Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

krv

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"krv" pronađeni su rezultati pretrage 48


Leukemije - prezentacija

Leukemije kod dece. Leukemija, pedijatrija, medicina, medicinski fakultet, bolest, bolest leukocita, leukociti, crvena krva zrnca, bela krvna zrnca, limfocoti, nelimfociti |
Pedijatrija
Broj strana: 52

Krv

Sastav iz biologije, o krvi.. Krv, biologija |
Biologija
Broj strana: 5

Populaciona genetika - prezentacija

Prezentacija populaciona genetika, odlicna prezentacija na 40 slajdova iz genetike. Genetika, populaciona genetika, prezentacija, ekologija, geneticka struktura populacije, hromozomski polimorfizam, abo sistem, osobine, krvno srodstvo, frekvenca heterozigota, panmiksija, geni
Genetika
Broj strana: 40

Uticaj nikotina na standardne hematološke parametre krvi pacova prezentacija

. Nikotin, uticaj nikotina, uticaj nikotina na standardne hematoloske parametre krvi pacova, pacovi, ekologija, nicotine, struktura nikotina, fiziolosko delovanje nikotina |
Ekofiziologija
Broj strana: 39

Kongenitalne bolesti

Seminarski rad na temu Kongenitalne bolesti. Urodjene malformacije, srcane mane, hromozomske aberacije, kongenitalne, bolesti, seminarski, rad, medicinski, fakultet, neonatologija, urodjene, anomalije, krvotoka, defekt, atrijalni, septum, ventrikularni, septum, tetralogija, fallot, koarktacija, aorte, aortna, stenoza, nervni, sistem, hydrocephalus, arachnoidalna, cista, arnold, chiari, malformacija, encefalokele, kraniostenoze, malformacija, kicmenog, stuba, makrostoma, nazomaksilarni, rascep
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 35

Zarazne bolesti

Prezentacija u Power Point-u. Zarazne bolesti, tuberkuloza, malarija, koleta, crvena krvna zrnca, komarac, pandemija, epidemiologija, simptomi, patogeni, mikroorganizmi |
Interna medicina
Broj strana: 29

Hepatitis B seminarski rad

Etra
Prevalenca HBV infekcije
Akutni hepatitis B
Hronični hepatitis B
Transmisija HBV infekcije
Kliničke karakteristike
Hepatitis B - Dijagnoza
Hepatitis B - Prevencija
Lečenje
Aktivna imunizacija protiv akutnog virusnog Hepatitisa B
Šta treba da znaju žene koje planiraju trudnoću?
Ishrana obolelih od akutnog hepatitisa
Ishrana obolelih od hroničnog hepatitisa
Ishrana obolelih od ciroze jetre
Mere prevencije u zdravstvenim ustanovama
. Hepatitis b, virus, jetra, kupfferove ?elije, vena porta, hepatociti, hbsag antigen, akutni hepatitis, hroni?ni hepatitis b, transmisija, zdravstveni radnici, hemodijaliza, ubodom na iglu, transfuzija krvi, zdravstveni radnik, otporan, kontakt, horizontalni put, vertikalni put, klini?ke karakteristike, preikterusna, ikterusna, rekonvalescentna, pcr, elisa igm, hbsag, hbv, antitela, fulminantni hepatitis, alanin, aspartat, sgot, ast, bilirubin, hepatitis markeri, igm, biopsija jetre, lamivudin, adefovir, entecavir, interferon-alfa, imunizacija, euvax b
Virusologija
Broj strana: 19

Tehnike u humanoj citogenetici - prezentacija

Tehnike u humanoj citogenetici, prezentacija. Citogenetika, testovi humana citogenetika, celije, hromozom, prezentacija, ekologija, tehnike traka, jedro, kultivacija celija, kostana srz, gonadno tkivo, celije gonadnog tkiva, venska periferna krv, hromzomske aberacije
Genetika
Broj strana: 20

Pojam i značaj sisara, prezentacija

Prezentacija na temu svet sisara. Sisari, svet sisara, prezentacija, biologija, pojam sisara, znacaj sisara, gradja sisara, toplokrvne zivotinje |
Biologija
Broj strana: 20

Ateroskleroza

Powerpoint prezentacija iz patologije na temu "Ateroskleroza". Patologija, aterskleroza, bolesti krvnih sudova, holesterol, angina pektoris, anurizma arterija, infarkt mikarda |
Patologija
Broj strana: 10

Fiziologija krvi seminarski rad

. Akustika, seminarsi rad, fiziologija krvi seminarski rad, boja krvi |
Akustika
Broj strana: 13

Krvni pigmenti

Skripta biologija, krvni pigmenti. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, arterije, vene, krvna plazma, krvni pigmenti, hemoglobin, hemeritrin
Biologija
Broj strana: 3

Krvni pritisak

Krvni pritisak, skripta biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, arterije, vene, krvna plazma, krvni pigmenti, krvni pritisak, arterijski pritisak, dijastolni krvni pritisak
Biologija
Broj strana: 3

Nastavak Mendelovih principa genetika - seminarski rad

Seminarski rad iz genetike, nastavak mendelovih sistema genetike. Genetika, seminarski rad, mendel, nastavak mendelovih principa, geneticka konstitucija, geni, broj gena, mutacija, krvne grupe, abo krvne grupe, alelne forme gena
Genetika
Broj strana: 16

Kapilarni krvotok

Skripta biologija, Kapilarni krvotok. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, kapilarni krvotok, arterije, arterijski pritisak, vene, venski pritisak
Biologija
Broj strana: 4

Tenzija kod prematurusa - prezentacija

Prezentacija na temu Tenzija kod prematurusa iz pedijatrije. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, tenzija kod prematurusa, tenzija, prematurus, stefan hales, krvni pritisak, merenje krvnog pritiska, arterijski pritisak, manzetna, postupak merenja krvnog pritiska
Pedijatrija
Broj strana: 13

Tipovi nasleđivanja - prezentacija

Tipovi nasledjivanja, prezentacija iz genetike. Tipovi nasledjivanja, genetika, prezentacija, poligenija, krvne grupe, hromozomi, generacije, geni, multipni alelizam, gluvonemi, fenotip, genotip, dominantnost gena, antigen, antitelo
Genetika
Broj strana: 15

Krv, sastav Krvi

Skripta ekofiziologija. Krv, ekofiziologija, skripta ekofiziologija, eritrociti, leukociti, sastav krvi, limfociti, trombociti |
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Motiv Sofkinog pada u romanu Necista krv

U materijalu je istrazivacki i kriticki obradjeno postupno Sofkino propadanje u romanu kao i okolnosti koje su dovele do toga.
. Bora stankovic, necista krv, sofka, motiv pada |
Српска књижевност 20. века
Broj strana: 10

Nega novorođenčeta kod ETS-a - prezentacija

Prezentacija na temu Nega novorođenčeta kod ETS-a iz pedijatrije. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, novorodjence, nega novoro?en?eta kod ets-a, nega, menjanje krvi, priprema prostorije, priprema materijala, intervencija, lekar, inkubator
Pedijatrija
Broj strana: 12

Skripta za zavrsni kolokvijum iz krvicnog prava opsti deo

. Krivicno pravo, kolokvijum, skripta, opsti deo, sankcije, kazne, mere bezbednosti, krivicne sankcije, skripta krivicno pravo, zavrsni kolokvijum iz krivicnog prava |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 11

Krv - osnovne informacije

Skripta biologija, osnovne informacije o krvi. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, kapilarni krvotok, arterije, arterijski pritisak, vene, venski pritisak, osnovne informacije o krvi, krvna plazma, krvni pigmenti
Biologija
Broj strana: 5

Hronične anemije - seminarski rad

Seminarski rad iz interne medicine, hronicna anemija
. Anemija, medicina, interna medicina, malokrvnost, seminarski rad, hronicna anemija, hronicna anemija seminarski rad |
Interna medicina
Broj strana: 10

Uzimanje krvi i odredivanje eritrocita

Uzimanje krvi i odredivanje eritrocita, uzimanje krvi od riba, odredjivanje broja eritrocita, razblazivanje krvi. Eritrociti, krv, razblazivanje krvi, broj eritrocita, srdnja skola, medicina, biohemija, hayem ov rastvor, krvni elementi, neubauer komora
Medicinska biohemija
Broj strana: 6

Krvne grupe , transfuzija i transfuzijske reakcije seminarski rad

. Krvne grupe, rh faktor, fiziologija, oab sistem, rh sistem, seminarski rad, fiziologija, fiziologija seminarski rad |
FIZIOLOGIJA
Broj strana: 9

Nečista krv analiza dela

Nečista krv, Bora Stanković analiza dela. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, necista krv, bora stankovic, vranje, sofka, necista krv analiza dela, necista krv bora stankovic analiza, efendi mita, gazda marko
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Leukociti i trombociti

Skripta biologija, Leukociti i trombociti. Skripta biologija srednja skola, biologija, leukociti, trombociti, krv, bela krvna zrnca, granulocite, limfociti, celije, trombin, plazma |
Biologija
Broj strana: 4

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Pojam i vrste srodstva

Skripta porodicno pravo: pojam i vrste srodstva, krvno srodstvo, srodstvo po usvojenju, srodstvo po tazbini. Porodicno pravo, skripta porodicno ravo, srodstvo, pojam srodstva, pojam vrste srodstva, krvno srodstvo, srodstvo po usvojenju, usvojenje, srodstvo po tazbini, tazbina, zakljucivanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 3

Faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja

Skripta fiziologija, Faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, faktori, krvarenje, faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja, trombociti, zgrusavanje krvi, agregacija
Fiziologija
Broj strana: 5

Necista krv - Borislav Stankovic

Ukratko preprican roman Necista krv, Bore Stankovica, ukratko o piscu. Necista krv, borislav stankovic, bora stankivic, sofka, tomce, efendi mita, vranje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Genske interakcije - prezentacija

Genske interakcije prezentacija. Geni, genske interakcije, genetika, prezentacija, interakcije izmedju gena, dominantno recesivna interakcija, intermedijerno nasledjivanje, kodominantni odnos, krvne grupe, genotip
Genetika
Broj strana: 5

Pravljeje i bojenje krvnog razmaza

Pravljeje i bojenje krvnog razmaza - vezba.. Krvni razmaz, medicina, biohemija, srednja skola, vezba |
Medicinska biohemija
Broj strana: 2

Odredjivanje vremena krvarenja i koagulacije

Odredjivanje vremena krvarenja i koagulacije. Vreme krvarenja, biohemija, medicina, srednja skola, koagulacija, fibrinogen, trombini, kalcijumovi ioni, vodeno kupatilo |
Medicinska biohemija
Broj strana: 3

Odredjivanje kolicine oksihemoglobina u krvi

Odredjivanje kolicine oksihemoglobina u krvi - vezba. Srednja skola, medicina, oksihemoglobin, teichamnn kristali, epruveta |
Medicinska biohemija
Broj strana: 3

"Necista krv" cjeline po recenicama

Napravljen plan procitanog tako sto su izdvojene pojedine sadrzajne celine i dat im je prigodan naslov.Pri odabiru naslova odabrana je neka pisceva recenica koja odlikuje odredjeni segment radnje.. Necista krv, bora stankovic, sofka, istrazivacki rad, srpski jezik, srednja skola, "necista krv", lektira, analiza, rad, naslov, naslovi
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji - prezentacij

Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji, prezentacija genotoksikologija. Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ?eliji, genotoksikologija, prezentacija, celije, sisari, limfociti, limfociti periferne krvi, sno linija, hromozomski preparati, citostatik, metafaza, hromozomi, geni
Genotoksikologija
Broj strana: 5

"Necista krv" cjeline po recenicama

Broj celina je sveden na minimum.. Necista krv, "necista krv", bora stankovic, srpski jezik, istrazivacki rad, zadatak, analiza dela, knjizevnost, sofka |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Odredivanje visine arterijskog krvnog pritiska kod coveka

Odredivanje visine arterijskog krvnog pritiska kod coveka - vezba. Arterijski krvni pritisak, vezba, medicina, biohemija, srednja skola, auskulutarna metoda |
Medicinska biohemija
Broj strana: 2

Nečista krv - priprema za čas

Priprema za cas. Necista krv, priprema za cas, analiza dela, srpski jezik, knjizevnost, nastavna jedinica, tema casa |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 7

Ispitivanje osmotskih odnosa eritocrita

Skipta biologija, Ispitivanje osmotskih odnosa eritocrita. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ispitivanje osmotskih odnosa eritocrita, eritrociti, krv, rezistencija, hemoliza |
Biologija
Broj strana: 2

Celularni - celijski imuni odgovor

Skripta genetika, Celularni imuni odgovor. Genetika, biologija, skripta genetika, srednja skola, celija, celularni celijski imuni odgovor, krvene grupe, odredjivanje krvne grupe, alkohol, vata
Genetika
Broj strana: 1

Odredivanje visine arterijskog krvnog pritiska kod kunica

Odredivanje visine arterijskog krvnog pritiska kod kunica - vezba. Arterijski krvni pritisak, kunici, medicina, biohemija, vezba |
Medicinska biohemija
Broj strana: 1

Desanka maksimovic krvava bajka priprema za cas

. Desanka maksimovic krvava bajka priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana:

Krvava bajka

Krvava bajka, desanka maksimovic, analiza. Analiza, umetnost, poezija, krvava, bajka, desanka, maksimovic, krvava, bajka, analiza, dela |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Izracunavanje prosecne koncentracije hemoglobina eritrocita

Zadatak za vezbanje biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, eritrociti, krv, rezistencija, hemoglobin, izracunavanje koncentracije hemoglobina, zadatak biologija |
Biologija
Broj strana: 1

Nečista krv - Bora Stanković

Ukratko prepricano delo. Necista krv, sofka, bora stankovic, necista krv bora stankovic |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Krvava bajka - Desanka Maksimović

Analiza. Krvava bajka, ?aci, desanka maksimovi? |
Srpski jezik
Broj strana: 1


"krv" pronađeni su rezultati pretrage 48