Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

etika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"etika" pronađeni su rezultati pretrage 84

[1] [1]


Principi genetičke toksikologije - prezentacija

Prezentacija principi genetičke toksikologije, odlicna prezentacija na 58 slajdova.. Genetika, prezentacija, geneticka toksikologija, principi geneticke toksikologije, toksikologija, nasledni materijal, mutageni, mutagen efekat, mutacija, bakterija, test za genske mutacije, aneuploidija
Genetika
Broj strana: 58

Populaciona genetika - prezentacija

Prezentacija populaciona genetika, odlicna prezentacija na 40 slajdova iz genetike. Genetika, populaciona genetika, prezentacija, ekologija, geneticka struktura populacije, hromozomski polimorfizam, abo sistem, osobine, krvno srodstvo, frekvenca heterozigota, panmiksija, geni
Genetika
Broj strana: 40

Hromozomske aberacije - prezentacija

Hromozomske aberacije, prezentacija iz genetike. Hromozomske aberacije, hromozomi, genetika, prezentacija, numericke aberacije, strukturne aberacije, poliploidija, diploid, haploid, monoploid, oplodjenje, spermatozoid, humani kariotip, polni hromozomi, tarnerov sindrom, daunov sindrom, edvardsov sindrom, patau sindrom
Genetika
Broj strana: 37

Interakcije među genima - prezentacija

Interakcije medju genima, prezentacija. Genetika, prezentacija, geni, interakcije medju genima, alelni geni, nealelni geni, dominantnost, recesivnost, autozovno dominantno nasledjivanje, patoloska svojstva, brahidaktilija, juvenilna katarakta
Genetika
Broj strana: 36

Hemijska kinetika

-Hemiska kinetika -definicija
-Brzina na hemiska reakcija
-Faktori koi vlijaat na brzina na hemiska reakcija
-Sto se katalizatori
-sto se enzimi. Kinetika, brzina, reakcija, temperatura, pritisak, dodirna povrsina, katalizatori, biokatalizatori
Hemija
Broj strana: 22

Humani genom - prezentacija

Prezentacija na temu humani genom iz genetike. Genetika, prezentacija, humani genom, jedro, molekul, dnk, rnk, mitohondrije, hromozomi, homologi hromozoni, autozomni hromozomi, kariotip, kariogram, idiogram, hromatin, histoni, nehistoni, heterohromatin, humani kariotip
Genetika
Broj strana: 29

Mutacije gena - prezentacija

Mutacije gena, prezentacija. Mutacija, mutacije gena, geni, genetika, prezentacija, insercije, delecije, genske mutacije, izoenzimi, makromutacije, spontane mutacije, somatske mutacije, indukovane mutacije
Genetika
Broj strana: 27

Rodoslovna stabla - prezentacija

Rodoslovna stabla, prezentacija. Rodoslovna stabla, prezentacija, ekologija, genealoska stabla, humana genetika, potomci, namenska ukrstanja, metod rodoslovnih stabala, generacija, geni, obolela stabla, dominantni tip, autozomno dominantni tip, x hromozom, hromozomi, polno vezivanje
Ekologija
Broj strana: 28

Mutageneze - prezentacija

Prezentacija na temu mutageneze. Mutageneza, prezentacija, virusi, mutageni, bioloski mutageni virusi, geneticki materijal, fizicki agensi, efekat talidomida, pesticidi, insektocidi, vinilhlorid, hemijski mutageni, toksicnost
Genetika
Broj strana: 25

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Strukturne hromozomske aberacije - prezentacija

Strukturne hromozomske aberacije, prezentacija iz genetike. Genetika, hromozomi, strukturne hromozomske aberacije, delecije, duplikacije, inverzije, translokacije, ciste delecije, izohromozomi |
Genetika
Broj strana: 29

Funkcija nasledne osnove - prezentacija

Prezentacija na temu funkcija nasledne osnove, genetika. Nasledne osnove, funkcija nasledne osnove, genetika, prezentacija, replikacija, transkripcija, translacija, helikaze, nukleaze, polimeraze, ligaze, dnk, rnk, kodon, poliribozom, sinteza proteina
Genetika
Broj strana: 27

Nukleinske kiseline - prezentacija

Prezentacija na temu nukleinske kiseline iz genetike. Nukleinske kiseline, genetika, prezentacija, dnk, rnk, vodonicne veze, sargafovo pravilo, vrste rnk, transportna rnk, ribozomalna rnk |
Genetika
Broj strana: 18

Tehnike u humanoj citogenetici - prezentacija

Tehnike u humanoj citogenetici, prezentacija. Citogenetika, testovi humana citogenetika, celije, hromozom, prezentacija, ekologija, tehnike traka, jedro, kultivacija celija, kostana srz, gonadno tkivo, celije gonadnog tkiva, venska periferna krv, hromzomske aberacije
Genetika
Broj strana: 20

Genetski modifikovane biljke i životinje - prezentacija

Prezentacija na temu Genetski modifikovane biljke i životinje. Biotehnologija, ekologija, prezentacija, biljke, zivotinje, genetski modifikovane biljke ?ivotinje, geni, metode, gmo, gm, genetika, herbicid, gmo tehnologija
Biotehnologija
Broj strana: 20

Faktori evolucije, prirodna selekcija - prezentacija

Prezentacija na temu faktori evolucije, prirodna selekcija. Evolucija, faktori evolucija, prirodna selekcija, prezentacija, ekologija, prirodna selekcija faktora evolucije, mutacija, migracija, genetski drift, asortativno ukrstanje, darvin, odnos mutacija selekcija
Genetika
Broj strana: 21

Genetika i genska terapija

Genska terapija, definicija i podela. Bolesti kod kojih se moze primeniti genska terapija, vektori za gensku terapiju. Genetika, genska terapija, bolesti, liposomi, mikroinjekcije, elektroporacije, virus, adenovirus, retrovirus
Genetika
Broj strana: 10

Stil i stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Nastavak Mendelovih principa genetika - seminarski rad

Seminarski rad iz genetike, nastavak mendelovih sistema genetike. Genetika, seminarski rad, mendel, nastavak mendelovih principa, geneticka konstitucija, geni, broj gena, mutacija, krvne grupe, abo krvne grupe, alelne forme gena
Genetika
Broj strana: 16

Fonetika i fonologija

Fonetika i fonologija

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Fonetika i fonologija, srpski jezik, srednja skola, fonetika, fonologija, glasovi, glasovne promene, amplituda |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Tipovi nasleđivanja - prezentacija

Tipovi nasledjivanja, prezentacija iz genetike. Tipovi nasledjivanja, genetika, prezentacija, poligenija, krvne grupe, hromozomi, generacije, geni, multipni alelizam, gluvonemi, fenotip, genotip, dominantnost gena, antigen, antitelo
Genetika
Broj strana: 15

Tehnike bojenja hromozoma - prezentacija

Prezentacija, tehnike bojenja hromozoma. Prezentacija, genetika, tehnike bojenja hromozoma, hromozomi, osnovne tehnike traka, tehnika g traka, tripsim, gimza, tehnika fluorescencije, tehnika q traka, tehnika r traka, tehnika c traka, majoticki hromozom
Genetika
Broj strana: 14

Monoklonska antitela

Monoklonska antitela, definicija, proizvodnja monoklonskih antitela, kako deluju na celije kancera. Genetika, monoklonska antitela, definicija, proizvodnja monoklonskih antitela, celije kancera, imunizacija, izolacija, fuzija, selekcija, limfociti, testiranje, izdvajanje, preciscavanje, cuvanje, himerno antitelo, antigenski receptor, dijagnoza infekcija
Genetika
Broj strana: 10

Test razmene sestrinskih hromatida - prezentacija

Test razmene sestrinskih hromatida, prezentacija. Test razmene sestrinskih hromatida, hrimatidi, test, prezentacija, genetika, geotoksikologija, ekologija, dnk, mitoza, timin, sce, frekvenca, celije, deoba celije, blumov sindrom
Genotoksikologija
Broj strana: 13

Zastita pronalazaka

Skripta etika, Zastita pronalazaka. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zastita pronalazaka |
Etika
Broj strana: 3

Heteroza, heritabilnost, genski polimorfizam - prezentacija

Prezentacija Heteroza, heritabilnost, genski polimorfizam. Heteroza, heritabilnost, genski polimorfizam, genetika, prezentacija, potomci, geni, ukrstanje jedinki, podvrste, poluvrste, sestrinske vrste, dobre vrste
Genetika
Broj strana: 10

Ekstracelularni matriks

Skripta genetika, ekstracelularni matriks. Genetika, sreddnja skola, skripta genetika, biologija, ekstracelularni matriks, proteoglikani, molekuli, glikoprotein, proteini |
Genetika
Broj strana: 3

Morfološka struktura hromozoma - seminarski rad

Seminarski rad iz genetike, morfoloska struktura hromozoma. Hromozomi, morfoloska struktura hromozoma, genetika, seminarski rad, osnovi henetike, humani kariotip, metafazni hromozom, satelit, centromera, sekundarna konstrikcija, hromatin, telomere
Genetika
Broj strana: 13

Genske interakcije - prezentacija

Genske interakcije prezentacija. Geni, genske interakcije, genetika, prezentacija, interakcije izmedju gena, dominantno recesivna interakcija, intermedijerno nasledjivanje, kodominantni odnos, krvne grupe, genotip
Genetika
Broj strana: 5

Izvor genetičke varijabilnosti

Beleske sa casa iz biologije, Izvor genetičke varijabilnosti

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, genetika, geneticka varijabilnost, izvor geneticke varijabilnosti, geni, razmena gena
Biologija
Broj strana: 2

Morfogeneza virusa

. Morfogeneza, virusa, virusi, genetika, mutacije |
Virusologija
Broj strana: 2

Eticka i pravna pitanja - biotehnologija

Skripta etika, Eticka i pravna pitanja - biotehnologija. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, biotehnologija, nauka, eticki problemi
Etika
Broj strana: 4

Rizici od tehnika geneticke modifikacije

Skripta etika, Rizici od tehnika geneticke modifikacije. etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo, rizici od tehnika geneticke modifikacije, geneticka modifikacija, rizici gm
Etika
Broj strana: 4

Fonetika i fonologija i anticka drama

Fonetika i fonologija i anticka drama, beleske sa casa. Fonetika, fonologija, anticka drama, drama, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Fonetika kao posebna naucna disciplina

Rad se bavi fonetikom kao naukom, definicije vrsta fonetike, ukratko. Fonetika, kjnizevnost, nauka, jezik, sinhronijski pristup, dijahronijski pristup, artikulaciona fonetika, akustcna fonetika, auditivna fonetika, perceptivna fonetika, komparativna fonetika, istorijska fonetika, instrumentalna fonetika, fonologija, fonematika,
Knjizevnost
Broj strana: 3

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama. Bilogija, slatine, ekoloski tipovi, biljke, soloncak, solonjec, solodj, fitocenologija, morfologija, sinekologija, fiziologija, sinhronologija, singenetika, sistematika, bil zajednice
Biologija
Broj strana: 2

Eticka i pravna pitanja - biopiratstvo

Skripta etika, eticka i pravna pitanja, biopiratstvo. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, biopiratstvo, patent |
Etika
Broj strana: 2

Zakonska regulativa vezana za GMO

Skripta etika. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti
Etika
Broj strana: 3

Korist od tehnika geneticke modifikacije

Skripta genetika, Korist od tehnika geneticke modifikacije. Genetika, korist od tehnika geneticke modifikacije, srednja skola, medicina, zivotna sredina, farmaceutska industrija |
Genetika
Broj strana: 2

Kratka pitanja i odgovori iz genetike

135 blic pitanja sa odgovorima iz genetike. Genetika, blic pitanja genetika, pitanja genetika, tumorski supresori, imunoglobulin, mutacije, genske mutacije, recesivne mutacije, mutageni, zivotna sredina, hemijski agens, bioloski efekti, teratogeni agensi, alkilacija, promutogeni
Genetika
Broj strana: 3

Geneticka uslovljenost covekovog ponasanja

Skripta biologija, Geneticka uslovljenost covekovog ponasanja. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, geneticka uslovljenost covekovog ponasanja, sistem saobracaja, genetika, covekovo ponasanje, covek
Biologija
Broj strana: 2

Morfologija - beleske sa casa

Morfologija, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Morfologija, fonetika, srpski jezik, beleske, srednja skola, sintaksa, glasovno oblicje |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Genetika bakterija, transfer genskog materijala

Skenirano. Genetika, bakterija, bakterije, geni, gen, hormozom, hromozomi, replikacija, transkripcija, rnk, amplifikacija, genski, materijal, transfer, transdukcija, kompetencija, konjugacija |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Zakonska regulativa vezana za GMOu Srbiji

. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti, zakonska regulativa vezana za gmo u srbiji
Etika
Broj strana: 3

Mitohondrijalni genom-materinsko nasledjivanje -prezentacija

Mitohondrijalni genom-materinsko nasledjivanje, prezentacija iz genetike. Mitohondrijalni genom-materinsko nasledjivanje, genetika, prezentacija, geni, genom, neuromuskularne bolesti, proteini, dnk, genetski kod
Genetika
Broj strana: 3

Istorija istrazivanja genske terapije

Istorija istrazivanja genske terapije. Genska terapija, omitin transkarboksilaza, adenovirusni vektor, lekovi, eksperimenti, imunodeficijencija, leukemija, genetski poremecaj |
Genetika
Broj strana: 3

Malarija, thenia solium, thenia saginata

. Malarija, etioogija, djagnoza, thenia, solium, saginata, karakteristike, osobine |
Dijetetika
Broj strana: 1

Retroviridae, HIV, papovaviridae, adenoviridae

. Retroviridae, hiv, papovaviridae, adenoviridae, karakteristike, opis, osobine |
Dijetetika
Broj strana: 2

Celularni - celijski imuni odgovor

Skripta genetika, Celularni imuni odgovor. Genetika, biologija, skripta genetika, srednja skola, celija, celularni celijski imuni odgovor, krvene grupe, odredjivanje krvne grupe, alkohol, vata |
Genetika
Broj strana: 1

Zakonodavstvo Evropske Unije

Skripta etika, Zakonodavstvo Evropske Unije. etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo zakonska regulativa, zakonodavstvo evropske unije, uredbe evropskog parlamenta, evropska komisija
Etika
Broj strana: 2

[1] [1]


"etika" pronađeni su rezultati pretrage 84