Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ekologija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ekologija" pronađeni su rezultati pretrage 169

[1] [1]


Sinekologija - prezentacija

Sinekologija, prezentacija . Sinekologija, prezentacija, ekologija, jadransko more, crvenice, zbunaste biljke, kamenjar, sume, vegetacija, tvrdolista zimzelena vegetacija, zimzeleno drvece, mediteranska vegetacija, makija, gariga, degradacija tvrdolistih suma, zivotinjski svet, endemiti, covek
Ekologija
Broj strana: 73

Antropogeni ekosistemi - seminarski rad

Antropogeni ekosistemi, seminarski rad. Antropogeni ekosistemi, ekosistem, vegetacijacija, segetalna vegetacija, ruderalna vegetacija, nitrofilna vegetacija, klima, geografija balkana, klimatske promene, zivotinje, antropogene sume, gajenje kulture
Ekologija
Broj strana: 49

Močvare - seminarski rad

Mocvarne livade i tresave, seminarski rad. Mocvare, mocvarne livade, tresave, seminarski rad, ekologija, niske mocvare, visoke mocvare, vegetacija, prolazne mocvare, ekoloski faktori, morfoloske karakteristike
Ekologija
Broj strana: 40

Populaciona genetika - prezentacija

Prezentacija populaciona genetika, odlicna prezentacija na 40 slajdova iz genetike. Genetika, populaciona genetika, prezentacija, ekologija, geneticka struktura populacije, hromozomski polimorfizam, abo sistem, osobine, krvno srodstvo, frekvenca heterozigota, panmiksija, geni
Genetika
Broj strana: 40

Smrceve sume i degradacioni stadijumi

Cetinarske sume,poreklo i razvoj,pojas pruzanja smrce,ekoloske karak.smrce,vrste roda picea,struktura i floristicki sastav,asocijacije smrcevih sums u srbiji,degradacioni stadijumi.. Porekolo i razvoj smrcevih suma, pojas pruzanja smrce, ekoloske karak, smrce, osobine smrce, vrste roda picea, asocijacije smrcevih suma u srbiji, degradacioni stadijumi
Sinekologija
Broj strana: 42

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Rodoslovna stabla - prezentacija

Rodoslovna stabla, prezentacija. Rodoslovna stabla, prezentacija, ekologija, genealoska stabla, humana genetika, potomci, namenska ukrstanja, metod rodoslovnih stabala, generacija, geni, obolela stabla, dominantni tip, autozomno dominantni tip, x hromozom, hromozomi, polno vezivanje
Ekologija
Broj strana: 28

Floristička podela kopna - prezentacija

Floristicka podela kopna, . Flore, floristicka podela kopna, kopno, ekologija, biologija, prezentacija, floristicka podrucja, klima, biljke, zivotinje, monsunsko podrucje, tropske familije, tropska klima, havajska ostrva
Ekologija
Broj strana: 30

Ekološke karakteristike halofita - prezentacija

Prezentacija, ekoloske karakteristike halofita. Halofit, prezentacija, ekologija, ekoloske karakteristike halofita, slana zemljista, slane vode, fosilne soli, mineralno raspadanje, antropogeni uticaj, solodj, soloncak, solonjec, sukulencija, akumulacija soli
Ekologija
Broj strana: 25

Tresave - seminarski rad

Tresave, seminarski rad. Tresave, vegetacija, seminarski rad, ekologija, klimatske odlike tresava, geografska rasprostranjenost tresava, obrazovanje tresava, tipovi tresava, flora, vegetacija tresava, vlasinsko jezero, kopaonik, josif pancic
Ekologija
Broj strana: 27

Močvarna vegetacija - prezentacija

Prezentacija na temu mocvarna vegetacija. Mocvarna vegetacija, vegetacija, ekosistem, ekologija, biljke, zivotinje, mocvare, mocvarni masiv, lokve, bare, jezera, prelazne mocvare, niske mocvare, visoke mocvare, flora, vodozemci
Ekologija
Broj strana: 27

Fungicidi za suzbijanje prouzrokovača bolesti - seminarski

. Diplomski, rad, seminarski rad, fungicidi, prourokovaci bolesti, suzbijanje bolesti, sljive, voce, vocarstvo, ekologija |
Vocarstvo
Broj strana: 29

Tehnike u humanoj citogenetici - prezentacija

Tehnike u humanoj citogenetici, prezentacija. Citogenetika, testovi humana citogenetika, celije, hromozom, prezentacija, ekologija, tehnike traka, jedro, kultivacija celija, kostana srz, gonadno tkivo, celije gonadnog tkiva, venska periferna krv, hromzomske aberacije
Genetika
Broj strana: 20

Tajge - prezentacija

Tajge, prezentacija iz ekologije. Tajge, prezentacija, ekologija, cetinarske sume, cetinari, umerena zona, tamne tajge, svetle tajge, pinus silvestris, crni bor, molika, munika, ariseve sume |
Ekologija
Broj strana: 19

Genetski modifikovane biljke i životinje - prezentacija

Prezentacija na temu Genetski modifikovane biljke i životinje. Biotehnologija, ekologija, prezentacija, biljke, zivotinje, genetski modifikovane biljke ?ivotinje, geni, metode, gmo, gm, genetika, herbicid, gmo tehnologija
Biotehnologija
Broj strana: 20

Kriobiologija - seminarski rad

Seminarski rad na temu kriobiologija. Seminarski rad, kriobiologija, ekologija, biologija, dzejms arnot, organizmi, zaledjivanje zivih organizama, bakterije, biljke, beskicmenjaci, kicmenjaci, covek
Uporedna fiziologija
Broj strana: 10

Amesov test i testovi na kvascima - prezentacija

Amesov test i testovi na kvascima, test za detekciju reverznih mutacija, prezentacija. Amesov test, mutacija, testovi na kvascima, detekcija reverznih mutacija, prezentacija, ekologija, genotoksikologija, histidin, bakterije, mikrozomi, mitoticka rekombinacija
Genotoksikologija
Broj strana: 23

Evropska tisa - prezentacija

Prezentacija, evropska tisa. Prezentacija, evropska tisa, ekologija, ekosistem, razmnozavanje evropske tise, taxus baccata, habitus, sume, aurea, fastigiata, alkalno zemljiste |
Ekologija
Broj strana: 17

Livade - prezentacija

Livade, prezentacija iz ekologije. Livade, vegetacija, prezentacija, ekologija, biogeografija, zeljaste biljke, mezofitan karakter, vegetacijske zone, poreklo livada, kosenje, sumska vegetacija, trave, dolinske livade
Ekologija
Broj strana: 16

Testovi u genotoksikologiji, podela testova - prezentacija

Testovi u genotoksikologiji, podela testova, prezentacija. Testovi genotoksikologija, podela testova, prezentacija, genotoksikologija, ekologija, eksperimentalni model organizma, geneticka toksikologija, evaluacija, genske mutacije, hromozomska aberacija, mikronukleus test, matriksni pristup
Genotoksikologija
Broj strana: 16

Caprela linearis

Caprela linearis je radjena u formi prezentacije za predmet ekologija i geografija zivotinja. Sistematika i morfologija caprele, gradja, osnovne karakteristike, nacin razmnozavanja, ekologija ishrane, staniste
Ekologija i geografija zivotinja
Broj strana: 13

Faktori evolucije, prirodna selekcija - prezentacija

Prezentacija na temu faktori evolucije, prirodna selekcija. Evolucija, faktori evolucija, prirodna selekcija, prezentacija, ekologija, prirodna selekcija faktora evolucije, mutacija, migracija, genetski drift, asortativno ukrstanje, darvin, odnos mutacija selekcija
Genetika
Broj strana: 21

Estrogeni - prezentacija

Prezentacija na temu zenski polni hormoni, estrogeni. Estrogeni, prezentacija, zenski polni hormoni, hormoni, polni hormoni, ekologija, progestini, progesteron, prolaktin, sinteza, oksitocin, ovarijum, endometrijum
Fiziologija
Broj strana: 11

Pojam i definicija ekologije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam i definicija ekologije. Ekologija, definicija ekologije, pojam ekologije, ekosistem, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, oikos, dom, staniste, zivotinje, biljke, humana ekologija, razvoj ekologije, prezentacija
Osnovi ekologije
Broj strana: 10

Biljke kao motiv turističkih manifestacija - prezentacija

Biljke kao motiv turistickih manifestacija, prezentacija. Biljke, biljke kao motiv turistickih manifestacija, sajam sljiva, prezentacija, ekologija, festival vatrene vode, biljober, kosidba na rajcu, karneval cveca, karneval, cvece, pasuljijada
Ekologija
Broj strana: 17

Mesto i uloga ekologije u životima građana Srbije - prez

Prezentacija na temu, mesto i uloga ekologije u životima građana Srbije. Ekologija, prezentacija, zivot, gradjani, srbija, uloga ekologije, ekoloska svest, stanje zivotne sredine, zivotna sredina, ekoloski problemi
Ekologija
Broj strana: 14

Holartička floristička oblast - prezentacija

Prezentacija holarticka floristicka oblast. Flora, holarticka floristicka oblast, ekologija, biljke, zivotinje, prezentacija, arktorercijarna flora, geneza, taxodium distichum, sequoia, magnolia, ranunculaceae, ljutici
Ekologija
Broj strana: 16

Kapska floristička oblast - prezentacija

Prezentacija, kapska floristicka oblast. Flora, prezentacija, kapska floristicka oblast, biljke, zivotinje, klima, familija proteaceae, familija oxalidaceae, frezia, rod pelargonium |
Ekologija
Broj strana: 13

Osnovni pojmovi u ekologiji

Osnovni pojmovi u ekologiji, svetlost kao ekoloski faktor, merenje intenziteta svetlosti, . Ekologija, biologija, merenje svetlosti, ekoloski faktor, osnovni pojmovi ekologije, intenzitet svetlosti, zivotna sredina, zivotno staniste, klimatski faktor, organski faktor, fitocenoloski faktor, geomorfoloski faktor, heliofite, skiofite, poluskiofite, luxmetar
Biologija
Broj strana: 3

Mrmoljci, triturus vulgaris - prezentacija

Triturus vulgaris, mrmoljci, mali vodenjaci, tritoni, prezentacija. Triturus vulgaris, mrmoljak, mrmoljci, tritoni, prezentacija, mali vodenjak, vodozemci, caudata, jedinke, larve, zivotinje, hibernacija, razmnozavanje
Ekologija zivotinja
Broj strana: 13

Barovo telo i Meri Lajon hipoteza - prezentacija

Meri lajon hipoteza i barovo telo, prezentacija. Barovo telo, hipoteza, prezentacija, bertran, bar, celija, membrana, hromatin, mukoze, oralne mukoze, somatske celije, metafazne celije, inaktivacija, kariotip, tarnerov sindrom
Ekologija
Broj strana: 14

Listopadne šume - prezentacija

Listopadne sume, prezentacijaiz ekologije. Listopadne sume, prezentacija, sume, biljke, vegetacija, klimatski uslovi, liscarske listopadne sume, svetle liscarske listopadne sume, tamne liscarske listopadne sume, brezove sume, bukove sume, hrastove sume, zivotinjski svet
Ekologija
Broj strana: 12

Faktori evolucije - seminarski rad

Seminarski rad na temu faktori evolucije. Evolucija faktori evolucija prirodna selekcija prezentacija ekologija prirodna selekcija faktora evolucije mutacija migracija genetski drift asortativno ukrstanje darvin odnos mutacija selekcija, industrijski melanizam
Evoluciona biologija
Broj strana: 10

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Test razmene sestrinskih hromatida - prezentacija

Test razmene sestrinskih hromatida, prezentacija. Test razmene sestrinskih hromatida, hrimatidi, test, prezentacija, genetika, geotoksikologija, ekologija, dnk, mitoza, timin, sce, frekvenca, celije, deoba celije, blumov sindrom
Genotoksikologija
Broj strana: 13

Zmije - prezentacija

Prezentacija na temu zmije i zmijski otrov. Prezentacija, zmije, zmijski otrov, gmizavci, gusteri, gusteroliki gmizavci, ujed zmije, otrovni aparat, guje, ljutice, jamicarke, kobra, crna mamba, poskok, kraljevska kobra, siktavica, pescana efa
Ekologija zivotinja
Broj strana: 9

Medonosne biljke Srbije - prezentacija

Medonosne biljke Srbije, prezentacija iz ekologije. Medonosne biljke, biljke, med, pcele, prezentacija, ekologija, nektar, cvetovi, flora, flora srbije, vrste medonosne biljke, maslacak, kajsija, zalfija
Ekologija
Broj strana: 11

Test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija - prezent

Test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija, prezentacija. Mutacije, test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija, prezentacija, ekologija, geotoksikologija, hromozomi, metabolizam, procedura testa, testiranje na genotoksicnost, potomci
Genotoksikologija
Broj strana: 11

Cygnus buccinator

Konzervacione metode. Sistematika, karakteristike, rasprostranjenje, staniste, razmnozavanje, ishrana, konzervacija, metode |
Ekologija
Broj strana: 18

Korišćenje biljaka za uređenje eksterijera - prezentacija

Prezentacija na temu koriscenje biljaka za uredjenje eksterijera, zbunaste biljke. Ekologija, prezentacija, biljke, zbunaste biljke, flora, magnolija, forzicija, rhododendron, kleka, planinski bor, azaleja, zimski jasen
Ekologija
Broj strana: 14

SPOT test - prezentacija

SPOT test, prezentacija. Spot test, prezentacija, genotoksikologija, ekologija, recesivna alela, melanociti, pigmentacija, mutacije, gensko mutacioni test, agens, misevi |
Genotoksikologija
Broj strana: 8

Čaplje i bukavci - prezentacija

Caplje i bukavci, ekologija zivotinja. Caplje, bukavci, ekologija zivotinja, ardeinae, staniste, ribari sa stulama, plava caplja, ptice, grupa ptica, ciconiiformes, rode, gnezdo, jaja |
Ekologija zivotinja
Broj strana: 8

Afrička floristička podobnost - prezentacija

Prezentacija na temu africka floristicka podobnost. Afrika, flora, africka floristicka podobnost, ekologija, ekosistem, biljke, zivotinje, vegetacija, savansko podrucje, stepsko podrucje, pustinjsko podrucje, stepe, pustinje
Ekologija
Broj strana: 9

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama. Bilogija, slatine, ekoloski tipovi, biljke, soloncak, solonjec, solodj, fitocenologija, morfologija, sinekologija, fiziologija, sinhronologija, singenetika, sistematika, bil zajednice
Biologija
Broj strana: 2

Biološki resursi

Biološki resursi i njihova podela, šume i njihova podela, travni resursi, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobraćaj, sekundarne sirovine, ograničeni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija i ekologija resursa, defolijanti. Kopneni, vodeni, producenti, konzumenti, reducenti, biodiverzitet, sumski resursi, vrste suma, travni resursi, stocarstvo, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobracaj, sekundarne sirovine, ograniceni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija, ekologija, defolijanti
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 4

Seminarski rad KISELE KIŠE (Na makedonskom jeziku)

Seminarski rad na temu "kiseli dozdovi" ("kisele kise") iz predmeta Geoekologija na makedonskom jeziku.. Kisele kise, stetni efekti od industrijata, ekologija, zagadenje, kiseli dozdovi, kiseli talozi, kisele, kise, seminarksi, rad, makedonski, jezik,
Osnovi ekologije
Broj strana: 10

Klasifikacija toksicnih materijala

Klasifikacija toksicnih materijala, ekotoksikologija, izvori i oblici zagadjivanja, . Toksicni, materijali, etoksikologija, zagadjivanje, biologija, ekologija, gasovite, lako isparljive, mineralne, bil, sintetske, zracenje, vibracije, buka, ostecenje ploda, vazduh, voda zemljiste, svetlosno zagadjenje, vizuelno zagadjivanje
Biologija
Broj strana: 3

Bentosne zajednice akvatičnih ekosistema

Podela bentosnih zajednica, ekologija bentosnih zajednica, podela reka, alge, . Litoreofilne, psamoreofilne, peloreofilne, fitoreofilne, peofilne, potamon, ritron, alge |
Hidrobiologija
Broj strana: 4

Test genskih mutacija u kulturi sisarskih ćelija - prezent

Test genskih mutacija u kulturi sisarskih ćelija, prezentacija. Test genskih mutacija kulturi sisarskih ?elija, prezentacija, ekologija, genotoksikologija, in vitro test, genske mutacije, mutacija, mutageni geni, fotoreakctivacija, dnk, selektivni medijum
Genotoksikologija
Broj strana: 7

Kisele kiše - lekcija, skripta

Lekcija kisele kise iz ekologije. Kisele kise, ekologija, lekcija, humus, stabla, uticaj kiselih kisa na zivotinje, uticaj kiselih kisa na biljke, ostecenja izazvana kiselim kisama, ostecenje kore, ostecenje drveta
Ekologija
Broj strana: 1

[1] [1]


"ekologija" pronađeni su rezultati pretrage 169