Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

indikativ

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"indikativ" pronađeni su rezultati pretrage 9


Prva konjugacija, indikativ prezenta aktiva

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Prva konjugacija, indikativ prezenta aktiva

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, konjugacija, prva konjugacija, prezent, present, indikativ prezenta aktiva
Latinski jezik
Broj strana: 6

Depoziti

Skenirano. Depoziti, izvor, td, ?d, od, fond, mmf, now, ra?un, banke, rok, dospe?a, certifikati, prenosivi, neprenosivi, indikativni, penzioni |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 5

Indikativ imperfekta pomoćnog glagola biti

Beleske sa casa iz latinskog jezika, indikativ imperfekta pomoćnog glagola, objasnjenje i primeri.

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, pomocni glagol, indikativ imperfekta pomocnog glagola, imperfekat
Latinski jezik
Broj strana: 1

Indikativ imperfekta aktiva svih konjugacija

Beleske sa casa iz latinskog jezika, indikativ imperfekta aktiva svih konjugacija


NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, indikativ imperfekta, konjugacije, indikativ imperfekta aktiva svih konjugacija, predjasnje vreme, nesvrseno vreme
Latinski jezik
Broj strana: 1

Indikativ futura prvog pomoćnog glagola biti, postojati

Beleske sa casa iz latinskog jezika, indikativ futura prvog pomoćnog glagola

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, biti, postojati, indikativ pomocnog glagola, indikativ futura prvog pomo?nog glagola, pomocni glagol biti
Latinski jezik
Broj strana: 2

Slaba promena glagola

. Slaba, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, particip, partizip, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, imperativ, pasiv, werden
Lingvistika
Broj strana: 7

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv |
Lingvistika
Broj strana: 4

Glagoli

. Glagoli, vrste, glagola, prelazni, neprelazni, povratni, pomocni, promena, proslo, vreme, imperfekat, perfekt, plusquamperfekt, futur, indikativ, i, ii, konditional, imperativ |
Lingvistika
Broj strana: 3


"indikativ" pronađeni su rezultati pretrage 9