Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

karte

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"karte" pronađeni su rezultati pretrage 21


Kontrolne karte

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, kontrolne karte, elementi r karte, elementi x karte, zadaci iz statistike sa resenjima, granice upozorenja
Statistika
Broj strana: 4

Kartografska projekcija

Kartografska projekcija. Topografija, topografske karte, kartografska projekcija, ravan karta, gaus krigerova projekcija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Kontrolne karte- Stabilnost procesa

Skenirano. Kontrolne, karte, elementi, analiza, kvalitet, procesa, stabilnost, prihvatljivost, sposobnost, primer, stabilnost, procesa, ta?ke |
Statistika
Broj strana: 4

Šta je Gps

. Gps, sateliti, pozicioni sistem, informatika, prijemnici bez karte, kako funkcionise gps |
Informatika za inženjere
Broj strana: 4

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

Pojam i karakteristike geografskih informacija, Geografske informacione tehnologije, sistem za globalno pozicioniranje (GPS), daljinska satelitska detekcija. Daljinska, satelitska, detekcija, geografske, informacione, tehnologije, gps, informacija, pozicioniranje, tematske, karte
Geografija
Broj strana: 14

Kontrolne karte- prihvatljivost i sposobnost procesa

Skenirano
sa urađenim primerima. Kontrolne, karte, sposobnost, procesa, prihvatljivost, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 6

Izrada licne karte - zadatak iz racunarstva

Izrada licne karte - zadatak iz racunarstva i informatike

Rad je rucno pisan. Informatika, srednja skola, racunarstvo, zadata iz racunarstva, parametri, format |
Informatika
Broj strana: 2

Topografske karte, generalizacija sadržaja i klasifikacija

Topografske karte, generalizacija sadržaja i klasifikacija. Topografske karte, topografija, klasifikacija topografskih karti, razmer, namena karte, karta sveta, karta polusfere, karta zemlje, opstegeografske karte, tematske karte
Policijska topografija
Broj strana: 4

Prekrsaji u vezi sa licnom kartom

Prekrsaji u vezi sa licnom kartom iz prekrsajnog prava. Prekrsaji u vezi sa licnom kartom, licna karta, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, neposedovanje licne karte, javna isprava |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Turisticki cek i EUROCEK

Karakteristike turistickog ceka.
Karakteristike EUROCEKA. Turisticki cek, eurocek, elementi, putnickog, ceka, oznaka, izdavaoca, ime, vlasnika, deponovani, potpis, vlasnika, broj, racuna, serijski, broj, karte, rok, vazenja,
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Geografski nazivi na topogafskoj karti

. Geografski nazivi na topogafskoj karti, topografija, policijska topografija, topografske karte, skripta policijska topografija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Geografski elementi sadržaja topografskih karti, reljef zemljišta

. Geografski elementi sadrzaja topografskih karti, reljef, zemljista, topografske karte, topografija, policijska topografija, policijska topografija skripta |
Policijska topografija
Broj strana: 4

Prikaz komunikacija na topografskoj karti

. Prikaz komunikacija na topografskoj karti, policijska topografija, topografske karte, topografija, kriminalisticko policijska akademija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Orijentacija na zemljištu pomoću topografske karte

. Topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, orijentacija na zemljistu pomocu topografske karte |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Utm obeležavanje prvi, drugi i treći stepen

Utm obeležavanje prvi, drugi i treći stepen. Utm obelezavanje, policijska akademija, topografija, koordinate, topografske karte, karte, gps prijemnik |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Određivanje na karti geografskih i pravouglih koordinata

. Odredjivanje na karti geografskih koordinata, odredjivanje na karti pravouglih kordinata, topografija, policijska topografija, topografske karte |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Prikaz granica i ograda na topografskoj karti

. Prikaz granica na topografskoj karti, prikaz ograda na topografskoj karti, topografija, policijska topografija, topografske karte, skripta policijska topografija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Nastanak prvih topografskih karti u svetu i kod nas

. Nastanak prvih topografskih karti u svetu i kod nas, topografija, kriminologija, nastanak prvih topografskih karti, topografske karte, kriminalisticka akademija |
Policijska topografija
Broj strana: 1

Razlika između GK i TK i razmera topografskih karti

. Razlika izme?u gk i tk, razmera topografskih karti, topografija, topografske karte, osobine topografskih karti |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Matematički elementi sadržaja topografskih karti

Matematički elementi sadržaja topografskih karti. Matematicki elementi, topografske karte, aproksimacija zemlje, elipsoid, merenje |
Kriminologija
Broj strana: 2

Opšta uputstva za korišćenje topografskih karti

. Opsta uputstva za koriscenje topografskih karti, topografske karte, topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija |
Policijska topografija
Broj strana: 2


"karte" pronađeni su rezultati pretrage 21