Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

finansijske

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"finansijske" pronađeni su rezultati pretrage 7


Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Pretpostavke finansijske anallize

. Finansijska analiza, formalne pretpostavke, materijalne pretpostavke |
Poslovne finansije
Broj strana: 12

Investicije

. Investicije, egzogena, varijabla, uloga, podela, realne, finansijske, faktori |
Makroekonomija
Broj strana: 3

Kreditne institucije

. Kreditne, institucije, komercijalne, banke, banka, ?tedionice, finansijske, kompanije, kompanija, vrste, karakteristike |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Ulaganje novčanih sredstava u finansijske oblike imovine

Skenirano. Ulaganje, nov?anih, sredstava, finansijske, oblike, imovine, osnovnih, sredstava, zalihe, nov?ana, sredstva, oblici, imovina, osnovni, hartije, vrednosti, dugoro?ni, plasmani, u?e??e, akcije, obveznice, blagajni?ki, zapisi, prometna, vrednost, obrtna, imovina, dugoro?ni
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3

Perspektive bankarstva

. Perspektive, bankarstva, finansijski, sektor, smanjivanje, barijere, finansijske, transformacije, finansijske, strukture, bankarstvo, kreditni, rizik, likvidnost, kamatni, tr?i?ni, bilans, agregat, agregati, aktiva, pasiva, transakcioni, bar, ?tedni, oro?eni, potencijal, plasman, obavezne, rezerve, sigurnosne, bo?na, transformacija
Bankarstvo
Broj strana: 4

Preduzetnici, zadruge, poslovne banke, javna društva

Skripta obligaciono pravo: preduzetnici, javna preduzeca, zadruge, poslovne banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuca drustva, berze, privredne komore. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, preduzetnici, preduzeca, zadruge, javna preduzeca, poslovne banke, finansijske organizacije, privredna komora, berze, osiguravajuca drustva, osiguranja, uslovi za osnivanje preduzeca, osnivanje preduzeca
Obligaciono pravo
Broj strana: 5


"finansijske" pronađeni su rezultati pretrage 7