Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije" pronađeni su rezultati pretrage 39


Fiziologija granicnih membrana

skripta fiziologija, fiziologija granicnih membrana. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, membrana, granicna membrana, fiziologija granicne membrane, celijska membrana, kapilarna membrana
Fiziologija
Broj strana: 4

Ogledi oto levi i vegetativna regulacija srcane aktivnosti

skripta fiziologija, Ogledi oto levi i vegetativna regulacija srcane aktivnosti. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, ogledi, oto levi, srcana aktivnost, vegetativna regulacija srcane aktivnosti, ogledi oto levi
Fiziologija
Broj strana: 3

Analogija izmedju nervnog vlakna i koakijalnog kabla

skripta fiziologija, Analogija izmedju nervnog vlakna i koakijalnog kabla. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, nervna vlakna, koakijalni kabal, kabal, analogija izmedju nervnog vlakna i koakijalnog kabla
Fiziologija
Broj strana: 2

Akcioni potencijal - Njetove faze

skripta fiziologija, Akcioni potencijal - Njetove faze. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, akcioni potencijal, njetove faze
Fiziologija
Broj strana: 1

Bioenergetske kodnuktorske aktivnosti

skripta fiziologija, Bioenergetske kodnuktorske aktivnosti. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, bioenergija, bioenergetske kodnuktorske aktivnosti, nervna vlakna, nervni elementi, manometarska metoda, kalorimetrijski postupci
Fiziologija
Broj strana: 1

Donanova ravnoteža i Nerstov zakon (jednačina)

skripta fiziologija, Donanova ravnoteza i Nerstov zakon (jednacina). Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, donanova ravnoteza, nerstov zakon, nestorova jednacina, potencijal membrane
Fiziologija
Broj strana: 2

Fligerova pravila i zakon polarnog dejstva struje

skripta fiziologija, Fligerova pravila i zakon polarnog dejstva struje. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, figerova pravila, dejstvo struje, polarno dejstvo struje, struja, zakon polarnog dejstva struje
Fiziologija
Broj strana: 4

Intra i ekstracelularna distribucija jona i zakon difuzije

skripta fiziologija, intra i ekstracelularna distribucija jona i zakon difuzije. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, zakon difuzije, distribucija jona, intracelularna distribucija jona, ekstracelularna distribucija jona
Fiziologija
Broj strana: 1

Struktura miozinskih i aktinskih filamenata

skripta fiziologija, Struktura miozinskih i aktinskih filamenata. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, struktura filamenata, milozinski filamenat, aktinski filamenat, struktura miozinskih i aktinskih filamenata
Fiziologija
Broj strana: 2

Dužinska konstansa i otpor membrane

skripta fiziologija, Duzinska konstansa i otpor membrane. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, duzinska konstansa, vremenska konstansa, membrana, otpor membrana, konstansa
Fiziologija
Broj strana: 2

Sarkomera i njene primene pri kontrakciji

skripta fiziologija, Sarkomera i njene primene pri kontrakciji. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, sarkomera, sarkomera i njene primene pri kontrakciji, kontrakcija
Fiziologija
Broj strana: 1

Vidovi mišićne kontrakcije

skripta fiziologija, Vidovi misicne kontrakcije. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, misicna kontrakcija, vidovi misicne kontrakcije, uloga misicne kontrakcije, duzina misica
Fiziologija
Broj strana: 3

Mreznjaca i fotoreceptori

skripta fiziologija, Mreznjaca i fotoreceptori. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, mreznjaca, fotoreceptori, talasna duzina, celije
Fiziologija
Broj strana: 2

Jonske struje kroz membranu

skripta fiziologija, Jonske struje kroz membranu. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, membrana, jonska struja, jonske struje kroz membranu
Fiziologija
Broj strana: 4

Tubularna reasopcija i sekrecija

skripta fiziologija, Tubularna reasopcija i sekrecija. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, sekrecija, reasopcija, turbularna reasopcija, turbularna reasopcija i sekrecija
Fiziologija
Broj strana: 2

Motorna ploca i ogledi Klod - Bernara

skripta fiziologija, Motorna ploca i ogledi Klod - Bernara. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, motorna ploca, ogledi, ogledi klod bernara, motorna ploca i ogledi klod bernara
Fiziologija
Broj strana: 2

Potencijal motorne plocice

skripta fiziologija, Potencijal motorne plocice. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, plocice, motorne plocice, potencijal mmotorne plocice
Fiziologija
Broj strana: 1

Stimulus, eksitacija, prag nadražaja

skripta fiziologija, Stimulus, eksitacija, prag nadrazaja. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, stimulus, eksitacija, prag nadrazaja, stimulus eksitacija prag nadrazaja, nervni impuls, brzina nervnog impulsa
Fiziologija
Broj strana: 2

Uho, fonoreceptori i zvucni talasi

skripta fiziologija, Uho, fonoreceptori i zvucni talasi. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, uho, srednje uvo, spoljasnje uvo, unutrasnje uvo, fonoreceptori, zvucni talasi, zvuk
Fiziologija
Broj strana: 2

Zavisnost nadražljivosti od polarizovanosti u mirovanju

skripta fiziologija, Zavisnost nadrazljivosti od polarizovanosti u mirovanju. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, nadrazljivost, polarizovanost, zavisnost nadrazljivosti od polarizovanosti u mirovanju
Fiziologija
Broj strana: 1

Mehanoreceptori skeletnih mišića

skripta fiziologija, Mehanoreceptori skeletnih misica. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, receptori, skeletni misici, mehanoreceptori skeletnih misica
Fiziologija
Broj strana: 1

Popustljivost membrana u mirovanju

skripta fiziologija, Popustljivost membrana u mirovanju. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, membrana, celijska membrana, popustljivost membrane, popustljivost membrane u mirovanju
Fiziologija
Broj strana: 2

Efektorno - receptorni sistem

skripta fiziologija, Efektorno - receptorni sistem. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, receptori, efektorno receptorni sistem, efektorni sistem, receptorni sistem
Fiziologija
Broj strana: 2

Adaptacija receptora

skripta fiziologija, Adaptacija receptora. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, adaptacija receptora, receptori
Fiziologija
Broj strana: 1

Autonomni nervni sistem

skripta fiziologija, Autonomni nervni sistem. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, nervni sistem, autonomni nervni sistem, autonimni sistem, snc
Fiziologija
Broj strana: 1

Ogledi sa Panicijevim telascem

skripta fiziologija, Ogledi sa Panicijevim telascem. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, ogledi, ogledi sa panicijevim talascem
Fiziologija
Broj strana: 1

Uloga i resinteza ATP

skripta fiziologija, Uloga i resinteza ATP. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, atp, uloga i resinteza atp, resinteza atp
Fiziologija
Broj strana: 1

Glatki mišići

skripta fiziologija, Glatki misici. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, misici, glatki misici
Fiziologija
Broj strana: 1

Razlike izmedju elektrotonicnih i akcionih potencijala

skripta fiziologija, Razlike izmedju elektrotonicnih i akcionih potencijala. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, elektrotonicni potencijal, akcioni potencijal, ralika izmedju elektrotonicnog i akcionog potencijala
Fiziologija
Broj strana: 1

Šematski prikaz odnosa generatorskog potencijala

skripta fiziologija, Sematski prikaz odnosa generatorskog potencijala, kriticne hipopolarizacije, aferentne impulsacije. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, generatorski potencijal, hipopolarizacija, afertne impulsacije, sematski prikaz odnosa generatorskog potencijala kriticne hipopolarizacije aferetne impulsacije
Fiziologija
Broj strana: 1

T sistem i njegova uloga u kontrakciji

skripta fiziologija, T sistem i njegova uloga u kontrakciji. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, t sistem, kontrakcija, t sistem i njegova uloga u kontrakciji
Fiziologija
Broj strana: 1

Termoreceptori, osnovi podaci

skripta fiziologija, Termoreceptori, osnovi podaci i opticki apart kicmenjaka. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, termoreceptori, osnovni podaci termoreceptori, fizicko tonicni termoreceptori, centralni termoreceptori, optcki aparat kicmenjaka, kicmenjaci
Fiziologija
Broj strana: 2

Elektrokardiogram EKG

skripta fiziologija, Elektrokardiogram EKG. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, elektrokardiogram, ekg, klasicni ekg, qrs, elektricna aktivnost komore, komora
Fiziologija
Broj strana: 1

Opšte karakteristike receptora

skripta fiziologija, Opste karakteristike receptora. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, receptori, karakteristike receptora, opste karakteristike receptora, mehanoreceptori
Fiziologija
Broj strana: 1

Geneza impulsa u miokardu

skripta fiziologija, Geneza impulsa u miokardu. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, geneza, geneza impulsa, miokard, geneza impulsa u miokardu
Fiziologija
Broj strana: 1

Skeletni mišići i njihove karakterisitke

skripta fiziologija, Skeletni misici i njihove karakterisitke. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, skelet, skeletni misici, skeletni misici i njihove karakteristike, karakteristike skeletnih misica
Fiziologija
Broj strana: 2

Neurogram

skripta fiziologija, Nervna celija, Neurogram. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, nnervna celija, neuron, nervni impuls, neurogram
Fiziologija
Broj strana: 1

Miokard i njegove specificnosti

skripta fiziologija, Miokard i njegove specificnosti. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, miokard, specificnosti miokarda, miokard i njegove specificnosti
Fiziologija
Broj strana: 1

Nervna celija, neuron i nervni impuls

skripta fiziologija, Nervna celija, neuron i nervni impuls. fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, nervna celija, neuron, nervni impuls, telo nervne celije, neurit
Fiziologija
Broj strana: 2


"fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije" pronađeni su rezultati pretrage 39