Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

hipoteza

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"hipoteza" pronađeni su rezultati pretrage 5


Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Barovo telo i Meri Lajon hipoteza - prezentacija

Meri lajon hipoteza i barovo telo, prezentacija. Barovo telo, hipoteza, prezentacija, bertran, bar, celija, membrana, hromatin, mukoze, oralne mukoze, somatske celije, metafazne celije, inaktivacija, kariotip, tarnerov sindrom
Ekologija
Broj strana: 14

Odnosi unutar i izmedju zajednica

Odnosi unutar i izmedju zajednica. Zajednica, biologija, forbes, jezero kao mikrokosmos, interesna zajednica, detritus, predatori, karnivore, herbivore, fitofage, planktoni, fotosinteza, bakterija, hrana, lanac ishrane, size efficiensy hipoteza, interferencija, fitoplanktoni, mineralni resursi, zooplankton
Biologija
Broj strana: 6

Statisticko zakljucivanje

Skenirano. Statisticko, zakljucivanje, intervali, poverenja, testiranje, statisti?kih, hipoteza, standardna, gre?ka, aritmeti?ka, sredina |
Statistika
Broj strana: 3

Pravne, običajne i moralne norme

Beleške sa predavanja. Pravne, obi?a, moralne, norme, vrste, pravila, elementi, hipoteza, sankcija, dispozicija |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4


"hipoteza" pronađeni su rezultati pretrage 5