Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ekonomija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ekonomija" pronađeni su rezultati pretrage 121

[1] [1]


MEĐUNARODNI MONETARNI FOND

Seminarski rad na temu Medjunarodni monetarni fond u funkciji stabilizacije i privrednog razvoja . Seminarskki rad, maturski rad, ekonomija, mmf, medjunarodni monetarni fond, stabilizacija, privreda, privredni razvoj
Ekonomija
Broj strana: 40

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Ekonomija odgovornosti u kompaniji

. Rad o preduzecu |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 22

Ekonomika preduzeća-kratke teze

Pitanja koja mogu biti od velike pomoći za spremanje kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća. Oblasti su: resursi preduzeća, Leontijeva proizvodna funkcija, tehnički koeficijenti, podela rada, koeficijenti konverzije i elastičnosti, sredstva za rad, predmeti rada, podela preduzeća, ekonomska dobra, transformacioni procesi i modeli svojinske transformacije, osnivački akt, biznis plan, ekonosmka efikasnost, proizvodni potencijal preduzeća, predmet i cilj izučavanja ekonomike preduzeća, princip reprodukcije, primarni ciljevi preduzeća, kalkulacija. Resursi, preduze?e, leontijeva proizvodna funkcija, koeficijent, podela, rad, podela rada, konverzija, elasti?nost, sredstva rada, predmeti rada, podela, ekonomija, dobra, transformacioni procesi, svojinska transformacija, osniva?ki akt, akt, biznis plan, efikasnost, ekonomska efikasnost, potencijal preduze?a, ekonomika preduze?a, predmet, cilj, reprodukcija, kalkulacija, diviziona kalkulacija, naknadna kalkulacija, me?ufazna kalkulacija, direct cosping
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 20

Projektovanje tehnoloških procesa

Prezentacija na temu Projektovanje tehnoloških procesa. Projektovanje, tehnoloski proces, proizvodnji sistemi, organizacija, ekonomija proizvodnje, tehnologija, tehnika, priprema, obrada, montaza, sistemi, podsistemi, funkcije, elementarni procesi, kontrola kvaliteta, transport, preventivna zastita, energija, fluidi, uredjaji, instalacije, radna organizacija, podela rada, rezimi rada, normativi vremena, vrsta proizvoda, asortiman proizvoda, radna snaga, tehnicka dokumentacija, specijalni alati, merenje, kontrola, mtm, bmt
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 21

Pretpostavke racunovodstvenog planiranja

. Racunovodstvo, ekonomija, seminarski, rad, budzet, plan, troskovi, materijal, promet, prodaja, prihod, bilans stanja, bilans uspeha |
Ekonomija
Broj strana: 23

Uvod u menadzment

Seminarski rad.. Menadzment, seminarski, rad, uvod, u, menadzment, ekonomija |
Marketing
Broj strana: 22

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi - seminarski rad

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi. Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi, motivacija, zaposleni, firma, zaposlenost, doprinos, najbolji doprinos u firmi, seminarski rad, mikroekonoija, ekonomika preduzeca, ekonomija
Mikroekonomija
Broj strana: 25

Makroekonomija - seminarski rad

. Ekonomija, makroekonomija, seminarski, rad |
Makroekonomija
Broj strana: 10

Budzetska kontrola - seminarski rad

Budzetska, kontrola. Budzetska, kontrola, budzet, kontrola budzeta |
Ekonomija
Broj strana: 12

Elasticnost ponude i traznje

Rad iz predmeta Osnovi Ekonomije. Elasticnost, ponuda, traznja |
Makroekonomija
Broj strana: 13

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.. Mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena, tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli, oligopoli, monopolisti?ka konkurencija
Mikroekonomija
Broj strana: 19

Uloga i značaj javnih preduzeća - seminarski rad

. Javna preduzeca, uloga, znacaj |
Ekonomija
Broj strana: 22

Mikroekonomske jednačine

Mikroekonomske jednačine. Jedna?ina potra?nje, jedna?ina ponude, elasti?nost tra?nje, elasti?nost ponude, proizvodnja, izokvanta, izokosta, prihodi, rashodi |
Mikroekonomija
Broj strana: 7

Makroekonomska politika

. Makroekonomska, politika, privreda, zastajanje, kasnjenje, vrste, monetarna, politika |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Nastanak neoklasicne sinteze

. Neoklasicna sinteza, samjuelson, hiksov is-lm model, filipsova kriva, kritike neoklasicne sinteze, is-mp-ia model |
Makroekonomija
Broj strana: 14

Savremene teorije ponašanja potrošača - seminarski rad

. Traznja, potrosac, ponasanje potrosaca, teorije ponasanja potrosaca, savremene teorije ponasanja potrosaca, seminarski rad, mikroekonomija |
Mikroekonomija
Broj strana: 13

Osnovna sredstva-seminarski rad

Seminarski rad na temu "Osnovna sredstva" iz predmeta Racunovodstvo. Osnovna sredstva, ekonomija, racunovodstvo, seminarski, rad, knjiga, inventara, inventarni, broj, nomenklaturni, broj, dobavljac, nabavna, vrednost
Racunovodstvo
Broj strana: 8

Efekti carinske unije

Efekti carinske unije, staticki efekat, dinamicki efekti sa graficima, lekcija MEO. Efekti carinske unije, meo, medjunarodni ekonomski odnosi, staticki efekat, dinamicki efekat, dzejkob va r, komplementarnost, konkurentnost, grafici, ekonomija obima, investicije
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Ispitna pitanja iz Medjunarodne ekonomije

Materijal sadrzi sva ispitna pitanja sa usmenog dela ispita od juna 2010. do februara 2011. godine. Ispitna pitanja, usmeni deo ispita, medjunarodna ekonomija, dominiko salvatore, danica popovic
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Otvorena ekonomija sa fiksnim deviznim kursevima

. Otvorena, ekonomija, fiksnim, deviznim, kursevima, fiksni, devizni, kurs, grafikon, fiskalna, politika, monetarna, kriva |
Monetarna
Broj strana: 6

Klasicna ekonomska misao - pitanja za prvi kolokvijum

Pitanja i odgovori za prvi kolokvijum iz ekonomskih doktrina, klasicna ekonomija, klasicna ekonomska misao. Klasicna ekonomska misao, ekonomske doktrine, pitanja za kolokvijum ekonomske doktrine, period nastanka klasicne ekonomske misli, efektivna traznja, apsolutna traznja, funkcije drzave, kretanje najamnine
Ekonomske doktrine
Broj strana: 9

EVIDENCIJA KAPITALA

. Kapital, evidencija, kapitala, marketing, ekonomija |
Marketing
Broj strana: 3

Monetaristicki koncept trzista rada

. Monetaristicki, koncept, trzista, rada, trziste, rad, stopa, nezaposlenost, dobrovoljnost, inflacija, novi, kenzijanci, pristup, model, efikasna, nadnica, model, insajder, autsajder |
Makroekonomija
Broj strana: 5

Predklasicna ekonomska misao - pitanja za prvi kolokvijum

Predklasicna ekonomska misao, pitanja za prvi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Predklasicna ekonomska misao, ekonomske doktrine, prvi kolokvijum ekonomske doktrine, prve ekonomske ideje, ksenofovo ucenje, ekonomija, analiza razmene, feudalizam, osnovna obelezja feudalizma, merkantilizam, fiziokratizam
Ekonomske doktrine
Broj strana: 8

Poslovne fiksne investicije

. Poslovne, fiksne, investicije, vrste, preduzeca, preduzece, korist, kriva, zakljucak, trosak, kapital |
Makroekonomija
Broj strana: 6

Faktori profitabilnosti banaka

. Faktori, profitabilnosti, banaka, profitabilnost, mikroekonomski, planiranje, organizovanje, kadrovanje, upravljanje, kontola, kvalitet, ekonomija, obima, okvira, obim, okvir, vanbilansne, operacije, tro?kovi, profirni, centri, sektorske, krize
Bankarstvo
Broj strana: 4

Vrste nezaposlenosti

. Vrste, nezaposlenosti, nezaposlenost, frikciona, strukturna, ciklicna |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Pojam novcane iluzije

. Pojam, novcane, iluzije, kenzijanci, monetaristi, inflacija, proizvodnja, nezaposlenost |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Zaposlenost i zaposljavanje

. Zaposlenost, zaposljavanje, proizvodnja, nezaposlenost, artur, okum, promene, agragatna, traznja |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Monetaristicko vodjenje ekonomske politike

. Monetaristicko, vodjenje, ekonomske, politike, ekonomska, politika, monetaristi, ekspanzija, kontrakcija |
Makroekonomija
Broj strana: 3

Investicije

. Investicije, egzogena, varijabla, uloga, podela, realne, finansijske, faktori |
Makroekonomija
Broj strana: 3

Otvorena ekonomija sa fluktuirajucim deviznim kursevima

. Otvorena, ekonomija, fluktuirajucim, deviznim, kursevima, fiskalna, politika, zatvorena, ekonomija, otvorena, fluktuirajuci, devizni, kurs |
Monetarna
Broj strana: 4

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi - seminarski rad

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi. Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi |
Makroekonomija
Broj strana: 10

Monopolistička konkurencija - seminarski rad

Seminarski rad na temu monopilistička konkurencija iz mikroekonomije. Seminarski rad, mikroekonomija, monopol, monopolisticka konkurencija, trziste, nepotpuna konkurencija, nesavrsena konkurencija, oligopol, duopol, price-makeri, konkurencijaseminarski rad mikroekonomija, seminarski rad monopolisticka konkurencija
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 6

Stambene investicije

. Stambene, investicije, investicija, investiranje, stambeno, model, gradnja, investitor, trziste, grafikon, traznja |
Makroekonomija
Broj strana: 3

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Stabilizaciona politika u KEnzijanskoj ekonomiji

. Stabilizaciona, politika, kenzijanskoj, ekonomiji, kenzijska, ekonomija, ciklicne, fluktuacije, graficki, stanje, recesije, nacin |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Investicije pojam i karakteristike

. Ekonomija, investicije |
Osnovi ekonomije
Broj strana: 7

Kriticki osvrt na privredu SFRJ

. Sfrj privreda |
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 11

Vremenska uskladjenost i kredibilitet vlade

. Vremenska, uskladjenost, kredibilitet, vlade, vlada, klasicna, teorija, trziste, rada, modeli, graficki, ravnoteza, nadnica, kedijansko, traznja, rad |
Makroekonomija
Broj strana: 4

Pitanja i odgovori-I oblast

Pitanja i odgovori za pripremu prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije. Ekonomija, mikroekonomija, makroekonomija, normativni iskaz, pozitivni iskaz, ekonomisanje, ekonomska dobra, tro?kovi, oportunitetni tro?ak, grani?ne promene, tr?i?na privreda, inflacija, poslovni ciklus
Osnovi ekonomije
Broj strana: 6

Diskreciona prava ili pravila

. Diskreciona, prava, pravila, makroekonomija, valas, sadzvort, stabilizaciona, politika |
Makroekonomija
Broj strana: 1

Ciljevi i resursi preduzeća

Skenirana skripta. Ciljevi, podciljevi, preduze?a, makroekonomija, mikroekonomija, mazoekonomija, resursi, ljudski, materijalni, finansijski, tr?i?ni, dispozitivni, finansijska, sredstva, ekonomska, snaga, preduze?a, es(a), es(c), cq
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Investiranje u zalihe

. Investiranje, zalihe, potrosnja, svrhe, svrha, model, akceleracije, akceleracija, ubrzanje |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Biološki resursi

Biološki resursi i njihova podela, šume i njihova podela, travni resursi, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobraćaj, sekundarne sirovine, ograničeni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija i ekologija resursa, defolijanti. Kopneni, vodeni, producenti, konzumenti, reducenti, biodiverzitet, sumski resursi, vrste suma, travni resursi, stocarstvo, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobracaj, sekundarne sirovine, ograniceni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija, ekologija, defolijanti
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 4

Promene u finansijskoj strukturi

. Promene, finansijskoj, strukturi, finansijska, struktura, tr?i?na, ekonomija, savremena, informaciona, tehnologija |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Diferencijacije u Mandel-Flemingovom modelu

. Diferencijacije, mandel-flemingovom, modelu, mandel, fleming, model, kamatna, stopa, premija, rizika, rizik, kriva |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Poslovni ciklusi

. Poslovni, ciklusi, vrste, varijabla, varijable, ekonomske |
Makroekonomija
Broj strana: 1

Fiksni i fluktuirajuci devizni kurs

Devizni kurs, fiksni i fluktuirajuci devizni kurs, lekcija MEO. Devizni kurs, meo, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, platni bilans, devize, valutni paritet |
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 3

[1] [1]


"ekonomija" pronađeni su rezultati pretrage 121