Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

kulture

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"kulture" pronađeni su rezultati pretrage 21


Antropogeni ekosistemi - seminarski rad

Antropogeni ekosistemi, seminarski rad. Antropogeni ekosistemi, ekosistem, vegetacijacija, segetalna vegetacija, ruderalna vegetacija, nitrofilna vegetacija, klima, geografija balkana, klimatske promene, zivotinje, antropogene sume, gajenje kulture
Ekologija
Broj strana: 49

NARODI i kulture

Za 5. razred
Bogato ilustrovano
precizno koncipirani. Narodi, kulture |
Geografija
Broj strana: 20

Žensko pismo

Problem definiranja ženskog pisma u okviru feminističke kritike i kulturalnih studija. Obrađeno je pojmovno određenje ženskog pisma, feministička književna kritika, žena kao autorica, dat je pregled kulturalnih studija i popularne kulture kao i trivijalizacija ženskog pisma na primjeru autorica s južnoslavenog prostora.. ?ensko pismo, kulturalni studiji, feminizam, ?ena kao autorica, pop kultura
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 35

Tipovi organizacione kulture prezentacija

. Tipovi organizacione kulture, prezentacija, ekonomika preduzeca, ekonomika preduzeca prezentacija, lider, kultura podrske, kultura utvrdjenja |
Ekonomika preduzeca
Broj strana: 18

Organizacione kulture

Skenirano. Tipologija, organizacione, kulture, mo?i, uloga, zadatka, podr?ke, mo?, zadatak, uloga, podr?ka, subkulture, vertikalne, horizontalne, dijagonalne, podra?avaju?a, ortogonalna, kontrakultura, nastanak, promena, erozija, strategija, nacionalne, kulture, nacionalna, podela, vrste
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Pojam likovne kulture

Skripta likovna kultura, Pojam likovne kulture. Likovno, likovna kultura, osnovna skola, skripta likovna kultura, pojam likovne kulture, umetnost, kompozicija, vizuelna komunikacija, primenjena umetnost, vazdusna perspektiva
Likovna kultura
Broj strana: 3

Zaštita spomenika kulture

. Turizam, spomenik kulture, zastita spomenika kulture, spomenici kulture, ugostiteljstvo, osnovi turizma, skripta osnovi turiszma |
Osnove turizma i ugostiteljstva
Broj strana: 2

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Pojam kulture, vrednosti i norme

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Pojam kulture, vrednosti i norme. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, kultura, pojam kulture, vrednosti, promena vrednosti, norme
Sociologija
Broj strana: 2

Sjene narova drveta seminarski rad

U okviru ovog rada predstavljena je upravo popularna kultura jednog vremena, perioda, naroda, onakva kakva je postojala, opstajala i nestajala u tom vremenu. Ovaj rad je nastao s ciljem da djelo Tariqa Alija ,,Sjene narova drveta” čitamo tražeći elemente popularne kulture i književnosti i predočimo ga na jedan drugačiji način, u vidu istraživačkog rada upravo pomoću tih elemenata. Sam roman je jasan predstavnik postkolonijalne književnosti u kojoj bitnu kariku igra pojam ,,identitet” koji ćemo neizostavno dublje istražiti u ovom radu I ustanoviti kako i u kojim nijansama je identitet Maura ali i kršćana zastupljen i predstavljen čitalačkoj publici.
Prvobitan cilj ovog rada ostaje na elementima ,,popularnog” no raznolikost teme, promišljanja na koja nas navodi ovaj roman i zastupljenost nekih drugih odrednica književnosti dozvoljavaju nam slobodu da rad obgrlimo rukama željnih proučavanja.
. Tariq ali, sjene narova drveta, postkolonijalna knjizevnost, popularna kultura, unistavanje porodice, ocuvanje materijalnog, identitet jednog naroda, identitet vremena
Knjizevnost
Broj strana: 14

Pojam, značaj i sadržaj organizacione kulture

Skenirano. Pojam, zna?aj, organizacione, organizaciona, kulture, kultura, komponente, kognitivna, komponenta, simboli?ka, rituali |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Ugrožavanje i zaštita kulturnih dobara

Kulturna dobra,kako se dele,posledice,zastita,zasticena kulturna dobra i informacije o njima. Kulturna dobra, zastita kulturnih dobara, geografija, zasticena kulturna dobra, unesco, kisele kise, spomenici kulture
Geografija
Broj strana: 5

Priprema za nastavni čas likovne kulture

Priprema je na hrvatskom jeziku. Likovna kultura, priprema, priprema za cas, priprema za nastavni cas likovne kulture |
Likovna kultura
Broj strana: 1

Malogradjanština - oprobani stil života seminarski rad

. Socijalna kultura, kultura, malogradjanstina, burzuazija, sitna burzuazija, egoizam, seminarski rad |
Sociologija kulture
Broj strana: 12

Srpsko slikarstvo

Skripta likovna kultura, Srpsko slikarstvo.

Napomena: rad je ručno pisan. Likovno, likovna kultura, osnovna skola, skripta likovna kultura, pojam likovne kulture, umetnost, slikarstvo, srpsko slikarstvo, raski stil
Likovna kultura
Broj strana: 1

Grafiti - seminarski rad

Seminarski rad na temu "Grafiti". Grafiti, seminarski, rad, arhitektura, pojam, grafita, subkulture, etiketiranje, agro, zargonski, recnik, muzika, potkulturni, ritual, podela, grafita |
Arhitektura
Broj strana: 6

Rečenični članovi: atribut i apozicija

Njegovanje privrženosti vlastitom jeziku kao nasljeđu, njegovanje govorne kulture, razvijanje međusobnog uvažavanja i poštovanja različitosti u izražajnim sposobnostima, navikavanje na timski rad, razvijanje jezičke radoznalosti i istraživačkog duha, razvijanje sklonosti ka sadržajima koji poboljšavaju komunikacijske sposobnosti, motiviranje stvaralačkih potencijala, kreativnih sposobnosti i sklonosti, razvijanje takmičarskog duha, razvijanje ljubavi prema tradiciji BiH.
Bosanski jezik
Broj strana: 6

Gotika, vizantijska umetnost

Skripta likovna kultura, Gotika i vizantijska umetnost. Likovno, likovna kultura, osnovna skola, skripta likovna kultura, pojam likovne kulture, gotika, vizantijska umetnost, umetnost |
Likovna kultura
Broj strana: 1

Deda Mraze, Deda Mraze priprema za čas

. Priprema za cas muzicke kulture, deda mraze deda mraze ne skreci sa staze, deda mraze, muzicka kultura, priprema za cas |
Muzicka kultura
Broj strana: 5

Umetnost starog veka

Skripta likovna kultura, Umetnost starog veka. Likovno, likovna kultura, osnovna skola, skripta likovna kultura, pojam likovne kulture, umetnost, umetnost starog veka, egipat, umetnost egipta, mesopotamija, umetnost mesopotamije, umetnost stare grcke
Likovna kultura
Broj strana: 4

Rimska umetnost

Skripta likovna kultura, Rimska umetnost. Likovno, likovna kultura, osnovna skola, skripta likovna kultura, pojam likovne kulture, rimska umetnost, umetnost, koloseum, trijumfalna kapija |
Likovna kultura
Broj strana: 2


"kulture" pronađeni su rezultati pretrage 21