Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

filozofija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"filozofija" pronađeni su rezultati pretrage 26


Niceova biografija na ruskom jeziku

. Nice, filosofija, biografski podaci |
Filozofija
Broj strana: 150

Pojam, podela filozofije skripta

1. Ime i pojam filozofije
2. Podela filozofije
3. Prakticna filozofija
4. Discipline filozofije
5. Opsti karakter helenske filozofije
6. Helenska prakticna filozofija
7. Miletska skola
8. Pitagorejska filozofija
9. Elejska skola
10 Heraklitova filozofija

ukupno 33 lekcija
. Filozofija, pojam filozofije, podela filozofije, teorijska filozofija, prakticna filozofija, retorika, poetika, discipline filozofije, helenska filozofija, miletska skola
Filozofija
Broj strana: 15

Kenozoik biljni svet seminarski rad

. Kenozoik, kenozoik biljni svet, biljni svet, seminarski rad, ekologija, ekologija seminarski rad, kenozojska era, zivot u kenozojskoj eri |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 18

Tomas Mor- Utopija

. |
Filozofija
Broj strana: 12

Kenozoik biljni svet prezentacija

. Kenozoik, kenozoik biljni svet, biljni svet, prezentacija, ekologija, ekologija prezentacija, kenozojska era, zivot u kenozojskoj eri |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 15

Prikaz obicaja na sceni

Obradjena je rekonstrukcija obreda iz bosilegradskog kraja. Obredna igra, tradicionalna igra, filozofija sa etikom, obicaji, obicaju na sceni, seminarski rad |
Filozofija sa etikom
Broj strana: 12

Platonova politička filozofija - seminarski rad

Platonova politicka filozofija seminarski rad. Platon, drzava, sokrat, platonova politicka filozofija, politicki sistemi, platonovi zakoni, platon zivot i delo, mit o pecini, platonova drzava
Politicki sistemi
Broj strana: 10

Toma Akvinski

Toma Akvinski, jedan je od največih teologa i filozofa Srednjeg vijeka.Njegova učenja su i danas veoma zastupljena i popularna.U ovom Seminarskom radu pisat ču o temama kojima se bavio Toma Akvinski i koje su bile i ostale teme o kojima se razgovara i diskutuje.To su teme koje je Toma najbolje objasnio,a teme su: bog i svijet,filozofija i teologija,o postojanju boga i Tomini dokazi o postojanju boga,problem spoznaje,karakter Tomine filozofije,o Biću i Suštini i sta se ozbačava izrazima Bića i Suštine i teorija o lijepom u Srednjem vijeku.Takođe ču napisati nesto i o završetku Skolastike u kojoj je Toma Akvinski imao znacajnu ulogu.. Toma akvinski, filozofija, seminarski rad
Filozofija
Broj strana: 15

Istorijski razvoj fiziologije i biologije u 20. veku seminarski rad

. Fiziologija, biologija, istorija fiziologije i biologije, istorijsk razvoj fiziologije u 20 veku, istorijski razvoj biologije u 20 veku, seminarski rad, seminarski rad ekologija |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 14

Razvoj fiziologije i biohemije u XX veku prezentacija

. Biohemija, fiziologija, razvoj fiziologije u 20 veku, razvoj biohemije u 20 veku, prezentacija, starling, bejlis |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 10

Ekstraterestrijalni život prezentacija

. Ekstraterestrijalni zivot prezentacija, ekstraterestrijalni zivot, ekologija, ekologija prezentacija, prezentacija, istorija i filozofija biologija prezentacija |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 15

Moj pogled na metodologiju - filozofija

. |
Filozofija sa etikom
Broj strana: 1

Stavovi

. Stavovi, vrste stavova |
Filozofija sa etikom
Broj strana: 15

Sofisti i Kantovo određenje prosvetiteljstva seminarski rad

. Sofisti, kant, seminarski rad, kant sofisti, filozofija vaspitanja, filozofija vaspitanja seminarski rad |
Filozofija vaspitanja
Broj strana: 13

Biografija - Erazmo Roterdamski

. Erazmo roterdamski filozof |
Filozofija
Broj strana: 5

Akcionarsko drustvo seminarski rad

Sta je akcionarsko drustvo, karakteristike, nacini osnivanja, objasnjenje obaveza osnivaca itd.. Prava, osnivaci, obaveze, organi, zastita, znacaj, statut, seminarski rad, akcionarsk drustvo seminarski rad
Filozofija
Broj strana: 7

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Problem jezika kod Gadamera seminarski rad

. Problem jezika kod gadamera, problem jezika kod gadamera seminarski rad, seminarski, seminarski rad, filozofija jezika, filozofija jezika seminarski rad, filozofija, jezik kao medijum hermeneutickog iskustva
Filozofija jezika
Broj strana: 10

Šopenhauerov pojam genija seminarski rad

. Sopenhauer, filozofija, sopenhauerov pojam genija, artur sopenhauer, seminarski rad, seminarski rad filozofija, genije, sopenhauer genije |
Istorija
Broj strana: 7

Uvod u lingvistiku

. Uvod, lingvistiku, lingvistika, nauka, jezik, strukturalizam, naucna, disciplina, sinhronija, filozofija, nemacki, nemci, varijeteti, komunikativna, situacija |
Lingvistika
Broj strana: 9

Sistem kvaliteta po Armandu Feigenbaumu seminarski rad

Uvod 3
1.Ko je Armand Fegenbaum? 4
2.Koje su osnovne karakteristike ranih radova Armand Fegenbaum? 5
3. Na kojim nivoima se provodi filozofija totalne kontrole kvaliteta (TQC)? 8
4. Šta odlikuje filozofiju kvaliteta Armanda Fegenbauma u njegovoj zreloj fazi 90. godina XX vijeka? 10
5. Kako je Fegenbaumov rad prihvaćen u svijetu? 11
Zaključak
. Sistem kvaliteta po armandu feigenbaumu, seminarski rad, seminarski, menadzment, upravljanje kvalitetom, armand fegenbaum
Menadzment
Broj strana: 10

Ekstraterestrijalni život seminarski rad

. Ekologija, ekstraterestrijalni zivot, seminarski rad, ekstraterestrijalni zivot seminarski rad, istorija i filozofija biljaka |
Istorija i filozofija biologije
Broj strana: 10

Struktura i razvoj društvene svijesti

Materijal obrađuje strukturu i razvoj društvene svijesti, kroz objašnjavanje pojmova, razvoja i djelovanje segmenata (Filozofije, Umjetnosti, Religije, Morala, Nauke i ideologije) koji su bitno utjecali na sam nastanak i razvoj te današnju strukturu društvene svijesti.. Filozofija, umjetnost, religija, moral, nauka, ideologija, diogen iz sinope
Sociologija
Broj strana: 5

Policija u zajednici, pratnerstvo, problemska orijentacija, prevencija, filozofija, strategija

Policija u zajednici, pratnerstvo, problemska orijentacija, prevencija, filozofija, strategija. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, partnerstvo, policija u zajednici, strategija policije u zajednici, filozofija policije u zajednici
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Prodor Turaka na Balkan seminarski rad

. Turci osmanlije, raspad srpskog carstva, prodor turaka na balkan, balkansko poluostrvo, osmansko carstvo |
Filozofija
Broj strana: 6

G

Hg. Hfg |
Filozofija
Broj strana: gfh


"filozofija" pronađeni su rezultati pretrage 26