Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ishrana

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ishrana" pronađeni su rezultati pretrage 21


Povrede i strana tela jednjaka seminarski rad

UVOD……………………………………………………….……………..3
1. STRANA TELA JEDNJAKA……….……………………..……….6
2. ETIOLOGIJA…………………...………………………..…………6
3. PATOFIZIOLOGIJA………..………………………...…………….7
4. ANAMNEZA………………………………………………...……….8
4.1 KLINIČKI ZNACI STRANOG TELA JEDNJAKA…………………………………………………..…………8
4.2 RTG SNIMCI……………………………………………………9
4.3 EZOFAGOSKOPIJA (ESK)……………………………………9
4.3.1 NEZGODE I KOMPLIKACIJE U TOKU I POSLE EZOFAGOSKOPIJA ………………………………………………..…...10
5. POVREDE JEDNJAKA…………………………………….….…11
5.1 MEHANIČKE POVREDE JEDNJAKA (PERFORACIJE)……………………………………...………………….11
5.2 KLINIČKI ZNACI……………………..………………………….12
5.3TRETMAN………………………………………………………....12
5.4 CERVIKALNE PERFORACIJE………………………………...13
5.5 TORAKALNE PERFORACIJE……………………………...….13
6. HEMIJSKE POVREDE JEDNJAKA (KOROZIJE)…………......…15
6.1 KLASIFIKACIJA………………………………………………..15
6.2 ETIOLOGIJA…………………………………………………….15
6.3 PATOLOGIJA………………………………………………..….16
6.4 KLINIČKA SLIKA KOROZIVNIH POVREDA JEDNJAKA I ŽELUCA……………………………………………………………..……17
6.5 DIJAGNOZA……………………………………………..………18
6.6 TERAPIJA………………………………………………………..19
6.6.1 PRVA POMOĆ BOLESNICIMA SA AKUTNIM KOROZIVNIM POVREDAMA………………………………………..19 6.6.2 LEČENJE AKUTNE I SUBAKUTNE FAZE KOROZIJE………………………………………………………………..20
6.6.3 LEČENJE POSLEDICA KOROZIJE………………...22
6.7 KOMPLIKACIJE KOROZIJE JEDNJAKA………………..…25
6.8 STRANA TELA JEDNJAKA AKTIVACIJA TBC PROCESA (loša ishrana) KARCINOM NA TERENU STENOZA UZROCI SMRTI (2-9%)……………………………………………………….……………..26
Z A K LJ U Č A K……………………………………………..………….27
L I T E R A T U R A……
. Jednjak, seminarski rad, povrede jednjaka, povrede i strana tela jednjaka, orl, medicina
ORL
Broj strana: 29

Ishrana pacijenata sa arterijkom hipertenzijom

. ??????? ????? ???????? |
Zdravstvena nega
Broj strana: 19

Hepatitis B seminarski rad

Etra
Prevalenca HBV infekcije
Akutni hepatitis B
Hronični hepatitis B
Transmisija HBV infekcije
Kliničke karakteristike
Hepatitis B - Dijagnoza
Hepatitis B - Prevencija
Lečenje
Aktivna imunizacija protiv akutnog virusnog Hepatitisa B
Šta treba da znaju žene koje planiraju trudnoću?
ishrana obolelih od akutnog hepatitisa
ishrana obolelih od hroničnog hepatitisa
ishrana obolelih od ciroze jetre
Mere prevencije u zdravstvenim ustanovama
. Hepatitis b, virus, jetra, kupfferove ?elije, vena porta, hepatociti, hbsag antigen, akutni hepatitis, hroni?ni hepatitis b, transmisija, zdravstveni radnici, hemodijaliza, ubodom na iglu, transfuzija krvi, zdravstveni radnik, otporan, kontakt, horizontalni put, vertikalni put, klini?ke karakteristike, preikterusna, ikterusna, rekonvalescentna, pcr, elisa igm, hbsag, hbv, antitela, fulminantni hepatitis, alanin, aspartat, sgot, ast, bilirubin, hepatitis markeri, igm, biopsija jetre, lamivudin, adefovir, entecavir, interferon-alfa, imunizacija, euvax b
Virusologija
Broj strana: 19

Cygnus buccinator

Konzervacione metode. Sistematika, karakteristike, rasprostranjenje, staniste, razmnozavanje, ishrana, konzervacija, metode |
Ekologija
Broj strana: 18

Neophodni hranljivi sastojci

Prezentacija u Power Pointu.
Može poslužiti i ja druge predmete sa sličnom tematikom. Ishrana, hranljive materije, sastojci, magnezijum, kalcijum, voda, natrijum, masne kiseline, masti, soli, joni, zasi?ene, nezasi?ene
Hemija
Broj strana: 13

Resursi proizvodnje hrane

Resursi proizvodnje hrane, osnovni resursi za proizvodnju hrane (zemljište, agrohemijski resursi, ekonomski resursi), poljoprivredna proizvodnja i njena podela, globalni problemi, genetski modifikovana hrana.

NAPOMENA:Materijal je pisan rucno!. Ishrana, ugljeni hidrati, belancevine, masti, proteini, kiseline, zemljiste, agrohemijski resursi, ekonomski resursi, biljke, poljoprivredna proizvodnja, zelene revolucije, podhranjenost, neuhranjenost, preuhranjenost, genetski modifikovana hrana, gm proizvodi
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 9

Ishrana i varenje kod rakova

ishrana i varenje kod rakova, skripta biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ishrana, varenje, ishrana rakova, varenje kod rakova, mikrofaga, mesojedi, zeludac, zvakanje
Biologija
Broj strana: 2

Belančevine, mineralne materije i vitamini

. Belan?evine, vitamini, minerali, hrana, ishrana, namirnice, proteini, proteidi, nukleoproteidi, fosfoproteidi, hemoproteidi, glukoproteidi, lipoproteidi, azotna ravnote?a, telesna te?nost, ko?tano tkivo, kalcijum, fosfor, magnezijum, kalijum, natrijum, hlor, sumpor, gvo??e, bakar, cink, selen, fluor, hipovitaminoza, avitaminoza, folna kiselina, energetske potrebe organizma, biolo?ke potrebe organizma, oksidativni priocesi
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 10

Familija proteidae seminarski rad

Hordati, familija proteidae: Staniste, rasprostranjenost,sistematika, Čovečija ribica- proteus anguinus, istorijat proučavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, životni ciklus i razmnožavanje istih. Crna čovečija ribica, ugroženost vrste.

. Hordati, familija proteidae, staniste, rasprostranjenost, sistematika, covecija ribica, proteus anguinus, istorijat proucavanja, morfoloske karakteristike, ishrana, zivotni ciklus i razmnozavanje istih, crna covecija ribica, ugrozenost vrste, konzervacioni status
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Položaj, smeštaj, ishrana osuđenih

Skripta penologija, kriminologija: polozaj osudjenih lica i prava osudjenih lica, smestaj, ishrana i odevanje osudjenih lica, dopisivanje, telefonski razgovori, posete osudjenih lica, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, osudjenici, osudjena lica, polozaj osudjenih lica, smesta ishrana odevanje osudjenih lica, posete osudjenih lica, telefonski razgovori osudjenih lica, dopisivanje osudjenih lica, prava osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 3

Ishrana, varenje i intermedijerni metabolizam

Skripta biologija, ishrana, varenje i intermedijerni metabolizam. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ishrana, varenje i intermedijerni metabolizam mikrofaga, mesojedi, zeludac, zvakanje
Biologija
Broj strana: 4

Jajna celija

Jajna celija - beleske sa predavanja. Jajna celija, fiozioekologija, folikularne celija, celija, nutrimentalna ishrana, ribozomi, beleske, predavanja |
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Vertikalne migracije zooplanktona

Vertikalne migracije zooplanktona. Biologija, skripta, srednja skola, migraacije, vertikalne migracije, zooplanktoni, endogeni ritmovi, ishrana, migracije, diaptomus kenai |
Biologija
Broj strana: 3

Sestrinske procedure

Sestrinske procedure, davanje lekova, davanje terapija, plasiranje braunile, enteralna ishrana. Sestrinske procedure, davanje terapije, davanje lekova, lekovi, plasiraje braunile, sterilna kompresa, ampula, brizgalice, igle, tas, perfusor, lekovi, poveska, enteralna ishrana
Pedijatrija
Broj strana: 4

Ishrana bakterija, izvori energije, rast i razmnozavanje

Skenirano (kucano). Ishrana, bakterija, bakterije, izvori, energije, rast, razmno?avanje, autotrofne, heterotrofne, spore, uslovi, in vitro, in, vitro, kriva, rasta |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Principi pravilne ishrane

Principi pravilne ishrane, sastavljanje obroka, unošenje neophodnih materija. Principi, pravilan, ishrana, pravilna ishrana, obrok, namirnice, vitamini, ravnote?a |
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 3

Orijentacija pomoću vibracija kod pustinjske škorpije semijnarski rad

Seminarski rad sadrži osnovne anatomske karakteristike pustinjske škorpije, njenu fiziologiju ponašanja u prostoru, a koja se odnosi na aktivan noćni lov plena pomoću vibracija u podlozi.. ?uta pustinjska ?korpija, androctonus australis, orijentacija, mehanorecepcija, prijem dra?i, hvatanje plena, ishrana, glavena ganglija, multiterminalni mi?i?i, uloga bodlje, neurotoksi?ni otrov
Fiziologija ponašanja
Broj strana: 6

Valjkaste gliste

. Gliste, valjkaste gliste, srednja skola, biologija, skripta biologija, gradja valjkastih glista, ishrana valjkastih glista, razmnozavanje valjkastih glista |
Biologija
Broj strana: 2

Kontrolna vežba iz biologije

. Biologija, kontrolnavezba, kontrolna vezba iz biologije, antropologija, botanika, laboratorija, paraziti, heterotrofna ishrana, stablo |
Biologija
Broj strana: 2

Člankoviti crvi

. Clankoviti crvi, crvi, biologija, srednja skola, skripta biologija, ishrana clankovitih crva, pijavice |
Biologija
Broj strana: 3

Graficke piramide - piramide ishrane

Skripta biologija, Graficke piramide - piramide ishrane

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biologija srednja skola, ekosistem, graficke piramide, piramide ishrane, ishrana
Biologija
Broj strana: 1


"ishrana" pronađeni su rezultati pretrage 21