Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

faktura

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"faktura" pronađeni su rezultati pretrage 9


Marketing u malom biznisu skripta

Marketing u malom biznisu skripta za finalni ispit. Marketing, biznis, marketing u malom biznisu, promocija, menadzment, skripta marketing, planiranje, segmentiranje trzista, faktura, popusti na cenu, pomotivni miks, funkcije marketinga, proizvod
Marketing
Broj strana: 16

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Projektovanje informacionih sistema - seminarski rad

Seminarski rad na temu projektovanje informacionog sistema za konkretno preduzece. Seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, projektovanje info sistema, preduzece, dobavljac, reklamacija, uplata, otpremnica, faktura, ponuda, zahtev za ponudu, dijagram konteksta, klijent, dijagram toka, interfejs, skladista podataka, tokovi-podata, funkcije, root dijagram, nabavka, racun, hijerarhijski dekomponovan informacioni sistem, obracun reklamacije, matrica, dijagram prethodjenja, opis primitivnih procesa, generisanje narudzbenice, narudzbenica, provera proizvoda, pravljenje kataloga, katalog, modeliranje podataka, entiteti, atributi, sifra proizvoda, sifra dobavljaca, postanski broj, sifra zahteva, sifra uplate, dijagram zavisnosti entiteta, relacioni model podataka, specifikacija
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 16

Vrste materijala

Skenirano. Materijal, nefakturisani, faktura, obaveze, dobavlja?i, na putu, fakturna, vrednost, isporuka, na obradi, na doradi, obrada, dorada, magacin |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Knjigovodstveno evidentiranje seminarski rad

. Dvojno knjigovodstvo, seminarski rad, knjigovodstveno evidentiranje, poverioci, faktura, kupci, nalog za knjizenje |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 13

Knjigovodstveni račun, konto

Pojam i primeri Knjigovodstveni račun, konto. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, konto, kontni racun, knjigovodstveni racun, primeri kontnog racuna, blagajna, ziro racun, aktiva, pasiva, faktura, pocetno stanje
Računovodstvo
Broj strana: 6

Primer knjiženja tekući račun

Primer knjizenja tekuci racun. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, tekuci racun, pojam tekuceg racuna, knjizenje tekuceg racuna, faktura, dobavljac, nalog za isplatu, pocetno stanje, blagajna
Računovodstvo
Broj strana: 4

Poslovna pisma u robnom prometu seminarski rad

Kratka i jasna objašnjenja osnovnih pisanih sastava u poslovnoj korespondenciji na jednom mestu.. Upit, ponuda, porudzbenica, faktura, otpremnica, komisijski zapisnik, bonifikacija, urgencija, reklamacija, tender, seminarski rad, nabavka, prodaja
Kancelarijsko poslovanje
Broj strana: 6

Novi vek

Velika naucna i geografska otkrica, kapitalizam i manufaktura. Pojam, trajanje, primeri, naucna otkrica, geografska otkrica, novi vek, kapitalizam, manufaktura |
Istorija
Broj strana: 3


"faktura" pronađeni su rezultati pretrage 9