Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

glagolski oblici

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"glagolski oblici" pronađeni su rezultati pretrage 17


Glagolski oblici

Pojam glagola i glagolski oblici. Glagoli, glagolski oblici, pojam glagola, reci, prelazni glagoli, neprelazni glagoli, povratni glagoli |
Srpski jezik
Broj strana: 40

Glagolski oblici

Sve vezano za glagolske oblike mozete ovde saznati. Ovo je gradivo iz 5-og i iz 6-og razreda !. Glagolski, oblici, infinitiv, infinitivna, osnova, prezent, perfekat, futur, radni, glagolski, pridev, aorist, potencijal, imperativ, futur, 2, imperfekat, pluskvamperfekar, trpni, glagolski, pridev, glagolski, prilog, sadasnji, glagolski, prilog, prosli, srpski, jezik, osnovna, skola, 5, razred, 6, razred
Srpski jezik
Broj strana: 10

Glagolski oblici

. Glagoli, glagolski oblici, srpski jezik, glagoli srpski jezik, priprema zac as, glagolski blici, infinitiv, prezent, futur |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

Vežbanje glagolski oblici

Vezbanje srpski jezik, glagolski oblici

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, glagolski oblici, glagoli, vezbanje srpski jezik, imperfekat, glagoli srpski jezik, gramatika srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 4

Glagolski oblici

Kratka podela glagolskih oblika.. Glagol, glagolski, oblik, prosti, slozeni, licni, nelicni, prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur, i, futur, ii, imperativ, potencijal, radni, trpni, prilog, prosli, prilog, sadasnji,
Srpski jezik
Broj strana: 1

Vežbanje glagolski oblici

Vežbanje gagolski oblici

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagolski oblici, glagoli, vezbanje glagoli, vezbanje srpskijezik, vezbanje glagolski oblici
Srpski jezik
Broj strana: 3

Glagolski oblici utvrdjivanje

. glagolski oblici utvrdjivanje priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana:

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Glagolski oblici - tabela podsetnik

Kratak podsetnik za lako snalaženje sa glagolskim oblicima: sa primerima i kratkim definicijama. Vrlo praktično. . glagolski oblici, vremena, na?ini, neli?ni glagolski oblici, primeri, prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur 1, futur 2, imperativ, potencijal, infinitiv, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev, glagolski prilog sada?nji, glagolski prilog pro?li
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glagolski prilog sadašnji

glagolski prilog sadašnji

Napomena rad je rucno pisan

. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagolski prilog sadasnji, oblici reci, glagolski prilog, nastavci glagolski prilog sadasnji
Srpski jezik
Broj strana: 2

Slaba promena glagola

. Slaba, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, particip, partizip, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, imperativ, pasiv, werden
Lingvistika
Broj strana: 7

Vežbanje glagoli

Vežbanje glagoli

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagoli, glagosli oblici, vezbanje glagoli, vezbanje glagolski oblici, vezbanje srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Promena glagola

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Promena glagola

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, glagoli, promena glagola, glagolski oblici
Latinski jezik
Broj strana: 3

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 4

Izvođenje imenica, izvođenje prideva, izvođenje glagola

Vezbanje srpski jezik, glagolski oblici

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, gramatika srpski jezik, reci, izvodjenje imenica, izvodjenje prideva, izvodjenje glagola, gradjenje reci srpski jezik, slozene reci, porodica reci, izvodjenje rec
Srpski jezik
Broj strana: 6

Futur priprema za čas

. Peti razred, glagolski oblici, futur, srpski jezik, priprema za cas srpski jezik, priprema za cas futur |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Глаголски облици (презент, перфекат и футур I)

Obnavljanje gradiva, 5. razred. Prezent, perfekat, futur i, glagolski oblici, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 4


"glagolski oblici" pronađeni su rezultati pretrage 17