Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

gubitak

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"gubitak" pronađeni su rezultati pretrage 11


Potencijali za razvoj geoturizma u zaledju Budvanske rivijere seminarski rad

1. Sta je to GEOTURIZAM ?

Geoturizam je ukratko definiran kao turizam koji podržava, podupire, unaprijeđuje i uvažava geografski karakter mjesta koje se posjećuje – njegov okoliš, kulturu, estetiku, naslijeđe i dobrobit ljudi koji tamo obitavaju.
Koncept održivog turizma nije nikakva novost kod turističkog planiranja destinacija, ali je u prošlosti takav koncept ponajprije podrazumjevao podupiranje u očuvanju ekološke ravnoteže okoline i minimiziranje negativnih utjecaja masovnog turizma. E sad, pojam geoturizma je blisko povezan sa tim konceptom ali znatno proširen jer ne samo da ima veze sa očuvanjem geografskog karaktera destinacije nego uvažava punu kombinaciju prirodnih obilježja i karaktera ljudi koje razlikuju jednu destinaciju od druge. Najbliži su ovom konceptu danas agroturizam i ekoturizam, ali geoturizam pod kapu stavlja i njih i druge forme i znatno proširuje priču.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.

. Turizam, geoturizam, potencijali za razvoj geoturizma, budvanska rivijera, prostor, seminarski rad, geografija, budva, kulturne manifestacije
Turizam i prostor
Broj strana: 29

Biznis plan

Celokupan biznis plan preduzeća, priroda posla (proizvod, kupci, promocija, distribucija), ključni ljudi, plan prodaje, obrazac potražnje, politika obrazovanja cena, kako stići do kupca, prognoza dobiti, finansijska osnova, upravljački informacioni sistem, prognoza novčanih tokova za prvu godinu, prognoza dobiti/gubitka, isplate po mesecima . Biznis plan, plan, biznis, preduze?e, priroda posla, proizvod, kupci, promocija, distribucija, ljudi, plan prodaje, prodaja, obrazac, potra?nja, obrazac potra?nje, obrazovanje cena, cene, dobit, finansijska osnova, informacioni sistem, nov?ani tokovi, gubitak, isplate
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 16

Kreditni rizik - seminarski rad

Seminarski rad na temu Bankarski rizik. Kreditni rizik, bankarstvo, eksterni faktori, interni faktori, kreditna politika, kreditni miks, gubitak, stresni gubitak, merenje gubitka, poslovni rizik, moralni:rizik, rizik vlasnistva, zajmotrazilac, zakon
Bankarstvo
Broj strana: 13

Račun dobitka ili gubitka

Materijal sadrži sve vezano za račun dobitka i gubitka, definicije dobitka i gubitka, bruto rezultat, bruto dobitak/gubitak.... Racun dobitka, racun gubitka, dobitak, gubitak, bruto rezultat, finansijsko poslovanje
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Bilans - osnovni finansijski izveštaj - prezentacija

Prezentacija na temu Bilans, bilans stanja i bilans uspeha. Bilans, bilans stanja, bilans uspeha, finansijski izvestaj, knjigovodstvo, racunovodstvo, dobitak, gubitak, prihod, rashod, vrste bilansa, imovinski bilans, bilans kretanja, bilans utvrdjivanja uspeha, neto bilans, bruto bilans, pocetni bilans, krajnji bilans, aktiva, pasiva
Racunovodstvo
Broj strana: 10

Monitoring

Skenirano. Monitoring, kreditni, zahtev, komapnija, procena, kreditne, sposobnosti, kreditna, sposobnost, spol, informacije, rejting, rizik, pozicioni, limit, kapital, banka, karakter, kapacitet, kolateral, vrste, substandardni, sumnjivi, zajmovi, gubitak
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 4

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Troškovi, reagibilnost, granični troškovi

Skenirana skripta. Tro?kovi, reagibilnost, tro?kova, koeficijent, reagibilnosti, marginalni, grani?ni, slojeviti, gubitak |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Raščlanavanje bilansa na račune, zaključak računa i sastavlj

Skenirana skripta. Ra??lanavanje, bilansa, ra?une, zaklju?ak, ra?una, sastavljanje, bilansa, ra?un, bilans, slabosti, jednostrani, tabelarni, oblik, aktivni, bilans, aktiva, pasiva, pasivni, ra?uni, rashoda, prihoda, rashodi, prihodi, saldo, dobitak, gubitak
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 8

Koncept i struktura kreditnog rizika

. Koncept, struktura, kreditnog, rizika, kreditni, rizik, o?ekivani, neo?ekivani, gubitak, streni, za?tita, trendovi, trend, selekcija, zahtev, diversifikacija, sistem, limit, klauzule, trendovi, revizija, kamatna, stopa, cilj, restriktivna, monetarna, politika, ekspazivna, upravljanje, valutni, rizik, depresijacija, terminske, transakcije, fju?ersi, opcije, valutne
Bankarstvo
Broj strana: 4

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"gubitak" pronađeni su rezultati pretrage 11