Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

izbor ma

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"izbor ma" pronađeni su rezultati pretrage 18


Resavanje problema za izbor pomocu softvera

. Softver, resavanje problema za izbor pomocu softvera, racunar, arhitektura racunara, seminarski rad |
Arhitektura računara
Broj strana: 30

Izborni predmet : Konstruisanje (pitanja i odgovori)

Pitanja za teorijski deo maturskog ispita iz predmeta Konstruisanje
smer: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Maturski, izborni, predmet, konstruisanje, pitanja, odgovori, srednja, skola, masinski, tehnicar, kompjutersko, konstruisanje, izrada, projekta, konstruktor, masinski, sistemi, pouzdanost, masinskih, sistema, standardni, brojevi, nozovi, velicina, r5, r10, r20, unifikacija, tipizacija, tolerancija, kvaliteti, it, 1-4, it, 5-7, it, 8-11, it, 12-18, cena, izrade, izbor, naleganja, vrsta, naleganja, stvarna, mera, funkcionalne, mere, montazne, mere, tehnoloske, mere, slobodne, mere, kvalitativna, metoda, kontrole, kvaliteta, kvantitativna, metoda, kontrole, kvaliteta, tolerancija, oblika, tolerancija, polozaja, cvrstoca, masinskih, delova, napadno, opterecenje, naponsko, stanje, krutost, masinskih, delova, konstrukcija, odlivka, zavarivanje, nominalni, napon, stvarni, napon, slozena, naprezanja, ekvivalentni, napon, srednji, napon, amplituda, dijagram, promene, napona, granicni, naponi, kriticni, naponi, reh, rel, rp, rm, konvencionalni, napon,
Konstruisanje
Broj strana: 20

Sortiranje izborom uzastopnih minimuma

Sortiranje izborom uzastopnih minimuma, sortiranjem umetanjem elemenata niza na odgovarajuca mesta, sortiranje poredjenjem parova uzastopnih elemenata, sortiranje koriscenjem stabla. Uzastopni minimum, algoritmi, masinski fakultet, programiranje
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 15

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Izvori obligacija

Najvaznije informacije izbora obligacija. Izvori obligacija, kontrakti, delikti, paktovi, rimsko pravo, skripta rimsko pravo |
Rimsko pravo
Broj strana: 3

Savremeni politicki sistemi

Savremeni politicki sistemi. Politicki sistemi, savremeni politicki sistemi, izborna demokartija, izborna demokratija sad, javne funkcije, ustavni amandman, ustav, amandman, cenzus, izborna kampanja
Politicki sistemi
Broj strana: 14

Grafički rad mašinska obrada

Graficki rad iz masinske obrade.

Redosled operacija i zahvata:
1. Sečenje
2. Struganje
3. Brušenje
4. Površinska zaštita
. Masinska obrada, graficki rad, graficki rad iz masinske obrade, glavno vreme obrade, alat, broj obrtaja, otpornost, proracun, skica, izbor noza, gruba obrada, fina obrada, izbor masine, usecanje spoljnjeg zleba, gruba ceona obrada, uzduzna gruba obrada, izrada sredisnjeg gnezda, stezanje, brusenje, struganje, secenje, gabaritne dimenzije, dimenzije sirovog materijala, valjani materijal normalne tacnosti
Masinska obrada
Broj strana: 10

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Ekonomski fakultet

izbor adekvatnih izvora finansiranja za svako preduzeće predstavlja jedno od posebno osjetljivih pitanja. Odluka o tome na koji način i iz kojih izvora finansirati preduzeće ima strategijski značaj za svakog menadžera. Od te odluke veoma često zavisi i čitav niz drugih, kako finansijskih, tako i poslovnih odluka.. Investicije, samofinansiranje, koncesija, kreditiranje i td
Menadžment
Broj strana: 11

Studija tehnološkog procesa porizvodnje i zadaci

Studija tehnološkog procesa proizvodnje, metoda karta procesa, tehnološki graf, širi izbor mašina, metod dijagrama toka, zadaci i rešenja (prikazivanje studije tehnološkog procesa proizvodnje). Studija tehnolo?kog procesa proizvodnje, studija, proces, proizvodnja, karta procesa, graf, tehnolo?ki graf, ma?ine, izbor ma?ina, dijagram toka, metod dijagrama toka, prikazivanje studije tehnolo?kog procesa proizvodnje
Gradilisna i finansijska dokumetnacija
Broj strana: 13

Grafički rad mašinska obrada

Graficki rad masinska obrada

Dimenzionisanje sirovog materijala

1. Sečenje materijala
2. Struganje
3. Bušenje
4. Glodanje
5. Brušenje
6. Površinska zaštita
. Masinska obrada, graficki rad, graficki rad iz masinske obrade, glavno vreme obrade, alat, broj obrtaja, stezanje, brusenje, struganje, secenje, glodanje, izbor masina, broj obrtaja
Masinska obrada
Broj strana: 8

Projektovanje tehnoloških procesa CAD-CAM - grafički rad

Grafički rad na temu projektovanje tehnoloskih procesa. Graficki rad, tehnoloski proces, projektovanje, delovi, program proizvodnje, tehnoloski element, tehnoloske linije, rezim rada, broj operacija, ritam tehnoloskog postupka, oprimalne velicine, ritam serije, prosecan intenzitet toka, tehnoloska oprema, uravnotezenje toka linije, ukupan broj radnika, broj radnika, normativni elementi, proracun potrebne radne snage, radna snaga, broj masina, smene, automatizacija, mehanizacija, izbor sredstava, tehnoloska osnova, sveden program
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 12

Evropski standard informatickih kompetencija

Seminarski rad iz izbornog predmeta u 3. godini na Uciteljskom fakultetu u Beogradu.. Informatika tehnologija obrazovanje standard racunar |
Obrazovna tehnologija
Broj strana: 10

Izrada ponude za ustupanje građevinskih radova

Izrada ponude za ustupanje gradevinskih radova, preuzimanje dokumntacije za izradu ponude, ustupanje radova, formiranje projektnog tima tj. tima za realizaciju projekta, pregled licitacione dokumentacije, utvrdivanje cene radova, predmet radova, normativi i standardi u građevinarstvu, tekst ponude, podnošenje ponuda, postupak otvaranja ponuda i izbor najpovoljlnijeg izvođaca.
NAPOMENA:materijal je rucno pisan.. Izrada ponude, ponuda, ustupanje, gradjevinski, radovi, ustupanje radova, projektni tim, realizacija projekta, projekat, licitaciona dokumentacija, cene radova, predmet radova, normativi, standardi, gra?evinarstvo, tekst ponude, izvo?a?, izvo?a? radova
Betonske konstrukcije
Broj strana: 8

Realizovati svetlosni efekat - prezentacija

Prezentacija zadatka: Realizovati svetlosni efekat tako da se led diode porta B0-B7, A0 i A1 se pale po jedna redom svake sekunde. Kada se sve upale gase se po jedna
a izbor načina gašenja vrši se tasterima. Zadatak realizovati pomocu mikrokontrolera PIC16F84, program napisati programskim jezikom Asembler.
. Program, algoritam, programiranje, arhitektura racunara, prezentacija, arhitektura racunarskih sistema, mikrokontroler, mikrokontroler pic16f84, asembler, programski jezik, realizovati svetlosni efekat, port, definisanje portova
Arhitektura računara
Broj strana: 9

Koraci u istraživanju i izbor teme

Priprema za čas. Koraci, istra?ivanje, izbor, tema |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Priprema za čas Uspravna zemlja (izbor) V. POpa

. Knjizevnost, priprema, priprema za cas, uspavana zemlja |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Aktivizam i participacija, plan akcije, priprema za čas

Primer pripreme za cas u petom razredu. U okviru planiranja akcije vrsi se izbor slogana.. Aktivizam i participacija, plan akcije, slogan, gradjansko vaspitanje, priprema, priprema za peti razred, priprema gradjansko vaspitanje, aktivizam, participacija
Građansko vaspitanje
Broj strana: 2


"izbor ma" pronađeni su rezultati pretrage 18