Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ismena

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ismena" pronađeni su rezultati pretrage 19


Pismena komunikacija

. Komunikacija, sms, telegram, pismena, smetnje, polisemija, posredovana, interkulturalna |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Pismena priprema za čas

Čovjekove aktivnosti vezane za godišnja doba- povrtnjak/Uloga biljaka- proizođači kisika i hrane. U?enici ?e upoznati razne vrste povr?a, razli?ite na?ine sijanja / u?enici ?e ponoviti znanje o biljkama, proizvo?a?ima kisika i hrane;
Moja okolina
Broj strana: 6

Antigona - Sofokle

Sofokleova tragedija Antigona, kratki sadrzaj, radnja po cinovima, analiza likova i beleska o piscu. Antigona, sofokle, kralj edip, edip, kreont, ismena, polinik, eteokle, hemen, euridika, teba
Srpski jezik
Broj strana: 4

Pisanje novogodisnje čestitke priprema za čas

. Pisanje novogodisnje cestitke, srpski jezik, pismena vezba, priprema za cas, pisanje novogodisnje cestitke priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 13

Priprema za čas-Pridjevi

. Pismena priprema za ?as, pridjevi |
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 9

Pismena priprema za nastavni čas

U materijalu je obrađena nastavna jedinica: Proleće, koja se inače izvodi u prvom razredu osnovne škole. Deca se upoznaju sa prolećem, sa cvećem koje nagoveštava proleće i opstim odlikama proleća.. Moja okolina, nastavna priprema, priprema za prvi razred, proljece, vesnici proljeca, nastavna jedinica, osnovna skola
Moja okolina
Broj strana: 3

Pismena vežba

. Vezbanje srpski jezik, pismena vezba srpski jezik, srpski jezik, srpski |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ujka Filip, Erih Koš priprema za čas

. Erih kos, ujka filip, priprema, priprema za cas, pismena priprema za cas, ujka filip priprema za cas |
Bosanski jezik
Broj strana: 11

Moj sused, sastav

Sastav iz srpskog jezika, moj sused. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, moj sused, pismena vezba, pismena vezba srpski jezik, moj sused sastav |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Dostavljanje pismena i razmatranje spisa

Dostavljanje pismena i razmatranje spisa. Razmatranje spisa, prekrsajni postupak, licno dostavljanje spisa, zastupnik, punomocnik, branilac, prepisivanje spisa |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Tvorba reči bosanski jezik priprema za čas

. Tvorba reci, bosanski jezik, pismena priprema za cas |
Bosanski jezik
Broj strana: 7

Pocetno citanje i pisanje

Pismena priprema za realizaciju nastavnog casa iz Srpskog jezika. Recenica, rec, gas, slovo, pojedinacne reci, seminarski rad, filoloski fakultet, nastavni plan, srpski jezik, priprema za nastavu, skole
Metodička praksa
Broj strana: 5

Antigona analiza dela

Antigona, analiza dela. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, antigona, antigona analiza dela, kreont, kreontov sin, hemon, teba, ismena, analiza dela antigona
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Komunikacija

Beleske sa predavanja. Komunikacija, tipovi, jezicka, sredstva, jezik, kanal, jednosmerna, pismena, posredovana, ekonomicnost |
Lingvistika
Broj strana: 2

Ugovori koji se zaključuju sa unapred utvrđenim uslovima

Skripta obligaciono pravo: ugovori koji se zakljucuju prema unapred utvrdjenim opstim uslovima poslovanja, forma ugovora u privredi, ugovorna kazna. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovori, zakljucivanje ugovora, unapred utvrdjeni uslovi ugovora, ugovorna kazna, forma ugovora, forma ugovora u privredi, posledice nepostovanja forme, ugovorna pismena forma
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Antigona- karakterizacija likova

. Antigona, sofokle, karakterizacija likova, glavni likovi, kreont, ismena, lektira, prvi razred, gimazija |
Srpski jezik za I razred gimnazija
Broj strana: 1

Jedna septembarska noć iz mog kraja sastav

Sastav iz srpskog jezika, Jedna septembarska noć iz mog kraja. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, analiza dela, sastav srpski jezik, jedna septembarska no? iz mog kraja, pismena vezba srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8

Kad mlidijah umrijeti pismena vežba

. Knjizevnost, srpski jezik, kad mlidijah umrijeti, priprema, priprema za cas, branko radicevic |
Knjizevnost
Broj strana: 1


"ismena" pronađeni su rezultati pretrage 19