Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

kriminalistika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"kriminalistika" pronađeni su rezultati pretrage 35


Kriminalistika

. |
Kriminalistika
Broj strana: 15

Unutrasnja balistika

................................. Balistika, metak, opaljenje |
Kriminalistika
Broj strana: 20

Greske prilikom uviđaja

. Uvidjaj, greska, vestak, kriminalistika, uvidjaj, policijski uvidjaj |
Kriminalistika
Broj strana: 28

Kolokvijum

2. kriminalistika je naučna disciplina koja pronalazi, prilagođava i usavršava
naučne metode u cilju:
uspešnog sprečavnja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela
3. Kriminalistička taktika kao naučna i empirijska disciplina izučava:
opšta kriminalistička pravila i metode u sprečavanju i suzbijanju svih krivičnih
dela
4. U metodologiji Interpola i Evropola ekonomski kriminalitet se naziva:
privredni kriminal
5.Osnovni subjekti suzbijanja i sprečavanja kriminaliteta su:
policija, tužilaštvo, sud i državni organi
7. Posredni načini saznanja za krivično delo su:
prijave građana i pravnih lica, sredstva informisanja i javno pogovaranje
8. Odbrambene verzije
negiraju postojanje veze između krivičnog dela i učinioca
9. Motiv je operativna indicija koja ukazuje na:. 2, kriminalistika je nau?na disciplina koja pronalazi, prilago?ava i usavr?ava nau?ne metode u cilju: uspe?nog spre?avnja, otkrivanja i rasvetljavanja krivi?nih dela 3, kriminalisti?ka taktika kao nau?na i empirijska disciplina izu?ava: op?ta kriminalisti?ka pravila i metode u spre?avanju i suzbijanju svih krivi?nih dela 4, u metodologiji interpola i evropola ekonomski kriminalitet se naziva: privredni kriminal 5, osnovni subjekti suzbijanja i spre?avanja kriminaliteta su: policija, tu?ila?tvo, sud i dr?avni organi 7, posredni na?ini saznanja za krivi?no delo su: prijave gra?ana i pravnih lica, sredstva informisanja i javno pogovaranje 8, odbrambene verzije negiraju postojanje veze izme?u krivi?nog dela i u?inioca 9, motiv je operativna indicija koja ukazuje na:
Kriminologija
Broj strana: 20

Komandno informacioni sistemi

. Kriminalistika, naoruzanje, kriminalisticko policijska akademija, komandno informacioni sistemi, ki sistemi |
Naoružanje
Broj strana: 1

Karakteristike vatrenog oružja

. Kriminalistika, oruzje, vatreno oruzje, karakteristike vatrenog oruzja, cev oruzja, izbacivac |
Naoružanje
Broj strana: 1

Patrolna vozila i terenska vozila

. Patrolna vozila, kriminalistika, kriminalisticko policijska akademija, naoruzanje, patrolna vozila saobraca policije, terenska vozila |
Naoružanje
Broj strana: 3

Improvizovana minsko-eksplozivna sredstva

. Improvizovana minsko-eksplozivna sredstva, mine, eksplozivna sredstva, kriminalistika, naoruzanje, kriminalisticko policijska akademija, naoruzanje skripta |
Naoružanje
Broj strana: 2

Improvizovana minsko - eksplozivna sredstva

. Improvizovana minsko-eksplozivna sredstva, mine, eksplozivna sredstva, naoruzanje, kriminalistika, skripta naoruzanje |
Naoružanje
Broj strana: 2

Mine iznenađenja

Skripta naoruzanje. Trenutne mine, usporene mine, dirigovane mine, mine iznenadjenja, naoruzanje, kriminologija, kriminalistika |
Naoružanje
Broj strana: 1

Pojam kartografskog generalisanja i tri osnovna faktora gene

. Generalisanje, kartografsko generalisanje, pojam kartografskog generalisanja, topografija, policijska topografija, kriminalistika, policijska akademija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Karakteristike dejstva hemijskih materija na ljude

. Hemijske materije, naoruzanje, policijska akademija, kriminalistika, prva pomoc, kontaminacija |
Naoružanje
Broj strana: 2

Kartografski i topografski znaci

. Kartografski znaci, topografski znaci, topografija, policijska topografija, kriminalistika, policijska akademija |
Policijska topografija
Broj strana: 1

Automatska puška 7,62mm, M70

. Automatska puska, oruzje, naoruzanje, m70, 7, 62mm, udarac, metak, puska, obarac, kriminalistika, regulator paljbe |
Naoružanje
Broj strana: 4

Infracrveni uređaji i nišani

. Naoruzanje, kriminalistika, kriminalisticko policijska akademija, infracrveni uredjaj, nisani, ic snimci |
Naoružanje
Broj strana: 2

Uređaji za prinudno zaustavljanje vozila

. Naoruzanje, kriminalistika, skripta kriminalistika, kriminalisticko policijska akademija, uredjaji za prinudno zaustavljanje vozila |
Naoružanje
Broj strana: 1

Oružje policije

. Oruzje, oruzje policije, kriminalistika, naoruzanje, vatreno oruzje policije, tendencija razvoja oruzja policija |
Naoružanje
Broj strana: 2

Sredstva za električno paljenje eksploziva

. Kriminalistika, naoruzanje, eksploziv, sredstva za paljenje eksploziva, elektricno paljenje eksploziva, elektricno detonatorska kapsula |
Naoružanje
Broj strana: 1

Topografski znaci i njihova podela

. Topografija, policijska topografija, kriminalistika, policijska akademija, topografski znaci, podela topografskih znakova |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Zaštitna sredstva, odela, šlem, maske

Zaštitna sredstva, odela, šlem, maske. Zastitna sredstva, slem, maske, odela, naoruzanje, policijska akademija, kriminalistika, m2, m2f, fonicna maska |
Naoružanje
Broj strana: 3

Protivpešadijske mine

. Protivpesadijske mine, mine, protivpesadijske antimagnetne mine, protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina, naoruzanje, kriminalistika, kriminalisticko policijska akademija |
Naoružanje
Broj strana: 3

Poluautomatske snajperske puške

. Snajperi, poluautomatska puska, poluautomatske snajperske puske, metak, municija, naoruzanje, oruzje, kriminalistika, m76, m91 |
Naoružanje
Broj strana: 3

Hemijske tromblonske mine

. Hemijske tromblonskaske mine, mine, naoruzanje, kriminalistika, hemijska dimna trombolska mina, hemijska ekplozivna tromblonska mina |
Naoružanje
Broj strana: 1

Pojam mina, protivpešadijska antimagnetna mina 1 i 3

. Kriminalistika, naoruzanje, mina, podela mina, namena mina, protivpesadijska antimagnetna mina 1, protivpesadijska antimagnetna mina 3 |
Kriminologija
Broj strana: 2

Sredstva za protivprovalnu zaštitu

. Sredstva za protivprovalnu zastitu, kriminalistika, naoruzanje, detektori, laserski detektori, ultrazvucni detektori |
Naoružanje
Broj strana: 1

Vodeni top policije

. Kriminalistika, naoruzanje, kriminalisticko policijska akademija, vodeni top policije, skripta naoruzanje |
Naoružanje
Broj strana: 1

Detonatorska kapisla broj 8

Detonatorska kapisla broj 8. Detonarorska kapisla broj 8, detonatorska kapisla, kapsila, detonator, azidna kapisla, fluminatska kapisla, kriminalistika, policijska akademija |
Naoružanje
Broj strana: 1

Merenje dužina na topografskoj karti za potrebe policije

. Merenje duzina na topografskoj karti za potrebe policije, topografija, policijska topografija, kriminalisticko policijska akademija, kriminalistika, skripta policijska topografija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Hemijske puške i pištolji

. Hemijske puske, hemijski pistolji, kriminalistika, naoruzanje, skripta naoruzanje, specijalne puske, rukovanje puskom |
Naoružanje
Broj strana: 1

Policijska ručna bomba i lanseri ručnih bombi

. Policijska hemijska rucna bomba, lanseri rucnih bombi, hemijska sredstva, skripta naoruzanje, kriminalistika, m79 af1, m79 ag1 |
Naoružanje
Broj strana: 2

Hemijska municija i hemijski rasršivači leđni

. Heijska municija, municija, hemijski rasprsivaci ledjni, kriminalistika, skripta, skripta naoruzanje, m1 lednji-rasprsivac |
Naoružanje
Broj strana: 2

Specijalni upaljači, vrste i principi rada

. Kriminalistika, naoruzanje, specijalni upaljaci, vrste specijalnih upaljaca, princip rada upaljaca, miniranje, miniranje objekta |
Kriminologija
Broj strana: 1

Objasniti položaj glavne tačke na topografskoj karti

. Topografija, policijska topografija, kriminalistika, policijska akademija, topografska karta, polozaj glavne tacke na topografskoj karti |
Policijska topografija
Broj strana: 1

Ručne odbrambene bombe

. Rob m75, rucne bombe, rucne odbrambene bombe, kriminalistika, kriminalisticka akademija, naoruzanje |
Naoružanje
Broj strana: 1

Ultralaki avioni, bespilotne letilice i helihopteri

. Bespilotne letilice, ultralaki avioni, helihopteri, kriminalistika, naoruzanje, kriminalisticko policijska akademija, skripta naoruzanje |
Naoružanje
Broj strana: 2


"kriminalistika" pronađeni su rezultati pretrage 35