Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

futur

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"futur" pronađeni su rezultati pretrage 22


Future Forms

Future Forms, primeri, upotreba. Future, going to, future simple, present continuous, will, primeri, vazbanje, prevod |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Future Simple

. Engleski, jezik, budu?e, vreme, future, simple, tense |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Futur - priprema

. |
Bosanski jezik
Broj strana: 2

Futur priprema za čas

. Peti razred, glagolski oblici, futur, srpski jezik, priprema za cas srpski jezik, priprema za cas futur |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Avangardni pravci u spanskoj poeziji XX veka

. Futurizam (el futurismo), dadaizam (el dadaismo), kreacionizam (el creacionismo), ultraizam (el ultraismo), knji?evni purizam (el purismo literario), nadrealizam (el surrealismo) |
Knjizevnost
Broj strana: 17

Future perfect vežbanje

. Engleski jezik, vezbanje engleski jezik, engleski, engleski vezbanje, future perfec, future perfect vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Buduca vremena - vezbanje

Stavi glagol u odgovarajuce buduce vreme - Present Simple, Present Continuous, future Simple, be going to + infinitive. Present simple, future simple, will, be going to, present continuous, buduce vreme, future tenses, buducnost, buduca vremena
Engleski jezik
Broj strana: 2

Futur II, složeni glagolski oblik

futur II, glagolski oblik

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, slozen glagolski oblik, futur 2 slozeni glagolski oblik |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Izrazavanje buducnosti

Izrazavanje buducnosti, vremena i konstrukcije sa primerima. Buducnost, prosto buduce, vreme, future, tense, shall, will, shan\\ t, won\\ t, infinitiv, aspekatske forme, buduci, perfekt, perfect, have, perfektivni, osnovno, znacenje, pomereno, pomerena, znacenja, progresiv, progressive, continuous, prodresivni, perfektivno-progresivni, leksicki, glagol, prost, prezent, present, preterit, past, simple, sadasnji, be going to, be about to, be to
Kontrastivna analiza
Broj strana: 5

Prirodni resursi i zaštita

Prirodni resursi i njihova podela, prirodna bogatstva i njihova podela, načela OUN-a, resursi koji utiču na geološku podlogu, podloga i njena podela, pustinje i polupustinje. Sunce, vazduh, vetar, kamen, pesak, prirodna bogatstva, oun, futuristi, zemlja, geolo?ka podloga, stene, pustinje, polupustinje, dezertifikacija, botani?ka ba?ta
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 5

Slaba promena glagola

. Slaba, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, particip, partizip, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, imperativ, pasiv, werden
Lingvistika
Broj strana: 7

Modalnost

. Modalnost, modalitat, kategorija, konjuktiv, kondicional, futur |
Lingvistika
Broj strana: 3

Glagolski oblici

Sve vezano za glagolske oblike mozete ovde saznati. Ovo je gradivo iz 5-og i iz 6-og razreda !. Glagolski, oblici, infinitiv, infinitivna, osnova, prezent, perfekat, futur, radni, glagolski, pridev, aorist, potencijal, imperativ, futur, 2, imperfekat, pluskvamperfekar, trpni, glagolski, pridev, glagolski, prilog, sadasnji, glagolski, prilog, prosli, srpski, jezik, osnovna, skola, 5, razred, 6, razred
Srpski jezik
Broj strana: 10

Indikativ futura prvog pomoćnog glagola biti, postojati

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Indikativ futura prvog pomoćnog glagola

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, biti, postojati, indikativ pomocnog glagola, indikativ futura prvog pomo?nog glagola, pomocni glagol biti
Latinski jezik
Broj strana: 2

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv |
Lingvistika
Broj strana: 4

Aktiv i pasiv

AKtiv i pasiv, primeri kroz vremena. Aktiv, pasiv, perfekat, pluskvamperfekat, futur i, futur ii, imperativ, potencijal, prezent, aorist |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glagolski oblici

. Glagoli, glagolski oblici, srpski jezik, glagoli srpski jezik, priprema zac as, glagolski blici, infinitiv, prezent, futur |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

Glagolski oblici - tabela podsetnik

Kratak podsetnik za lako snalaženje sa glagolskim oblicima: sa primerima i kratkim definicijama. Vrlo praktično. . Glagolski oblici, vremena, na?ini, neli?ni glagolski oblici, primeri, prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur 1, futur 2, imperativ, potencijal, infinitiv, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev, glagolski prilog sada?nji, glagolski prilog pro?li
Srpski jezik
Broj strana: 2

Глаголски облици (презент, перфекат и футур I)

Obnavljanje gradiva, 5. razred. Prezent, perfekat, futur i, glagolski oblici, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Glagoli

. Glagoli, vrste, glagola, prelazni, neprelazni, povratni, pomocni, promena, proslo, vreme, imperfekat, perfekt, plusquamperfekt, futur, indikativ, i, ii, konditional, imperativ |
Lingvistika
Broj strana: 3

Pasiv

. Pasiv, oblici, upotreba, prezent, perfekt, preterit, pluskvamperfekat, futur, konjuktiv |
Lingvistika
Broj strana: 3

Glagolski oblici

Kratka podela glagolskih oblika.. Glagol, glagolski, oblik, prosti, slozeni, licni, nelicni, prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur, i, futur, ii, imperativ, potencijal, radni, trpni, prilog, prosli, prilog, sadasnji,
Srpski jezik
Broj strana: 1


"futur" pronađeni su rezultati pretrage 22