Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

informacione

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"informacione" pronađeni su rezultati pretrage 23


Informacione tehnologije seminarski rad

. informacione tehnologije u biznisu, informacione, tehnologije, biznis, racunar, seminarski, rad |
Informacione tehnologije
Broj strana: 36

Analiza tržista

Analiza trazista informaciono komunikacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Traziste, analiza trzista, informacione tehnologije, obrazovanje, indistrija, uprava, ikt, tehnologija, trziste, prihod, dobit
Marketing
Broj strana: 25

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

Pojam i karakteristike geografskih informacija, Geografske informacione tehnologije, sistem za globalno pozicioniranje (GPS), daljinska satelitska detekcija. Daljinska, satelitska, detekcija, geografske, informacione, tehnologije, gps, informacija, pozicioniranje, tematske, karte
Geografija
Broj strana: 14

Matične ploče seminarski rad

Matične ploče seminarski rad. Maticne ploce, kompjuteri, racunari, cmos ram, bios, dim, chipset, seminarski rad, ekonomski fakultet, bat, atx, micro atx |
Informacione tehnologije
Broj strana: 23

Maticne ploce - prezentacija

Maticne ploce- prezentacija u Power Pointu. Maticne ploce, seminarski rad, prezentacija, ekonomski fakultet, informacione tehnologije, chipset, bios, socket, tehnologija, intel, gigabyte |
Informacione tehnologije
Broj strana: 15

Struktura hardvera

Seminarski rad, struktura hardvera. Seminarski rad, informatika, racuarstvo, informacione tehnologije, hardver, struktura hardvera, pojam informacione tehnologije, trendovi informacionih tehnologija
Informacione tehnologije
Broj strana: 20

Informacione tehnologije - test

6. grupa, 2009god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Elektronska trgovina seminarski rad

. informacione tehnologije, elektronska trgovina, elektronika, informatika |
Informacione tehnologije
Broj strana: 21

Informacione tehnologije - test1

8. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test2

10. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test3

13. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test4

1. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test5

2. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test6

2. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test7

3. grupa, 2009. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test9

Pismeni ispit, 2. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Pitanja za prijemni informacione tehnologije

Pitanja sa odgovorima za prijemni ispit iz informacionih tehnologija, 50 pitanja. informacione tehnologije, pitanja za prijemni informacione tehnologije, clipboard, copy, baza podataka, prenos podataka, google, caps lock, velika slova, pitanja i odgovori informacione tehnologije, pitanja za kolokvijum informacione tehnologije
Informacione tehnologije
Broj strana: 8

Informacione tehnologije - test10

Pismeni ispit iz informacionih tehnologija, 2. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test8

Pismeni ispit. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 1

Informacione tehnologije - test11

Pismeni ispit iz informacionih tehnologija, 4. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 1

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Pitanja i odgovori računovodstvo

10 blic pitanja sa odgovorima iz racunovodstva. Racunovodstvo, informacione tehnologije, nalog za knjizenje, evidentiranje osnovnih sredstva, glavna knjiga, analiticka evidencija |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Superkompjuteri i njihova primena u modernom poslovanju seminarski rad

. Superkompjuteri, informacione tehnologije, informatika, moderno poslovanje, superkompjuteri i njihova primena, seminarski rad, hardver, softver |
Informacione tehnologije
Broj strana: 7


"informacione" pronađeni su rezultati pretrage 23