Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

elementi

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"elementi" pronađeni su rezultati pretrage 90

[1] [1]


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Masinski elementi

. Masinski elementi, masinski elementi program, masinski fakultet |
Masinski elementi
Broj strana: 14

Elementi PREKIDAČKE ALGEBRE

elementi prekidacke algebre. elementi prekidacke algebre, algebra, masinski fakultet |
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 17

Populaciona ekologija - demekologija

Power Point prezentacija iz ekologije na temu Populaciona ekologija - demekologija tj. Funkcionalni elementi strukture populacije
. Prezenzatcija, power point, ekologija, demekologija, funkcionalni elementi, struktura populacije, srednja skola, faklutet, ekologija, biologija
Ekologija
Broj strana: 25

Diode - prezentacija

Prezentacija na temu diode, istorijat diode, vrste diode. Diode, istorijat diode, anode, katode, elektrode, elektroni, anjoni, katjoni, prezentacija, tehnologija diode, vrste diode, cevne diode, ispravljacka dioda, gasne diode, zener dioda, laserska dioda, foto dioda, varikap dioda
Masinski elementi
Broj strana: 17

Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Mašine i alatke - seminarski rad

Seminarski rad na temu masine i alatke, osnovni ulazni i izlazni parametri, osnovni delovi masina, smetnje i otklanjanje, odrzavanje. Masine, alatke, obrtno kretanje, pravolinijsko kretanje, parametri, smetnje, delovi masina, kriticni elementi tehnickog sistema, odrzavanje, podmazivanje, pregled maziva, univerzalni strug, spojnica, zupcanik, sema pogona, suport, radno vreteno, zupcasta pumpa, plan odrzavanja
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 19

Potrebni elementi za projektovanje tehnoloških procesa

Prezentacija na temu Potrebni elementi za projektovanje tehnoloških procesa iz predmeta Računarsko projektovanje tehnologija. Tehnoloski proces, potrebni elementi, elementi, racunarsko projektovanje teloonhgija, konstrukcijsko-tehnoloska dokumentacija, proizvodnja, skart, finalni proizvod, asortiman, kolicina, pi, qi, program, ki, ni, n, masa, qtp, faktori, postupak indiferentnog iskazivanja, tehnoloska dokumentacija, operacijske liste
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 20

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Modeliranje alata - seminarski rad

. Diplomski - modeliranje alata |
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 15

Pojam politicke partije

Detaljno su opisane politicke partije, njihove karakteristike i ciljevi, kao i politicki sistem u Srbiji. Ds, dss, ldp, g17+, sps, srs, partijska politika, elementi politicke partije, funkcija politickih partija, vrste politickih partija, osnovne linije partijskih podela u srbiji
Sociologija
Broj strana: 17

Suverenost države i njeni elementi

Prezentacija na temu suverenost drzave i njeni elementi. Drzava, suverenost drzave, elementi drzave, stanovnistvo, granica, teritorija, vlast, suverenitet, zemljisna povrsina, demokratija, autokratija, demokratska vlast, autokratska vlast, robovlasnicka drzava, feudalna drzava, kapitalisticka drzava, socijalisticka drzava, monarhija, republika
Sociologija
Broj strana: 8

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja, CPM metod, PERT metod, mrežni dijagram, analiza strukture u mrežnom dijagramu, analiza vremena po metodi CPM, elementi šeme gradilišta, . ?ema, gradili?te, tehnika, mre?no, planiranje, cpm, pert, metod, dijagram, analiza, struktura, analiza vremena, elementi ?eme, ?uvarski nadzor, obru?avanje tla, critical path metod, program evaluation and review technique, kriti?an put
Betonske konstrukcije
Broj strana: 15

Tolerancija

. Tolerancija, elementi, sklopovi, ma?inski, deo, crte?i, vrste, ta?nost, du?inske, mere, oblik, polo?aj, kvalitet, glatkost |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Dezinfekcija i dezinfekciona sredstva - prezentacija

Prezentacija na temu dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, power point prezentacija, medicina. Prezentacija, medicina, medicinski fakultet, dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, dezinfekcija, dezinfekciona sredstva, mikroorganizmi, unistavanje mikroorganizma, mehanicka sredstva, hemijska sredstva, bioloska sredstva, spiritivini diluti, alkohol, oksidaciona sredstva, pemfigus, hiper mangan, halogeni elementi, jedinjenja hlora, soli+teskih metala, acidi borici
Virusologija
Broj strana: 14

Državna organizacija, pojam, načela, elementi - seminarski rad

Seminarski rad iz sociologije, drzavna organizacija. Drzava, drzavna organizacija, nacela, pojam, elementi drzave, seminarski rad, sociologije, pojam drzave, nacela drzavne organizacije |
Sociologija obrazovanja
Broj strana: 13

Vrste vratila i nosećih elemenata

. Vrste, vratila, nose?i, elementi, obrtni, momenat, klinovi, podela, vrste, povr?inski, pritisak |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 5

Elementi donhuanizma u dramskom delu Don Juan Tenorio

. Don huan, seviljski zavodnik, kameni gost, hose sorilja, alborg, istorija knjizevnosti, teatro de la cruz, manuel delgado, don luis, don gonsalo |
Spanska knjizevnost
Broj strana: 7

Hemijski sastav celije

Hemijski sastav celije, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Hemijski sastav celije, hemja, celije, sastav, srednja skola, beleske, biogeni elementi, mineralne soli, rastvori, disaharidi |
Hemija
Broj strana: 10

Projektovanje tehnoloških procesa CAD-CAM - grafički rad

Grafički rad na temu projektovanje tehnoloskih procesa. Graficki rad, tehnoloski proces, projektovanje, delovi, program proizvodnje, tehnoloski element, tehnoloske linije, rezim rada, broj operacija, ritam tehnoloskog postupka, oprimalne velicine, ritam serije, prosecan intenzitet toka, tehnoloska oprema, uravnotezenje toka linije, ukupan broj radnika, broj radnika, normativni elementi, proracun potrebne radne snage, radna snaga, broj masina, smene, automatizacija, mehanizacija, izbor sredstava, tehnoloska osnova, sveden program
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 12

Hemijski elementi, simboli i formule

Skripta hemija, hemijski elementi, simboli i formule. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, hemijski elementi, simboli i formule
Hemija
Broj strana: 1

Savremena ekonomska misao - pitanja za drugi kolokvijum

Savremena ekonomska misao, pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Savremena ekonomska misao, ekonomske doktrine, kejns, kejnsova najpoznatija dela, mikroekonomska analiza, makroekonomska analiza, sejov zakon trzista, metod analize, efektivna traznja, elementi efektivne traznje, sklonost potrosnji, sklonost stednji, paradoks stedljivosti, nevoljna nezaposlenost, sklonost likvidnosti
Ekonomske doktrine
Broj strana: 9

Ljudski organizam - prezentacija

Prezentacija ljudski organizam, u vidu ankete. Ljudski organizam, covek, voda, molekuli, dnk, mikroelementi, makroelementi, kalmodulin, kalcijum, ekstraceluralna tecnost, natrijum, intracelularna tecnost
Biohemija
Broj strana: 6

Pojam, vrste i elementi pravnog sistema

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, elementi, pravnog, sistema, pravni, sistem, oblasti, podela, vrste |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Elementi supstitucije troškova, ekonomski aspekti

Skenirana skripta. Elemtni, supstitucija, tro?kovi, stopa, ekonomski, aspekti, funkcija, prose?an, tro?ak, grani?ni, koeficijenat, elasti?nosti, geometrijski, uslov, izokvante, obim, ekspanziona, kriva, matemati?ki, uslov, optimalnost
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Pravne, običajne i moralne norme

Beleške sa predavanja. Pravne, obi?a, moralne, norme, vrste, pravila, elementi, hipoteza, sankcija, dispozicija |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Osonovni elementi pneumatskog sistema

. |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: N: 12

Pojam, zadaci i vrste kalkulacije

Skenirana skripta. Pojam, vrste, zadaci, kalkulacije, kalkulacija, elementi, cene, ko?tanja, cena, tro?kovi, pojedina?ni, posebni, prodaja, izrada, rad, predkalkulacija, naknadna, standardna, metode, ?ista, diviziona, jednostepena, primer, dvostepena, vi?estepena, ekvivalentni, brojevi, vezani, proizvodi, dodatna
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 10

Uzimanje krvi i odredivanje eritrocita

Uzimanje krvi i odredivanje eritrocita, uzimanje krvi od riba, odredjivanje broja eritrocita, razblazivanje krvi. Eritrociti, krv, razblazivanje krvi, broj eritrocita, srdnja skola, medicina, biohemija, hayem ov rastvor, krvni elementi, neubauer komora
Medicinska biohemija
Broj strana: 6

Hemijski sastav celija

Hemijski sastav celija, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Hemijski sastav celija, celija, biologija, srednja skola, beleske, biogeni elementi, rastvori, mineralne soli, katalizatori, organska jedinjenja
Biologija
Broj strana: 6

Proracun - zadaci OMD

Proracun, operacije i tabele, zadatak iz masina i alata OMD, prvi graficki. Masine, alati, omd, glavno vreme, tg, program proizvodnje, komadno vreme, vrednost komada, norma casa, cena, cena materijala, cena polufabrikanta, tezina tipskog predstavnika, slozenost, tehnoloski elementi, program proizvodnje, uzduzna obrada, poprecna obrada, tehnoloska struktura, fiksni troskovi, proporcionalni troskovi, ritam serije, intenzitet toka, stezni pribor, broj radnika, povrsina, objekat
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 12

Osiguranje lica

2. kolokvijum. Osiguranje, lica, razlike, elementi, razvijenost, ?ivota, ?ivot, podela, rizici |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 2

Teorija polja

Vektorske f-je, elementi diferencijalne geometrije, osnovni elementi krivih u prostoru, krivina i torzija (zadaci). Vektorska funkcija, diferencijalna geometrija, krive, krivina, torzija, zadaci
Matematika
Broj strana: 5

Elektroniski tekst - digitalizacija teksta

. Multimedijalni elementi, tekst, zvuk, grafika, video, animacija, digitalizacija teksta, elektronski tekst |
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Ček - pojam i vrste čekova

Skripta obligaciono pravo: pojam i vrste cekova, elementi cekova, cekovne radnje, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, cek, cekovne radnje, pojam ceka, vrste cekova, elementi cekova, informacije na cekovima, regres, regres zbog neisplate, opoziv ceka, protest, aval
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Kontrolne karte

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, kontrolne karte, elementi r karte, elementi x karte, zadaci iz statistike sa resenjima, granice upozorenja
Statistika
Broj strana: 4

Kotrljajna ležišta

. Kotrljajna, le?i?ta, elementi, polja, rada, zamor, podela |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 2

Osnovni pojmovi

. Osnovni, pojmovi, sklop, elementi, pre?nik, mera, minimalni, nominalna, tolerancijsko, polje, osovina, otvor, granice, grani?no, odstupanje, zazor, zador, naleganje |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Kontrolna U karta

Skenirano
sa urađenim primerima
. Kontrolna, u karta, primer, ura?en, elementi, standard |
Statistika
Broj strana: 4

Tehnologija kreditiranja, pripremanja i donošenja odluka

. Tehnologija kreditiranja, pripremanja, dono?enje, odluka, pripremanje, elementi, kreditni, izve?taj, monitoring, pra?enje, kredit, problemski, zajmovi |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Pravni odnos

Beleške sa predavanja. Pravni, odnos, elementi, subjekti, fizi?ka, pravna, lica, sadr?ina, objekt |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

Beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Kontrolne karte- Stabilnost procesa

Skenirano. Kontrolne, karte, elementi, analiza, kvalitet, procesa, stabilnost, prihvatljivost, sposobnost, primer, stabilnost, procesa, ta?ke |
Statistika
Broj strana: 4

Klasicna teorija

. Klasicna, teorija, konceptualno, sredstvo, izvor, koncept, problem, formalna, organizacija, stvaranje, shvatanje, karakteristike, elementi |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Staklo

Obrada stakla, proizvodnja, vrste stakla, građevinski elementi od stakla, vrste prerade stakla, vodeno staklo. Obrada stakla, proizvodnja, vrste stakla, gra?evinski elementi od stakla, vrste prerade stakla, vodeno staklo
Gradjevinski materijali
Broj strana: 2

Klauze

. Klauza, klauze, clause, clauses, elementi, subjekat, verbal, objekat, komplement, adverbijal, vrste, finitne, finite, nefinitne, non-finite, nezavisne, zavisne, zavisno, slozene, nominalne, adverbijalne, manner, place, time, cause, purpose, concessive, condition, adjektivalne, primeri
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Krive u prostoru, krivina i torzija, Freneove formule

Osnovni elementi krivih u prostoru, krivina i torzija, Freneove formule, . Krive, krivina, torzija, freneove formule |
Matematika
Broj strana: 4

Turisticki cek i EUROCEK

Karakteristike turistickog ceka.
Karakteristike EUROCEKA. Turisticki cek, eurocek, elementi, putnickog, ceka, oznaka, izdavaoca, ime, vlasnika, deponovani, potpis, vlasnika, broj, racuna, serijski, broj, karte, rok, vazenja,
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Сунце се девојком жени анализа дела

Сунце се девојком жени анализа дела, лирска народна песма. Sunce se devojkom zeni, sunce se devojkom zeni analiza dela, lirska narodna pesma, lirska narodna pesma sunce se devojkom zeni, devojka, sunce, mladic, lepota, ljudska zudnja, zvezda danica, danica, od nje posta zvijezda danica, zemaljski elementi, mitski elementi, dve lepote, sjaj, sastanak, sastanak kod vode
Srpski jezik
Broj strana: 1

Oslanjanje točkova vozila

. Oslanjanje, to?kova, vozila, oscilatorni, proces, elementi, sistem, elasti?ni, vo?enje, prigu?ivanje, stabilizacija, ove?ana, masa, vozila, vozilo, ?ema |
Mašinstvo
Broj strana: 4

[1] [1]


"elementi" pronađeni su rezultati pretrage 90