Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

jaka

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"jaka" pronađeni su rezultati pretrage 59

[1] [1]


Tehnička sredstva u poljoprivredi - diplomski rad

Diplomski rad na temu Tehnička sredstva u poljoprivredi. Tehnicko obrazovanje, poljoprivreda, tanjirace, kultivatori, plugovi, traktor, utovarivac, masine, sejalice, masine za setvu, rasturaci stajnjaka, seminarski rad, diplomski rad, sadilica, kombajn, kukuruz, sadilice rasada
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 45

Povrede i strana tela jednjaka seminarski rad

UVOD……………………………………………………….……………..3
1. STRANA TELA JEDNJAKA……….……………………..……….6
2. ETIOLOGIJA…………………...………………………..…………6
3. PATOFIZIOLOGIJA………..………………………...…………….7
4. ANAMNEZA………………………………………………...……….8
4.1 KLINIČKI ZNACI STRANOG TELA JEDNJAKA…………………………………………………..…………8
4.2 RTG SNIMCI……………………………………………………9
4.3 EZOFAGOSKOPIJA (ESK)……………………………………9
4.3.1 NEZGODE I KOMPLIKACIJE U TOKU I POSLE EZOFAGOSKOPIJA ………………………………………………..…...10
5. POVREDE JEDNJAKA…………………………………….….…11
5.1 MEHANIČKE POVREDE JEDNjaka (PERFORACIJE)……………………………………...………………….11
5.2 KLINIČKI ZNACI……………………..………………………….12
5.3TRETMAN………………………………………………………....12
5.4 CERVIKALNE PERFORACIJE………………………………...13
5.5 TORAKALNE PERFORACIJE……………………………...….13
6. HEMIJSKE POVREDE JEDNjaka (KOROZIJE)…………......…15
6.1 KLASIFIKACIJA………………………………………………..15
6.2 ETIOLOGIJA…………………………………………………….15
6.3 PATOLOGIJA………………………………………………..….16
6.4 KLINIČKA SLIKA KOROZIVNIH POVREDA JEDNjaka I ŽELUCA……………………………………………………………..……17
6.5 DIJAGNOZA……………………………………………..………18
6.6 TERAPIJA………………………………………………………..19
6.6.1 PRVA POMOĆ BOLESNICIMA SA AKUTNIM KOROZIVNIM POVREDAMA………………………………………..19 6.6.2 LEČENJE AKUTNE I SUBAKUTNE FAZE KOROZIJE………………………………………………………………..20
6.6.3 LEČENJE POSLEDICA KOROZIJE………………...22
6.7 KOMPLIKACIJE KOROZIJE JEDNJAKA………………..…25
6.8 STRANA TELA JEDNjaka AKTIVACIJA TBC PROCESA (loša ishrana) KARCINOM NA TERENU STENOZA UZROCI SMRTI (2-9%)……………………………………………………….……………..26
Z A K LJ U Č A K……………………………………………..………….27
L I T E R A T U R A……
. Jednjak, seminarski rad, povrede jednjaka, povrede i strana tela jednjaka, orl, medicina
ORL
Broj strana: 29

Genotoksikologija - prezentacija

Prezentacija iz genetike, genotoksikologija. Genetika, genotoksikologija, prezentacija, ekologija, molekularna genetika, citogenetika, populaciona genetika, genetika bakterija, genetika biljaka, biljke, bakterije, zivotinje, genetika zivotinja, genetika coveka, gregor mendel, monohibridno nasledjivanje
Genetika
Broj strana: 24

Cvet biljaka

Cvet biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cvet, cvet biljaka, cvetni pupolak, list, casica, perigon, pojam cveta, prasnici, tucak
Biologija
Broj strana: 3

Pokreti biljaka

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biljke, pokreti biljaka, dve vrste pokreta biljaka, toksije, tropizmi |
Biologija
Broj strana: 2

Pojam kičmenjaka

Pojam kičmenjaka, skripta biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, kicmenjaci, pojam kicmenjaka, gradja kicmenjaka, kicmenjaci bez vilica, kicmenjaci sa vilicom |
Biologija
Broj strana: 2

Adjektiv

. Adjektiv, pridev, pridevi, deklinacija, slaba, jaka, apsolutni, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 4

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv |
Lingvistika
Broj strana: 4

Korišćenje biljaka za uređenje eksterijera - prezentacija

Prezentacija na temu koriscenje biljaka za uredjenje eksterijera, zbunaste biljke. Ekologija, prezentacija, biljke, zbunaste biljke, flora, magnolija, forzicija, rhododendron, kleka, planinski bor, azaleja, zimski jasen
Ekologija
Broj strana: 14

Pojam i gradja korena

Pojam i gradja korena, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, koren, koren biljaka, osnovna skola, biljke, pojam korena, gradja korena |
Biologija
Broj strana: 4

Sistematizacija biljaka - 4.razred

Биљке

Биљке расту у различитим животним срединама (у сеоским пределима, у градовима, на планинама, уз морску обалу, под водом, у пустињи и сл.). Сва жива бића па и биљке имају неке заједничке особине: рађају се, дишу, хране се, расту и дају потомство. Ботаничари сматрају да биљно царство на Земљи чини око 500 000 врста. Биљке се разликују по станишту у коме живе, спољашњој и унутрашњој грађи, по дужини живота, величини... Све биљке се деле на: ниже и више биљке. Основна разлика између виших и нижих биљака је што ниже биљке немају лишће, корен, стабло, цвет и друге делове који су карактеристични за више биљке.
У ниже биљке убрајамо: алге и лишајеве. Алге живе у влажним стаништима или у води. Лишајеви су изграђени од два члана: алге и гљиве. Живе на стенама, земљишту или кори дрвећа.
Више биљке се деле на: бесцветнице (папрат и маховина) и цветнице (зељасте биљке и дрвенасте биљке). Папрати припадају једној од најстаријих група виших биљака. Већина папрати расте на тлу, на влажним и стеновитим местима. Углавном су копнене биљке, али има и папратњача које живе у води. Маховине представљају групу копнених биљака. Најчешће су у питању јако мале биљке које се у већој бројности могу наћи у влажним срединама, попут северних страна стена и коре дрвећа, или у виду зеленог покривача шумског тла(„ тепих маховина“). Зељасте биљке (висибаба, кукурек, јагорчевина, љубичица и др.) ниско расту и имају меко и зељасто стабло. Дрвенасте биљке високо расту и имају тврдо и дрвенасто стабло. Дрвенасте биљке делимо на: лишћаре (буква, храст, бреза, топола и др.) и четинаре ( јела, смрча, бор, оморика и др.)
. Zivi svet, 4 razred, osnovna skola, sistematizacija biljaka, zeljaste biljke, lisajevi, cetinari, biljke
Priroda i drustvo
Broj strana: 9

Bespolno razmnožavanje biljaka - prezentacija

Power point prezentacija bespolno razmnožavanje biljaka. Biljke, prezentacija, razmnozavanje biljaka, bespolno razmnozavanje biljaka, biologija, osnovi biologije, sporangije |
Osnovi Biologije
Broj strana: 11

Deklinacija imenica

. Deklinacija, imenica, tip, 1, 2, 3, tip1, tip2, tip3, nastvak, jaka, slaba, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 5

Sistematika biljaka

Sistematika biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, sistematika biljaka, biljke, gametofit, sporofit, silur, gimija |
Biologija
Broj strana: 1

Životni ciklus biljaka

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biljke, zivotni ciklus biljaka, reproduktivna faza, vegetativna faza, auksini |
Biologija
Broj strana: 3

Porodica dikotiledonskih biljaka

Beleske sa casa iz biologije, Porodica dikotiledonskih biljaka


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, porodica dikotiledonskih biljaka, biljke, dikotiledonske biljke, bukva, ruza, kupus, bob
Biologija
Broj strana: 5

Cvet biljaka,pojam i građa

Beleske sa casa iz biologije, Cvet biljaka,pojam i građa

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, cvet, biljka, cvet biljaka, pojam i gradja cveta, prasnik, gradja prasnika
Biologija
Broj strana: 3

Mišićni sistem kičmenjaka

Mišićni sistem kičmenjaka, skripta biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, kicmenjaci, misicni sistem kicmenjaka, ekstremiteti, dijafragma, misici trupa, misici repa, misici ekstremiteta
Biologija
Broj strana: 3

Modeli ćelija

Skripta biologija, modeli celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 3

Sisari, pojam i vrste

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biologija srednja skola, sisari, pojam sisara, vrste sisara, torbasti sisari, pravi sisari, primati, redovi ljiljaka, red glodara, red kopnenih mesozdera
Biologija
Broj strana: 6

Promena imenica

. Promena, imenica, jaka, slaba, mesovita, rod, broj, muski, zenski, srednji |
Lingvistika
Broj strana: 3

Promena imenica

. Promena, imenica, jaka, slaba, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 3

Vrste glagola jake promene

. Vrste, glagola, jake, promene, glagol, glagoli, jaka, promena, podela, samoglasnik, samoglasnici, suglasnik, suglasnici |
Lingvistika
Broj strana: 3

Istorijat nauke o ćeliji

Skripta biologija, Istorijat nauke o ćeliji. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija |
Biologija
Broj strana: 3

Lizozomi, pojam i uloga

Skripta biologija, lizozomi. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, organele, heterofagija |
Biologija
Broj strana: 2

Disperzije slatkovodnih beskicmenjaka

Disperzije slatkovodnih beskicmenjaka, sta odredjuje disperziju, evolucija i naslednost, odrzavanje disperzije, heritabilnost, posledice disperzije. Disperzija, heritabilnost, biologija, beskicmenjaci, evolucija, naslednost, slatkovodni beskicmenjaci, kolonizacija, staniste, gerris, sezonski polifenizam, vodena buba, propagula, hidrologija, geologija, lokalitet, organizmi
Biologija
Broj strana: 3

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama

Ekoloski tipovi biljaka na slatinama. Bilogija, slatine, ekoloski tipovi, biljke, soloncak, solonjec, solodj, fitocenologija, morfologija, sinekologija, fiziologija, sinhronologija, singenetika, sistematika, bil zajednice
Biologija
Broj strana: 2

Sistematika biljaka i carstvo biljaka

Beleske sa casa iz biologije, Sistematika biljaka i carstvo biljaka


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, carstvo biljaka, sistematika biljaka, podela carstva biljaka
Biologija
Broj strana: 2

Endocitoza i egzocitoza

Skripta biologija. Celija, citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, endocitoza, egzocitoza |
Biologija
Broj strana: 4

Nacini i mehanizmi disperzije slatkovodnih beskicmenjaka

Nacini i mehanizmi disperzije slatkovodnih beskicmenjaka, pasivne i aktivne disperzije, vidljive adaptacije koje omogucavaju disperziju, variranja u sposonosti diperzije, uporedna biologija disperzije, aktivne disperzije kod taksona koji zive u rekama. Disperzija, biologija, slatkovodni beskicmenjaci, pasivna disperzija, aktivna disperzija, biologija disperzije, taksoni, reke, drift, forezija, barske ptice, statoblasti brioza, brinhiopodni rakovi, efipijumi kladocera, migracije, slatkovodna brioza
Biologija
Broj strana: 4

Carstvo biljaka, nastanak i razvoj biljaka

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo biljaka, nastanak i razvoj biljaka

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, carstvo biljaka, nastanak biljaka, razvoj biljaka, nastanak i razvoj biljaka
Biologija
Broj strana: 2

Stablo, vegetativni biljni organ

Beleske sa casa iz biologije, Stablo, vegetativni biljni organ

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, stablo, stablo biljaka, vegetativni biljni organi, stablo vegetativni biljni organ
Biologija
Broj strana: 5

List, vegetativni biljni organ

Beleske sa casa iz biologije, List, vegetativni biljni organ

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, list, list biljaka, vegetativni biljni organi, list vegetativni biljni organ
Biologija
Broj strana: 5

Vegetativno razmnožavanje biljaka i kalemljenje

Beleske sa casa iz biologije, vegetativno razmnožavanje biljaka i kalemljenje, bespolno razmnozavanje


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, razmnozavanje, vegetativno razmnozavanje, bespolno razmnozavanje biljaka, biljke, kalemljenje
Biologija
Broj strana: 3

Metode procene disperzije slatkovodnih beskicmenjaka

Metode procene disperzije slatkovodnih beskicmenjaka, tehnike obelezavanja i ponovnog hvatanja. Disperzija, biologija, beskicmenjaci, slatkovodni beskicmenjaci, obelezavanje, ponovno hvatanje, mark recapture techniques, forezija, statoblast brioze, larve, paraziti, juvenilni stadijum, recni puz, skoljka, vodeni krpelji, rakovi, vijailna jaja
Biologija
Broj strana: 3

Vegetativna faza razvitka biljke

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biljke, faze razvoja biljaka, vegetativna faza razvitka biljaka, epigenicno |
Biologija
Broj strana: 2

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Intermedijelni - prelazni filamenti

Skripta biologija, prelazni filamenti. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, prelazni filamenti, filamenti, intermedijelni filamenti
Biologija
Broj strana: 2

Reproduktivna faza razvitka biljke

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biljke, faze razvoja biljaka, reproduktivna faza razvitka biljke, cvetanje, svetlosni rezim |
Biologija
Broj strana: 2

Citoplazma i ćelijski skelet

Skripta biologija, citoplazma i celijski skelet. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, celijski skelet |
Biologija
Broj strana: 3

Pokreti biljaka, kretanje biljaka pod uticajem

Beleske sa casa iz biologije, Pokreti biljaka, kretanje biljaka pod uticajem


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, pokreti biljaka, kretanje biljaka, pokreti biljaka pod uticajem
Biologija
Broj strana: 1

Oblik i veličina ćelija

Skripta biologija, oblik i velicina celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 2

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Koren, vegetativni biljni organ

Beleske sa casa iz biologije, Koren, vegetativni biljni organ

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, koren, koren biljaka, vegetativni biljni organi, koren vegetativni biljni organ
Biologija
Broj strana: 3

Egzocitoza

Skripta biologija, egzocitoza. Egzocitoza, celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, fagocitoza |
Biologija
Broj strana: 1

Klasifikacija organizama prema građi ćelija

Skripta biologija, klasifikacija organizama prema gradji celija. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, klasifikacija organizama prema gradji celija
Biologija
Broj strana: 2

Metode za ispitivanje ćelija

Skripta biologija, Metode za ispitivanje celija. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, metode za ispitivanje celija
Biologija
Broj strana: 1

Moment na ključu

. Moment, na, klju?u, klu?, mk, optere?enje, zavojaka, vijaka, navoja |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 2

Termoreceptori, osnovi podaci

Skripta fiziologija, Termoreceptori, osnovi podaci i opticki apart kicmenjaka. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, termoreceptori, osnovni podaci termoreceptori, fizicko tonicni termoreceptori, centralni termoreceptori, optcki aparat kicmenjaka, kicmenjaci
Fiziologija
Broj strana: 2

Pridevi

. Pridevi, promena, jaka, slaba, mesovita, srednji, zenski, muski, rod, komparacija, poimeniceni, predlozi, sa predlozima |
Lingvistika
Broj strana: 4

[1] [1]


"jaka" pronađeni su rezultati pretrage 59