikasnom suprotstavljanju kriminalitetu na međunarodnom planu, ne bi mogla efikasno da se ostvaruje bez međunarodne krivično-pravne pomoći. Međunarodna pravna pomoć označava pomoć koju pravosudni i drugi nadležni organi jedne države ukazuju pravosudnim i drugim organima druge države povodom, ili u vezi, sa izvršenim krivičnim delima, a na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora i domaćeg zakonodavstva. ekstradicija predstavlja najvažniji vid međunarodne krivično-pravne pomoći, s ciljem da se onemogući učiniocima krivičnih dela da izbegnu krivično gonjenje, odnosno izvršenje kazne bekstvom iz jedne države u drugu. . Pravo, ekstradicija, medjunarodni odnosi, medjunarodni odnosi, ekstradicija, seminarski, rad
Međunarodni odnosi
Broj strana: 9

Ekonomska politika u Mandel - Flemingovom modelu seminarski rad

. Ekonomska politika u mandel-flemingovom modelu, mandel-flemingov model, ekonomski fakultet, mikroekonomska analiza, mikroekonomija, seminarski rad, kata, kamatna stopa, domaca kamata veca od strane
Mikroekonomija
Broj strana: 13

ŠTEDNJA, INVESTICIJE U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Obja[njeni su pojmovi privredni rast i rayvoj, detaljno su objasnjeni stednja domacinstava i privrede, stednja drzave, odnos stednje i privrednog rasta, investicije njihova struktura i vrste, takodje je objasnjeno finansiranje privrednog razvoja stranom stednjom. . Stednja, investicije, privredni razvoj, drzavna stednja, stednja domacinstva
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 13

Carine

Carine, efekti i arrgumenti za uvodjenje carina - lekcija medjunarodni ekonomski odnosi. Carine, efekti carina, medjunaarodni ekonomski odnosi, uvodjenje carina, argumenti za uvodjenje carina, efekat carina na cene, efekat carina na domaci proizvod, efekat carina na redistribuciju dohotka, fiskalni efekat carina
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 7

Bankarstvo pojam i razvoj - seminarski rad

Seminarski rad, pojam i razvoj bankarstva. Bankarstvo, pojam bankarstva, razvoj bankarstva, seminarski rad, banke, domaci bankarski sistem, bankarski sistem, bankarski poslovi, poslovi platnog prometa, kreiranje novca, odobravanje kredita, kredit
Bankarstvo
Broj strana: 14

Priprema za cas-atribut

Priprema za cas - Atributi, osnovna skola, vremenska struktura casa, cilj casa, plan casa u tezema. Atribut, srpski jezik, priprema za cas, cas, skola, cilj casa, plan casa, domaci zadatak, zavrsni deo casa
Srpski jezik
Broj strana: 8

Dejstva braka

Skripta porodicno pravo: dejstvo braka, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti i prava, licne slobode i prava supruznika, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, dejstvo braka, vodjenje domacinstva, licni status, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti prava, licne slobode supruznika, prava supruznika, odredjivanje mesta stanovanja
Porodično pravo
Broj strana: 3

Danga, Radoje domanović priprema za čas

. Domanovic, danga, satira, alegorija, nenarodna vlast, narod, zig, danga radoje domanovic priprema za cas, priprema, priprema za cas, srpski jezik, priprema za cas srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 6

Odnos domacin - parazit, Infekcija

Skenirano. Odnos, doma?in, parazit, infekcija, neutralizam, komensalizam, antagonizam, parazitizam, predatorstvo, zoonoze, bolest, uzrok, uzro?nik, zna?aj, noramalna, bakterijska, flora, ?ovek, modifikacije, l-oblici, l, oblici, bakterije, terapije, osobine
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Na Drini ćuprija

Nas nobelovac Ivo Andric napisao je roman na Drini Cuprija u kome opisuje u dvadeset i cetiri prica povezanih u jednu celinu izgradnju mosta na Drini, na domak Visegrada i zivot ljudi okoline. Na drini cuprija, ivo andric, nobelovac, visegrad, mehmed pasa sokolovic, vezir, abidaga, radislav, arifbeg, fatim avdagina, nailbeg, alihodza, lotika, corkan, zora, glasicanin, stikovic, most, cuprija, drina
Srpski jezik
Broj strana: 3

Svojinska transformacija banaka

. Svojinska, transformacija, banaka, poslvne, alijanse, zajedni?ka, ulaganja, akvizicija, doma?e, banke, rekapitalizacija, modeli, centralizovan, decentralizovan |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Zadaci za domaci rad iz racunarstva

Skripta informatika, Zadaci za domaci rad iz racunarstva


Rad je rucno pisan. Racunarstvo, informatika, zadaci racunarstvo, srednja skola, skripta informatika, zadaci za domaci rad iz racunarstva, racunar, disketa, ram, rom
Informatika
Broj strana: 2

Energija jonizacije i afinitet prema elektronu

Dokument predstavlja materijal za čas obnavljanja periodičnih svojstava elemenata, s akcentom na energiju jonizacije i afinitet prema elektronu. Materijal sadrži i domaći zadatak.
Tip časa: obnavljanje
Metod rada: rad na tekstu
Oblik rada: grupni, frontalni. Periodicna svojstva elemenata, energija jonizacije, afinitet prema elektronu, hemija, zadaci za vezbu hemija
Hemija
Broj strana: 6

Pitanja i odgovori(ELEKTRICNI UREDJAJI)

25.Koje su vrste elektromotora?

Kolektrorski i asninhroni elektromotori i sinhrone26.navedite glavne delove elektromotora?

Stator rotor i kolektor27.KOje se vrste elektromotora koriste u domacinstvu?

28.Kako se odrzavaju aparati i uredjaji u domacinstvu?

nzm29.Kakve zastitne mere treba predvideti pri rukovanju apratima u domacinstvu?

bla bla30.Nabrojte elektricne uredjaje na motornom vozilu.

glavna,dodatna svetla,akumulator,generator,uredjaj za paljenje,motor brisaca stakla,radio.... 31, kakva je uloga akumulatora? akumulator je vrsta punjive baterije, potrebna za pogon vozila 32, objasnite rad generatora tj alternatora, nzm 33, kakvu ulogu ima svecica i koji su njeni delovi? nzm 34, u cemu se sastoji uloga reglera napona na motornim vozilima? 35, generator usled neispravnosti ne daje elektricnu energiju, moze li automobil dalje da se krece? 36, koje se vrste aparata i uredjaja koriste u domacinstvu? 37, opisite nacin na koji masina sa bubnjem pere rublje, 38, cemu sluzi klima uredjaj? da rashladi
TEXNICKO I INFORMATICKO OBRAZOVANJE
Broj strana: 5

Pojam i vrste političkih partija seminarski rad

. Politicki sistemi, politicke partije, partije, stranke, seminarski rad, pojam politickih partija, domaca partijska panorama, funkcija politickih partija |
Politicki sistemi
Broj strana: 10

Vođa, Radoje domanović, priprema za čas

. |
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 3

Ugrinov, stara porodična kuća

Priprema je napisana za ispitni čas iz metodike nastave. Kompletna priprema, ispitni ?as, enterijer, eksterijer, plan table, istr?iva?ki zadaci, doma?i rad, motivacija |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

Porodica, brak, srodstvo, domaćinstvo

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Porodica, brak, srodstvo, domaćinstvo. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, porodica, brak, srodstvo, doma?instvo, pojam porodice, pojam braka, klasifikacija porodice, funkcija porodice
Sociologija
Broj strana: 1

Maturski rad-služba na spratovima, izveštaj sobarice

Odnos između turističkih agencija i posebnih turističkih organizacija . Turisticka agencija, turisticka organizacija, turisticki savezi, propaganda, sluzba na spratovima, hotelski smestaj, soba, apartman, domacica hotela, hotel, nadzornik sobe, londiner, dekorater, bastovan, dnevni izvestaj spremacice, spremacica, dnevni odmor, zauzeta soba, broj soba
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 6

Odnos međunarodnog privrednog prava u domaćem zakonodavstvu

Beleške sa predavanja. Odnos, me?unarodnog, privrednog, prava, doma?em, zakonodavstvu, me?unarodno, pravo, privredno, doma?e, zakonodavstvo, uslov, propisi, ugovor, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Strana i domaća iskustva u implementaciji projekta policijskog rada

Strana i domaća iskustva u implementaciji projekta policijskog rada. Policija u zajednici skripta, kriminalisticko policijska akademija, policija, kriminologija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, srtrana iskustva u implementaciji projekta policijskog rada, domaca iskustvau implementaciji projekta policijskog rada, implementacija policijskog rada
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Radoje domanovi mrtvo more priprema za cas

. Radoje domanovi mrtvo more priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana:

Stranac Alber Kami priprema za čas

Analiza domaće lektire za IV razred srednje škole.. Lektira, albert kami stranac, stranac, albert kami, analiza lektire stranac |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2


"doma" pronađeni su rezultati pretrage 28