Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ekoloski faktor

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ekoloski faktor" pronađeni su rezultati pretrage 9


Ekoloski faktori i svetlost

Power point prezentacija na temu ekoloski faktori i svetlost za srednje skole i fakultete. Ekologija, srednja skola, fakultet, power point, prezentacija, seminarski, svetlost, ekoloski faktori
Ekologija
Broj strana: 41

Temperatura sredine kao ekoloski faktor

Power point prezentacija na temu Temperatura sredine kao ekoloski faktor za srednje skole i fakultete. Temperatura, ekoloska sredina, ekoloski faktor, srednja skola, fakultet, prezentacija, ekologija, epilimnion, termoklina, hipolimnion, temperaturni gradijent
Ekologija
Broj strana: 36

Močvare - seminarski rad

Mocvarne livade i tresave, seminarski rad. Mocvare, mocvarne livade, tresave, seminarski rad, ekologija, niske mocvare, visoke mocvare, vegetacija, prolazne mocvare, ekoloski faktori, morfoloske karakteristike
Ekologija
Broj strana: 40

Ekoloski faktori

Skripta biologija, ekoloski faktori

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloski faktori, faktori, zivotna sredina, organizam, organizmi, nadmorska visina, ekspozicija, reljef, bioticki faktori, antropogeni faktori, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Ekoloska nisa

Skripta biologija, ekoloska nisa

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloska nisa, ekoloski faktori, zivotna sredina, organizam, nadmorska visina, ekspozicija, jezero, akumulacija, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Uticaj agroekoloških faktora na proizvodnju žita seminarski rad

. Agroekologija, zito, podela zita, proizvodnja zita, uticaj agroekoloskih faktora na proizvodnju zita, seminarski rad |
Agroekologija
Broj strana: 14

Zemljlište kao kompleks ekoloških faktora

Skripta biologija, zemljliste kao kompleks ekoloskih faktora. Zemljiste, ekoloski faktor, zemljiste kao ekoloski faktor, biologija, skripta biologija, srednja skola, pedoloski noz, platnene kese, plasticne kese, metalni cilindri
Biologija
Broj strana: 2

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Osnovni pojmovi u ekologiji

Osnovni pojmovi u ekologiji, svetlost kao ekoloski faktor, merenje intenziteta svetlosti, . Ekologija, biologija, merenje svetlosti, ekoloski faktor, osnovni pojmovi ekologije, intenzitet svetlosti, zivotna sredina, zivotno staniste, klimatski faktor, organski faktor, fitocenoloski faktor, geomorfoloski faktor, heliofite, skiofite, poluskiofite, luxmetar
Biologija
Broj strana: 3


"ekoloski faktor" pronađeni su rezultati pretrage 9