Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

formula

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"formula" pronađeni su rezultati pretrage 13


Binomna formula seminarski rad

. Binomna formula, isak njutm, seminarski rad, matematicka otkrica isaka njutna, matematika |
Matematika
Broj strana: 20

Rad sa formulama u excelu

. |
Informatika
Broj strana: 14

Ekonomija

Rad na temu Ljudski resursi, izbor i selekcija kandidata, formular za prijavljivanje.... Ljudski resursi, ekonomija, ekonomski fakultet, selekcija kandidata, izbor kandidata, konkurencija, ponuda, traznja, suficit, deficit, intervju, testovi
Ljudski resursi
Broj strana: 15

Dvojni i trojni, krivolinijski i površinski integrali

Dvojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, smena promenljivih pomoću polarnih koordinata), trojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, cilindrične i sferne koordinate), krivolinijski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), krivolinijski integral druge vrste (izračunavanje), površinski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), površinski integral druge vrste (izračunavanje), formule Grina, Stoksa i Ostrogradskog, . Dvojni integral, trojni integral, polarne koordinate, cilindri?ne koordinate, sferne koordinate, krivolinijski integral, povr?inski integral, prva vrsta, druga vrsta, grinova formula, stoksova formula, ostrogradski
Matematika
Broj strana: 17

Hemijska veza, hemijske formule

Hemijske veze i primeri.. Hemijska veza, hemijske formule, hemija, srednja, skola, kovalentna, veza, jonska, veza, kvalitativno, znacenje, kvantitativno, znacenje, molekulska, formula, gradjenje, molekula, nepolarna, polarna, jednostruka, veza, dvostruka, veza, trostruka, veza
Hemija
Broj strana: 6

Talesova teorema prezentacija

Sadrzi formulaciju Talesove teoreme, konstrukciju tangente i zadatke . Talesova teorema, konstrukcija tangente, matematika, geometrija, prezentacija, talesova teorema zadaci, zadaci |
Matematika
Broj strana: 10

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Pitagorina teorema

. Pitagora, pitagorina teorema, formula |
Matematika
Broj strana: 1

Rad, energija, ZOE, oscilacije

Skalarni proizvod, snaga, kineticka energija, definicije i objasnjenje sa formulama, potencijalna energija, zakon o odrzanju mehanicke energije ZOME, zakon o odrzanju energije ZOE, sila elasticnosti, hukov_zakon, oscilacije. Skalarni proizvod, kineticka energija, definicije, formule, potencijalna energija, mehanicka energija, zome, zoe, sila elasticnosti, hukov zakon, oscilacije,
Fizika i merenja
Broj strana: 9

Konjuktiv

Konjuktiv, subjunctive mood, upotreba, vrste, primeri. Konjuktiv, subjunctive mood, klase, madatorni, formula, upotreba, klauze, wish, propose, suppose, i\\ d rather, it\\ s high time, adverbijalne, if, as if, as though, though, koncicionalne, kondicionali
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Ostala procesualna sredstva

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, procesualna-sredstva, legis, legis akcioni postupak, vrste legis postupka, sudjenje, kako je izgledalo sudjenje, formularni postupak, ekstraordinarni postupak
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Njutnovi zakoni

Ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Kretanje tela pod dejstvom sile zemljine teze i sila trenja - prezentacija

Prezentacija Kretanje tela pod dejstvom sile zemljine teze i sila trenja. Hitac Navise,hitac hanize,slobodan pad. Fizika, prezentacija, sila, trenja, sila zemljine teze, hitac navise, hitac nanize, slobodan pad, padanje tela, visina, vertikalni hitac, formula
Fizika
Broj strana: 5


"formula" pronađeni su rezultati pretrage 13