Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

konkurencija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"konkurencija" pronađeni su rezultati pretrage 8


Ekonomija

Rad na temu Ljudski resursi, izbor i selekcija kandidata, formular za prijavljivanje.... Ljudski resursi, ekonomija, ekonomski fakultet, selekcija kandidata, izbor kandidata, konkurencija, ponuda, traznja, suficit, deficit, intervju, testovi
Ljudski resursi
Broj strana: 15

Oftamoloska klinika klinickog centra u Kragujevcu - seminar

Oftamoloska klinika klinickog centra u Kragujevcu - seminarski rad. Seminarski rad, medicinski fakultet, oftamoloska klinika, klinicki centar, relevantni podaci, ciljno trziste, konkurencija, direktna konkurencija, indirektna konkurencija, karakteristike usluga, usluzni susreti, dijagram usluznog procesa, ponuda i traznja, hitni slucajevi, ocni pregledi, operacije, poliklinicko odeljenjem ocna ambulanta, pacijenti, marketing u medicini
Marketing u medicini
Broj strana: 25

Komparativna analiza finalnih i poslovnih kupaca primer jahorina osiguranje

Uopšte o kompaniji Jahorina osiguranje
Swot analiza za Jahorina osiguranje Predložene mere
Znacaj marketinga u osiguranju
Savremeni marketing miks u osiguranju
Elementi marketing mix-a u osiguranju
Razvoj novih proizvoda u osiguranju
Tržišna pozicioniranost
.Konkurentska pozicija
Zaključak
. Marketing miks, swot analiza, konkurencija, pozicioniranost, razvoj novih proizvoda u osiguranju
Poslovni marketing
Broj strana: 21

Monopolistička konkurencija - seminarski rad

Seminarski rad na temu monopilistička konkurencija iz mikroekonomije. Seminarski rad, mikroekonomija, monopol, monopolisticka konkurencija, trziste, nepotpuna konkurencija, nesavrsena konkurencija, oligopol, duopol, price-makeri, konkurencijaseminarski rad mikroekonomija, seminarski rad monopolisticka konkurencija
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 6

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.. Mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena, tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli, oligopoli, monopolisti?ka konkurencija
Mikroekonomija
Broj strana: 19

Faktori novih trendova

. Faktori, novih, trendova, novi, trendovi, deregulacija, cenovna, konkurencija, produktna, informaciona, tehnologija, virtuelne, banke, globalizacija, ?irenje, poslovanja, globalni, nivo |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Odgovornost i pravni subjektivitet pravnih društava

Skripta obligaciono pravo: odgovornost privrednog drustva i clanova drustva za obaveze drustva, pravni subjektivitet privrednog drustva, zastupanje i zastupnici privrednog drustva, nacelo lojalnosti i zabrana sukoba interesa, zabrana konkurencije i poslovna tajna, individualna i derivativna tuzba. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, privreda, drustvo, privredno drustvo, obaveze drustva, nacelo lojalnosti, sukob interesa, zabrane, zabrana sukoba interesa, konkurencija, zabrana konkurencije, poslovna tajna, tuzba, derivativna tuzba, individualna tuzba
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Zaštita tržišta i njegovih učesnika

Skripta obligaciono pravo: zastita trzista, zastita potrosaca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, trziste, potrosaci, zastita trzista, zastita potrosaca, konkurencija, sporazumi, zloupotreba dominantnog ponasanja, nelojalna konkurencija, spekulacije, prava potrosaca
Obligaciono pravo
Broj strana: 3


"konkurencija" pronađeni su rezultati pretrage 8